Irrigation Performance of Ilgın Plain Irrigation Association

Mehmet Akif Kalender, Ramazan Topak

Abstract


Water, increasing interests day by day for all living creatures, is essential source. Large partion of water supply has been used in agriculture. Irrigation organizations having the rights to comment on irrigation management have very important role to play in agricultural water management. This study focused onassessment of irrigation performance of Ilgın Plain Pump Irrigation Association. The 13 performance indicators were reseched between years of 2007 and 2015. Following results were obtained from the study:annual irrigation water delivery per unit command area as 1727 – 6334 m3 ha-1, annual relative water supply as 0.49 – 1.71, cost recovery ratio as 64.19%, Maintenance cost to revenue ratio 14.95 – 74.30%, Revenue collection performance as 83.54 – 146.97%, Total annual gross agricultural production as 1.19-1.596 tonnes, Output per unit irrigated area as 3145.9 – 9713.1 TL ha-1, Output per unit irrigation supply as 0.9287 – 3.0087 TL m-3.

Keywords


Financial performance; Ilgın Plain Irrigation Association; Production performance; Service delivery performance

Full Text:

PDF

References


Anonymous (2016). Ilgın Plain Pump Irrigation Association general layout, Ilgın Konya.

Anonymous (2017a). IV. Regional Directorate of State Hydraulic Works documents, Konya.

Anonymous (2017b). Ilgın Plain Pump Irrigation Association documents, Ilgın Konya.

Bulut İ, Çakmak B (2001). Mersin Bahçeleri Sulamasında Devir Öncesi ve Devir Sonrası Sistem Performansının Karşılaştırılması, Tarım Bilimleri Dergisi 2001, 7(3) 58-65.

Chouhan S S, Tiwari Y K, Awasthi M K (2015). Benchmarking Performance Assessment of Irrigation Water Management inInitial Reach of Left Bank Canal Network of Rani Avanti Bai Sagar IrrigationProject, International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, Issue 2, March-April, 2015.

Cihan İ, Acar B (2016). Performance of Ova Water User Association in Konya – Turkey, World Journal of Innovative Research, 1(2): 25-28.

Cin S (2017). Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifinde Sulama PerformansınınDeğerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Eliçabuk C, Topak R (2016). Gevrekli Sulama Birliği’nde Sulama Performansının Değerlendirmesi, SelçukTarım Bilimleri Dergisi, 3(2), 191-199.

Kapan E (2010). Asartepe Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kaya N, Çiftçi N (2016). Sulama birliklerinin tarımsal sulama işletmeciliğindeki rolü, Konya Çumra Sulama Birliği örneği, Bahridağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 5(2): 45-57.

Malano H, Burton M (2001). Guidelinesfor Benchmarking Performance in the Irrigation and Drainage Sector, International Programme for Technology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRID), FAO, 12, 23-27. Rome, Italy.

Muslu A V(2015). Dünya'da ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması, T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara.

Nalbantoğlu G (2006). Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Özdemir G (2005). Hurufat Defterleri Işığında Ilgın, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özdemir K (2009). Aydın İlindeki Sulama Birliklerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Sönmezyıldız E, Çakmak B (2013). Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013 26(1), 33-40.

Şahin G (2010). Ilgın'da Tarımsal Faaliyetler ve Problemler, I. Ilgın Ulusal Sempozyumu, 30 Haziran 2010.

Şener M, Kurç H C (2012). Küçük Sulama Şebekelerinde Performans Değerlendirmesi: Trakya Bölgesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2012, 9(2) 82-91.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2017.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.