41 B Asma Anacına In Vivo Kolhisin Uygulamalarının Morfolojik ve Sitolojik Etkileri

Zeki Kara, Osman Doğan, Kevser Yazar, Ali Sabır

Abstract


Ekonomik olarak çok geniş bir alanda yapılan bağcılık, filoksera zararlısının geniş alanlara yayılması nedeniyle neredeyse anaç kullanılmadan yapılamaz hale gelmiştir. Mevcut asma anaçları sektörün gereksinimlerini tam olarak karşılayamadığından anaç ıslahı da süreklilik arz etmektedir. Bu maksatla vegetasyon süresi daha kısa, biyotik ve abiyotik stress koşullarına daha dayanıklı anaçların geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bağcılıkta tetraploid üzüm çeşitlerinin yanısıra anaçların da geliştirilmesi son yıllarda daha yoğun ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, 41B anacı tek göz çelikleri serada köklendirilip hızlı büyümeye geçtikleri dönemin hemen başında farklı süre (24, 48, 72 ve 96 saat) ve dozlarda (%0.1, %0.3, %0.5, %0.7, %0.9 ve %1.1) kolhisin uygulamalarının ploidiyi teşvike yönelik etkileri incelenmiştir. Kolhisin doz ve uygulama sürelerine göre morfolojik değişikliklere neden olmuştur. Stoma boyu, stoma genişliği ve stoma alanında artış stoma sayısında ise azalma tespit edilmiştir. Ancak flow sitometri (FC) analizlerinde sitolojik değişiklik tespit edilememiştir. Sonuçta, 41B tek göz çeliklerinden gelen sürgünlere farklı doz ve uygulama süreleriyle yapılan kolhisin uygulamalarından toplam 240 adet materyalin FC analizine göre mitotic autopolyploid bitkilere ulaşılamadağı anlaşılmıştır. 41B asma anacında kolhisinle polyploidi teşvikine yönelik tam mutason frekansının bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre 1/240’den daha düşüktür. Bununla birlikte kolhisinle muamele edilmiş materyalde tespit edilen önemli morfolojik farklılıklar ve FC analizlerindeki sınırlı varyasyon nedeniyle materyalin bundan sonraki sürecinin takip etmek üzere araziye aktarılarak izlenmektedir.

Keywords


Asma anacı; Poliploidi; Kimyasal mutasyon; Stoma; Flow sitometri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acanda Y, Prado MJ, González MV ve Rey M. (2013). Somatic embryogenesis from stamen filaments in grapevine (Vitis vinifera L. cv. Mencía): changes in ploidy level and nuclear DNA content. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 49(3): 276-284.

Aihong M, Shengjian Z, Zijuan G, Xinzhong Z ve He Z. (2006) Advances in Research of Grape Tetraploid Induced with Colchicines. Chinese Agricultural Science Bulletin 1: 068.

Allum J, Bringloe D ve Roberts A. (2007). Chromosome doubling in a Rosa rugosa Thunb. hybrid by exposure of in vitro nodes to oryzalin: the effects of node length, oryzalin concentration and exposure time. Plant cell reports 26(11): 1977-1984.

Bessho H, Miyake M ve Kondo M. (1999). Grape breeding in Yamanashi, Japan-present and future. Eucarpia symposium on Fruit Breeding and Genetics 538: 493-496.

Bilir EH. (2010). Trakya ilkeren ve flama seedless üzüm çeşitlerinde Co60 ve kolhisin kullanılarak mutasyon ve poliploidi oluşturma olanakları, Çukurova Üniversitesi, Adana, 152.

Chang YY, Ji X, Zhu JL ve Hao Y. (2010). Polyploidy induction of mutation by using colchicine on tube seedlings of Victoria Grape. In X International Conference on Grapevine Breeding and Genetics 1046: 265-270.

Chauvin J, Label A ve Kermarrec M. (2005). In vitro chromosome-doubling in tulip (Tulipa gesneriana L.). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 80(6): 693-698.

Chen J, Tang X, Ma X, Zhao Q ve Dong Z. (2014). Generation of a new polyploid grape cultivar by using hybrid seeds induced with colchicine. Acta horticulturae 251-258.

Dasp K ve Mukherjes K. (1967) Induction of Autotetraploidy in Grapes, Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 271(): 107-116.

Dhooghe E, Van Laere K, Eeckhaut T, Leus L ve Van Huylenbroeck J. (2011). Mitotic chromosome doubling of plant tissues in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 104 (3): 359-373.

Eeckhaut TG, Werbrouck SP, Leus LW, Van Bockstaele EJ ve Debergh PC. (2004). Chemically induced polyploidization in Spathiphyllum wallisii Regel through somatic embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 78(3): 241-246.

Einset J ve Pratt SH. (1981). Selektsiya plodovykh rastenii (Breeding of Fruit-Bearing Plants), Moscow: Kolos.

Faostat. (2017). http://faostat.fao.org/ (Erişim tarihi: 23.07.2017).

Jun C, XiaoPing T, XiaoHe M, QiFeng Z, FuQing L. (2009). Identification of the ploidy structure of bud sport of Red Globe grape cultivar. Journal of Fruit Science 26(5): 619-622.

Kara Z, Demirhan Y, Yücel NK. (2005). Tepe alma ve Giberellik Asit uygulamalarının razakı üzüm çeşidi ile 5BB ve 41 B asma anaçlarında bazı yaprak karakterlerine etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu 18-23 Eylül 2005 Tekirdağ, Bildiriler 2: 375-382.

Kara Z, Sabır A, Yazar K, Akçay A. (2016). Klinoptilolitik mikronize zeolit uygulamalarının asma anacı fidanlarının vegetatif gelişme ve kalitesine etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(2): 253-260.

Kuksova VB, Piven NM, Gleba YY. (1997). Somaclonal variation and in vitro induced mutagenesis ın grapevine. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 49(1): 17-27.

Motosugi H, Naruno T, Komazaki S, Yamada M. (2002b). Resistance of autotetraploids of grapevine rootstock cultivars to phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae FITCH). Vitis - Journal of Grapevine Research 41(2): 103.

Motosugi H, Okudo K, Kataoka D, Naruo T. (2002a). Comparison of growth characteristics between diploid and colchicine-induced tetraploid grape rootstocks. J. Japon Soc. Hort. Sci 71(3): 335-341.

Motosugi H, Yamamoto Y, Naruno T, Yamaguchi D. (2007). Growth and fruit quality of 'Kyoho'grapevines grafted on autotetraploid rootstocks. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 76(4): 271-278.

Noh JH, Park KS, Yun HK, Do GR, Hur YY, Kim SH, Lee1 HC, Ryou1 MS, Park SJ, Jung SM. (2010). Determination of chimera types and ploidy level of sports from ‘Campbell Early’ grape (Vitis labruscana). Korean Journal of Horticultural Science and Technology 28(6): 996-1002.

Osborn TC, Pires JC, Birchler JA. (2003). Understanding mechanisms of novel gene expression in polyploids. Trends Genet 19:141–147.

Prado MJ, Rodriguez E, Rey L, Gonzalez MV, Santos C. (2010). Detection of somaclonal variants ın somatic embryogenesisregenerated plants of Vitis vinifera by flow cytometry and microsatellite markers. Plant Cell Tiss Organ Cult 103:49–59.

Ramsey J, Ramsey TS. (2014). Ecological studies of polyploidy in the 100 years following its discovery. Phil Trans R Soc B 369:1–20.

Rassoulli VA, Mahmoodzadeh H. (2005). Induced Mutation in Grape (Vitis vinifera var. Bidaneh) by Using Colchicine. In International Workshop on Advances in Grapevine And Wine Research 15-17.

Rasuli VOL, Sotudeh R. (2007) Autotetraploid induction in grape (Vitis vinifera var. Bidaneh) by using colchicine.

Sattler MC, Carvalho CR, Clarindo WR. (2016). The polyploidy and its key role in plant breeding. Planta 243(2): 281-296.

Sinski I, Dal Bosco D, Pierozzi NI, Maia JDG, Ritschel PS, Quecini V. (2014). Improving in vitro induction of autopolyploidy in grapevine seedless cultivars. Euphytica 196(2): 299-311.

Soltis PS, Soltis DE. (2009). The role of hybridization in plant speciation. Annu Rev Plant Biol 60:561–588.

Thao NTP, Ureshino K, Miyajima I, Ozaki Y, Okubo H. (2003). Induction of tetraploids in ornamental Alocasia through colchicine and oryzalin treatments. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 72(1): 19-25.

Wolfe KH. (2001). Yesterday’s polyploids and the mystery of diploidization. Nat Rev Genet 2:333–341.

Xie X, Agüero CB, Wang Y, Walker MA. (2015). In vitro induction of tetraploids in Vitis x Muscadinia hybrids, Plant Cell, Tissue and Organ Culture 122(3): 675-683.

Yamane H, Kurihara A. (1980). Studies on polyploidy breeding in grapes. II. Polyploid induction by colchicine application. Bulletin of The Fruit Tree Research Station. E (Kaju Shikenjo Hokoku E) (3): 1-13.

Yang X, Cao Z, An L, Wang Y, Fang X. (2006). In vitro tetraploid induction via colchicine treatment from diploid somatic embryos in grapevine (Vitis vinifera L.). Euphytica 152 (2): 217-224.

Yang X, Ye CY, Cheng ZM. (2011). Genomic aspects of research involving polyploid plants. Plant Cell Tiss Org 104:387–397.

Zhang Q, Luo F, Liu L, Guo F. (2010) In vitro induction of tetraploids in crape myrtle (Lagerstroemia indica L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 101(1): 41-47.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.