International Competitiveness of the Turkish Olive Oil Sector

Figen Çukur, Nevin Demirbaş, Evren Gölge

Abstract


Turkey, with its olive oil production and export potential, is one of the leading countries in the world. For this reason, it is a direct contribution to the economy of the country which helps Turkey maintains the sustainable competition superiority in changing international trade conditions in the olive oil sector. The objective of this study was to analyze the international competitiveness of the Turkish olive oil sector with different indicators. Balassa and Vollrath Indexes were used for measuring the international competition level of Turkey in the olive oil sector. In addition to these indexes, other indicators such as the export/import ratio, import penetration ratio, openness to international competition, net export ratio and specialization coefficient were also used in the study. The aforementioned indicators were also used for making comparisons with important producer countries. One of the main results of the analyses was that Turkey has important advantages in the global olive oil trade. Turkey’s openness to international competitiveness was 0.10% which is a figure lower than those of all the other countries. This is a finding which proves that the olive oil industry in Turkey has almost zero dependency to other countries. However it does not have sufficient international competitive advantage when compared with other leading countries in olive oil production and exportation.

Full Text:

PDF

References


Balassa B (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage. Journal of the Manchester School 33(2): 99- 123.

Balassa B (1977). Revealed comparative advantage revisited: an analysis of relative export shares of the industrial countries, 1953-1971. Journal of the Manchester School 45(4): 327-344.

Balassa B, Noland M (1989). Revealed comparative advantage in Japan and the United States. Journal of International Economic Integration 4(2): 8-22.

Bowen H P (1983). On the theoretical interpretation of indices of trade intensity and revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv 119(3): 464-472.

Çakmak A (2005). Açıklanmış karşılaştırmalı üs-tünlükler ve rekabet gücü: Türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi üzerine bir uygulama, Ege Aca-demic Review 5(1): 65-76. (in Turkish)

Çoban O, Peker AE, Kubar Y, (2010). Türk tarımının Avrupa Birliği ülkeleri karşısındaki sektörel rekabet gücü. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20: 247-266. (in Turkish)

Çukur F, Demirbaş N, Çukur T, Dayan V, Uzun AÇ (2015). Evaluation of attitudes and behaviors on food safety and quality management systems of firm owners in olive oil enterprises: The case study of Mugla province-Turkey, Journal of Agricultural Science and Technology, Supplementary Issue, 1653-1668.

Donges JB, Riedel J (1977). The expansion of manu-factured exports in developing countries: an empiri-cal assessment of supply and demand issues. Welt-wirtschaftliches Archiv 113(1): 58-87.

DPT (2007). Dokuzuncu kalkınma planı, Otomotiv sanayi özel ihtisas komisyon raporu, 2007-2013, Ankara. (in Turkish)

Erkekoğlu H, Kılıçarslan Z, Göknar H (2014). Kayseri ilinin mobilya sektörü rekabet gücü: açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endeksi, Erciyes Üniversi-tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 44: 1-22. (in Turkish)

FAOSTAT, 2016. www.faostat.org. (23 May 2016).

Filiztekin A, Karaata S (2010). Türkiye’nin dış ticarette rekabet gücü seçilmiş ülkeler, sektörler-mal grupları ve endeksler bazında karşılaştırmalı bir analiz, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ve Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED), Kasım, 49 pp. (in Turkish)

GTHB, (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 2014. Zeytin ve zeytinyağı sektörü ulusal kümelenme stratejileri literatür araştırması raporu, Uluslararası Pazar Analizi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Aralık, Ankara. (in Turkish)

Gülmez A (2012). Gümrük Birliği sonrası Türkiye - AB otomotiv sektörlerinin rekabet gücünün Balassa endeksi ile analizi, Mevzuat Dergisi Yıl:15, sayı: 173. (in Turkish)

Kunimoto K (1977). Typology of trade intensity indi-ces. Hitotsubashi Journal of Economics 17(2): 15-32.

Liesner H (1958). The European common market and British industry. The Economic Journal 68(270): 302-316.

Özden A, Dios-Palomares R (2016). Is the olive oil an efficient sector? A meta frontier analysis consider-ing the ownership structure, New Medit (3): 2-9.

Öztürk F, Saraçoğlu S, Kortan I (2013). Türkiye ve seçilmiş bazı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde sebze ve meyve ürün grubunda uluslararası rekabet gücü analizi, International Conference on Eurasian Economies, 768-777, St. Petersburg. (in Turkish)

Saraçoğlu S (2015). Türkiye tarım ürünlerinin AB ülkelerinin tarım ürünleri karşısındaki uluslararası rekabet gücü, International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty”, 28, Ankara. (in Turkish)

Seymen D (2009). Türkiye’nin dış ticaret yapısı ve rekabet gücü, DEÜ Yayınları, Turkey. 353 pp. (in Turkish)

Şahinli M A (2011). Açıklanmış karşılaştırmalı üs-tünlükler endeksi: Türkiye pamuk endüstrisi üzerine bir uygulama, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21: 227-239. (in Turkish)

Tosun D, Demirbaş N (2008). Türkiye turunçgil sektörünün uluslar arası rekabet gücünün ana-lizi, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 225-231, Antalya. (in Turkish)

Türkekul B, Günden C, Abay C, Miran B (2010). Competitiveness of Mediterranean countries in the olive oil market, New Medit (1): 41-46.

Vollrath T L (1991). A theoretical evaluation of alter-native trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschafliches Archiv 127(2): 265–280.

Yurttançıkmaz, ZÇ, Kabadayı B, Emsen ÖS (2014). Ekonomik büyüme ve rekabet gücü üzerine Türkiye analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi 21: 21-46. (in
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2017.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.