Aminoasit Uygulamasının Kınalı Fasulye Çeşidinin Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri

Ahmet Kavasoğlu, Ercan Ceyhan

Abstract


Bu araştırma, Kınalı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşidinde amino asit uygulamalarının tane verimi ile bazı tarımsal özellikler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2014 yılı vejetasyon döneminde Konya ili Altınekin ilçesinde yürütülmüştür. Araştırma, “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede materyal olarak Kınalı fasulye çeşidi kullanılmıştır. “Amino total” ticari ismi amino asit gübresi 0 (kontrol), 150 cc/da, 300 cc/da, 600 cc/da, 900 cc/da ve 1200 cc/da olmak üzere 5 farklı dozda uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre amino asit uygulamaları arasında araştırmada incelenen tüm özelliklerde farklılıklar istatistiki olarak önemli tespit edilmiştir. Deneme sonucunda amino asit uygulamalarına göre Kınalı fasulye çeşidinin bitki boyu 60.67 (AA1 dozu) ile 89.33 cm (AA4 dozu), bakla sayı 19.00 (Kontrol) ile 30.00 adet/bitki (AA2 dozu), baklada tane sayısı 3.70 (AA2 ve AA3 dozu) ile 4.53 adet (AA5 dozu), bitkide tane sayısı 71.00 (Kontrol) ile 110.97 adet (AA2 dozu), yüz tane ağırlığı 34.29 (Kontrol) ile 40.26 g (AA5 dozu), tane verimi 278.49 (Kontrol) ile 444.60 kg/da (AA2 dozu), protein oranı % 23.25 (Kontrol) ile 24.49 (AA5 dozu) ve protein verimi 64.71 (Kontrol) ile 107.04 kg/da (AA2 dozu) arasında değişim göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre amino asit uygulaması fasulye bitkisinde tane verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkilerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Özellikle proteinin yapı taşı olan amino asit uygulaması protein oranını önemli derecede arttırmıştır. Buda bize dekara 300 cc amino asit uygulaması ile tane verimi ve protein oranının önemli derecede arttırılabileceğini göstermektedir.

Keywords


Amino asit, fasulye, protein oranı, tane verimi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akçin A (1974). Erzurum Şartlarında Yetiştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinde Gübreleme, Ekim Zamanı ve Sıra Aralığının Tane Verimine Etkisi İle Bu Çeşitlerin Bazı Fenolojik, Morfolojik ve Teknolojik Karakterleri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, s. 112, Erzurum.

Akçin A (1988). Yemeklik Dane Baklagiller. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, s. 377, Konya.

Bildirici N (2003). Van-Gevaş Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Dozları ile Bakteri Aşılamasının (Rhizobium phaseoli) Şeker Fasulyesi (Phaseolus vulgaris L) Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 86, Van.

Bozoğlu H, Gülümser A, Pekşen E (1997). Değişik Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarda Bakteri Aşılamanın Kuru Fasulyede Tane Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, 183-187.

Bozoğlu H, Pekşen E (1997). Farklı Sıra Arası Mesafelerinin Mercimeğin Tane Verimi ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun. 1: 595-597.

Bremner VM (1965). Total Nitrogen, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin USA.

Bulut N (2013). Aşılı Aşısız Koşullarda Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Organik Gübrelerin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 47, Van.

Ceyhan E (2004). Effects of Sowing Dates on Some Yield Components and Yield of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars. Turkish Journal of Field Crops, 9(2): 87-95.

Ceyhan E (2006). Varitaions in Grain Properties of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.). International Journal of Agricultural Research, 1(2): 116-121.

Çakır S (2017). Amino Asitler ve Bitkilerdeki Görevleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Semineri, s.10, Konya.

Çiftçi CY (2004). Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Tarımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, s. 305, Ankara.

Düzgünes O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F (1987). Araştırma ve Deneme Metotları. İstatistik Metotları-II. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, s. 421, Ankara.

El-Ghamry AM, Abd El-Hai KM, Ghoneem KM (2009). Amino and Humic Acids Promote Growth, Yield and Disease Resistance of Faba Bean Cultivated in Clayey Soil. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (2): 731-739.

Gülümser A (1981). Bezelyede Azotla Gübreleme ve Sulamanın Verim ve Verim Unsurları İle Tanenin Protein Oranına Etkileri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, s.86, Erzurum.

Kacar B (1972). Bitki ve Toprağın Analizleri. II. Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, s. 51-70, Ankara.

Kasraie P, Nasri M, Khalatbari M (2012). The Effects of Time Spraying Amino Acid on Water Deficit Stress on Yield, Yield Component and Some Physiological Characteristics of Grain Corn (TWC647). Annals of Biological Research, 3 (9): 4282-4286.

Kucharski J, Nowak G (1994). The Effect of L-Tryptophane on Yield of Field Bean and Activity of Soil Microorganisms. Acta Microbiologica Polonica, 43(3-4): 381-388.

Moraditochaee M, Bidarigh S, Azarpour E, Danesh RK, Bozorgi HR (2012). Effects of nitrogen fertilizer management and foliar spraying with amino acid on yield of cowpea (Vigna unguiculata L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(20): 1489-1491.

Önder M, Özkaynak İ (1994). Bakteri Aşılaması ve Azot Uygulamasının Bodur Kuru Fasulye Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 18: 463-471.

Özturan Akman Y (2017). Rhizobium ve Mikoriza Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’nin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterleri Üzerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, s.155, Samsun.

Pranckietiene I, Mazuolyte-Miskine E, Pranckietis V, Dromantiene R, Šidlauskas G, Vaisvalavicius R (2015). The Effect of Amino Acids on Nitrogen, Phosphorus and Potassium Changes in Spring Barley under the Conditions of Water Deficit. Zemdirbyste-Agriculture, 102(3): 265–272.

Sadak MSH, Abdelhamid MT, Schmidhalter U (2015). Effect of Foliar Application of Amino Acids on Plant Yield and Some Physiological Parameters in Bean Plants Irrigated with Seawater. Acta Biológica Colombiana, 20(1): 141-152.

Shehata, S. M., Abdel-Azem, H. S., El-Yazied, A. A. ve El-Gizawy, A. M., 2011, Effect of Foliar Spraying with Amino Acids and Seaweed Extract on Growth Chemical Constitutes, Yield and its Quality of Celeriac Plant, European Journal of Scientific Research, 58 (2), 257-265.

Şehirali S, Gügün V, Çiftçi CY, Gençtan T (1983). Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Fasulyede Tane Verimi ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri. Kükem Dergisi, 6(2): 166-167.

Şehirali S (1988). Yemeklik Dane Baklagiller, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, s. 435, Ankara.

Tajini F, Trabelsi M, Drevon J (2012). Combined Inoculation with Glomus Intraradices and Rhizobium tropici CIAT 899 Increases Phosphorus Use Efficiency for Symbiotic Nitrogen Fixation in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). Saudi Journal of Biological Sciences, 19: 157-163.

Wahba HE, Motawe HM, Ibrahim AY (2015). Growth and Chemical Composition of Urtica pilulifera L. Plant as Influenced by Foliar Application of Some Amino Acids. Journal of Materials and Environmental Science, 6(2): 499-506.

Wery J, Gricnac P (1983). Uses of Legumes and Their Economic İmportance. In Technical Handbook on Symbiotic Nitrogen Fixation. FAO, s.8, Rome, Italy.

Yorgancılar Ö, Kenar D, Şehirali S (2003). Farklı Azot Dozu Uygulamasının Bodur Fasulye Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 2: 555- 559.

Yurtsever N (1984). Deneysel İstatistik Metotlar. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, s. 295, Ankara.

Zahir ZA, Yasin HM, Naveed M, Anjum MA, Khalid DM (2010). L-Tryptophan Application Enhances the Effectiveness of Rhizobium Inoculation for Improving Growth and Yield of Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek). Pakistan Journal of Botany, 42(3): 1771-1780.

Zewail RMY (2014). Effect of Seaweed Extract and Amino Acids on Growth and Productivity and Some Biocostituents of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Plants. Journal of Plant Production, 5(8): 1441 - 1453.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.62

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.