Economic Losses from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm

Mustafa Ki̇bar, Ayhan Yılmaz, Ramazan Erkmen

Abstract


The aims of this study were to evaluate the economic losses caused by infertility in Holstein crossbreed dairy cows raised in a cattle farm in Kırşehir province. Data recorded from 294 Holstein crossbreed dairy cows between 2009-2017 were used in this study. A total of 1077 lactation records from these cows were used as study material. Age at first service (AFS), age at first calving (AFC), calving interval (CI) and number of inseminations per pregnancy (PI) parameters were evaluated. The values of AFS, AFC, CI, andPI were 491.83 days, 766.86 days, 432 days and 2.64, respectively. There were 41.83 days, 36.86 days, 67 days and 0.99 of difference from ideal reproduction values. When calculating economic losses, all detail was provided from farm zootechnician and veterinarian. The difference between the AFS and AFC (4.97 days) caused 16.189,9 TL economic cost. Economic costs of the AFC, CI, andPI were 450.162,3 TL, 1.307.852,7 TL, and 135.729 TL, respectively. As a result, it was understood that this farm had significant deviations from ideal values for fertility traits between 2009-2017 and these deviations caused 581.41 TL daily, and 1.909.933,9 TL total cost.

Keywords


Infertility, Dairy cattle, Economic losses

Full Text:

PDF

References


Ajili N, Rekik B, Gara AB, Bouraoui R (2007). Rela-tionships among milk production, reproductive traits, and herd life for Tunisian Holstein-Friesian cows. African Journal of Agricultural Re-search 2(2): 047-051.

Akkaş Ö, Şahin EH (2008). Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Kocatepe Veteriner Dergisi 1(1): 25-31.

Akkaş Ö, Şahin EH (2007). Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Kayıtlı Holstayn

Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Afyon Kocatepe

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

Alaçam E (1994). Sütçü ineklerin döl verimi kontro-lunda güncel yaklaşımlar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 4(1): 1-4.

Alkoyak K (2016). Farklı orijinli holştaynların döl ve süt verimi özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.

Ata A (2013). Sütçü Siğirlarda Döl Verimi Ölçütlerinin Güncel Yorumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1): 30-41.

Bakır G, Çetin M (2003). Reyhanlı Tarım işlet-mesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Süt

ve Döl Verim Özellikleri. TÜBİTAK Türk Veteriner-lik ve Hayvancılık Dergisi 27:173-180.

Biffani S, Samore AB, Canavesi F (2005). Breeding strategies for the Italian Jersey. Italian Journal of Animal Science 2 (Suppl. 1): 79-81.

Chonkasikit N (2002). The impact of adaptive per-formance on Holştayn breeding in Nothern Thai-land. Georg August University, Doctora Thesis, Gottingen, Germany.

Ensminger ME (1980). Dairy cattle science. The Inter-state Printers and Publishers, INC. Panville, Illinois, USA.

Gill GS (1973). Breeding and selection methods for optimizing a profit function in dairy cattle. Animal Breeding Abstracts. 43:1578.

Gokçen H (2013). İneklerde infertilite. Sf: 4-6.

Halıcıoğlu V (1989). Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen değişik kaynaklı Siyah Alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilim-leri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Heimichs AJ (1993). Raising dairy replacements to meet the needs of the 21” century. Journal of Dairy Science 76(10): 3179-3187.

Kaygisiz F, Elmaz Ö, Ak M (2008). Süt sığırcılığında döl verimi kayıplarının işletme gelirine etki-si. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5(1): 5-11.

Keser M (2016). Tekirdağ ilinde farklı işletme büyüklüklerinde yetiştirilen siyah alaca süt sığır-larının döl ve süt verim özelliklerin belirlenmesi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri En-stitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.

Kliewer HR (1981). Selection for economic efficiency in U.S. Holstein. Holstein Science Report. 1South Main Street, Brettleboro VT 05301, USA.

Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ (2008). Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma

Enstitüsünde yetiştirilen Holştayn, Esmerve Si-mental sığırlarda bazı verim

özellikleri. Lalahan Hayancılık Araştırma En-stitüsü Dergisi 48 (2): 51-57.

Kopuzlu S, Emsen H, Özlütürk A, Küçüközdemir A (2008). Esmer ve Siyah Alaca Irkı

Sığırların Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma En-stitüsü Şartlarında Döl Verim

Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma En-stitüsü Dergisi 48(1): 13–24.

Kumuk T, Akbaş Y, Türkmut L (1999). Süt sığırcılığında döl verimine ilişkin ekonomik kayıplar ve yetiştiricilerin bilgi ve teknoloji ih-tiyacı. Uluslararası Hayvancılık 99: 21-24.

Norman HD, Wright JR, Kuhn MT, Hubbard SM, Cole JB, Van Raden PM (2009). Genetic and environ-mental factors that affect gestation length in dairy cattle. Journal of dairy science 92(5):2259-2269.

Özçakır A, Bakır G (2003). Tahirova Tarım işlet-mesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların

döl ve süt verim özellikleri. 1. Döl verim özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dergisi 34(3): 223-228.

Parlak N, Kandır EH (2015). Afyonkarahisar ilinde yetiştirilen siyah alaca ineklerin süt ve döl verimleri üzerine farklı çevre faktörlerinin etkisi. Kocatepe Veteriner Dergisi 8(2): 11-17.

Pryce JE, Veerkamp RF, Thompson R, Hill WG, Simm G (2003). Genetic aspects of common health

disorders and measures of fertility in Holştayn Friesian dairy cattle. Animal Science 65(3): 353-60.

Roche, JF (2006). The effect of nutritional manage-ment of the dairy cow on reproductive efficien-cy. Animal reproduction science 96(3-4): 282-296.

Sarıözkan S, Aral Y, Murat H, Aydın E, Sarıözkan S(2012). Süt sığırcılığı işletmelerinde fertilite bo-zukluklarından kaynaklanan finansal kayıpların hesaplanması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59(1): 55-60.

Sehar Ö, Özbeyaz C (2005). Orta Anadoludaki bir işletmede Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özel-likleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45(1): 9-19.

Smith RD, Oltenacu PA, Erb HN (2012). The econom-ics of improved reproductive performance, dairy integrated reproductive management. IRM-17, Cornell University. http://www.wvu.edu/~agexten/forglvst/Dairy/dirm17.pdf. Erişim tarihi: 19.02.2012. Aktaran: Kutlu B, Varışlı Ö, 2012. Şanlıurfa’da farklı mevsim-lerde tohumlanan ineklerde gebelik oranı. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012(2): 97-102.

Swai ES, Kyakaisho P, Ole-Kawanara MS (2007). Studies on the Reproductive

Performance of Crossbred Dairy Cows Raised on Smallholder Farms in Eastern

Usambara Mountains, Tanzania. Livestock Re-search for Rural Development 19(5).

Tekin K, Daşkın A (2016). Sığırcılık İşletmelerinde Döl verimini Etkileyen Reprodüktif Para-metreler. Kocatepe Veteriner Dergisi 9(1): 43-50.

Walsh SW, Williams EJ, Evans ACO (2011). A review of the causes of poor fertility in high milk produc-ing dairy cows. Animal Reproductive Science 123(3-4): 127-138.

Yalçın C (2000). Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan malikayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 40(1), 39-47.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.68

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.