Vol 24, No 1

Table of Contents

Research Papers

EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS ON ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN DEVELOPING COUNTRIES: ANTALYA CASE IN TURKEY PDF (Türkçe)
Sibel MANSUROĞLU, Osman KARAGÜZEL, Meryem ATİK, Pınar KINIKLI 10-18
FLUVİYAL YERŞEKİLLERİ ÜZERİNDE OLUŞMUŞ FARKLI TOPRAK DAĞILIMLARIN BELİRLENMESİ VE SINIFLAMASI PDF (Türkçe)
Orhan DENGİZ, Ceyhun GOL, Elif ÖZTÜRK, Tuğrul YAKUPOĞLU 19-27
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE RADYAL SANTRİFÜJ POMPA PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ PDF (Türkçe)
Alper TANER, S.Sinan GÜLTEKİN, Kazım ÇARMAN 28-38
ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE FARKLI TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK VE ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Ergün ÇITIL, Haydar HACISEFEROĞULLARI 39-46
BILDIRCIN (Coturnix coturnix japonica) RASYONLARINA İLAVE EDİLEN EKMEK MAYASI (Saccharomyces cerevi-siae) VE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN (Pediococcus acidilactici) PERFORMANS ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Sinan S. PARLAT, Rabia GÖÇMEN 47-50
FARKLI TİCARİ ETLİK PİLİÇ GENOTİPLERİNİN VERİM PERFORMANSI VE ET KALİTE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Şenay IŞIK, Ramazan YETİŞİR 51-61
YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA İŞLETMECİLİĞİ MODEL YAKLAŞIMI PDF (Türkçe)
Murat TEKİNER, Mevlüt BEYRİBEY 62-69
KONYA İLİNDE TÜKETİME SUNULAN MEYVE VE SEBZELERDE PATOJEN FUNGAL FLORA VE BULUNUŞ ORANLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehtap Hilal ÜNLÜ, Nuh BOYRAZ 70-79
PATATES SİĞİL HASTALIĞI ETMENİ (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)’UN, PATOTİPLERİ, DÜNYA VE TÜRKİYE’ DEKİ DURUMU PDF (Türkçe)
Emel ÇAKIR, Salih MADEN 80-91
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GIDA STANDARTLARI PDF (Türkçe)
Fehmi Şaban ÖZBEK, Halil FİDAN 92-100
PATLICAN KURUTMADA KURUMANIN ÇEŞİTLİ MODELLERLE AÇIKLANMASI
Mustafa TUNÇ, Hakan Okyay MENGEŞ 1-9


ISSN: 2458-8377