Vol 23, No 50

Table of Contents

Research Papers

FARKLI ORGANİK ARTIKLARIN YALIN VEYA MİNERAL GÜBRE İLE BERABER UYGULANMASININ TOPRAĞIN VERİM POTANSİYELİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Mustafa HARMANKAYA, Bekir FIRAT 1-9
ACILIĞI GİDERİLMİŞ TERMİYE TOHUMLARININ (Lüpen= Lupinus albus L.) MİNERAL İÇERİĞİ PDF (Türkçe)
Mustafa YORGANCILAR, Emine ATALAY, Mehmet BABAOĞLU 10-15
BAZI ASPİR ÇEŞİTLERİNİN SULU VE KURU KOŞULLARDA VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Özden ÖZTÜRK, Rahim ADA, Fikret AKINERDEM 16-27
PNÖMATİK SIRAVARİ EKİM MAKİNASI İLE BUĞDAY EKİMİNDE FARKLI DAĞITMA BAŞLIKLARININ SIRA ÜZERİ DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Yusuf DİLAY, Mustafa KONAK 28-31
EFFECTS OF HARPIN PROTEIN AND HUMIC ACID ON SHOOT GROWTH AND FIRE BLIGHT DISEASE (Er-winia amylovora (Burr.) Winslow et al.) ON PEARS PDF (Türkçe)
Kubilay Kurtuluş BASTAS 32-40
İZMİR (KEMALPAŞA) İLİ ENTEGRE KİRAZ BAHÇELERİNDE IŞIK TUZAKLARLA YAKALANAN TAKLABÖCEKLERİ (COLEOPTERA: ELATERIDAE) PDF (Türkçe)
Serdar TEZCAN, Nilay GÜLPERÇİN 41-45
ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN WASHINGTON NAVEL VE VALENCIA PORTAKAL (Citrus sinensis L.) ÇEŞİTLERİNDE ÇİÇEK VE MEYVE DÖKÜMÜ DÖNEMLERİNDE INDOL-3-ASETİK ASİT (IAA) DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER PDF (Türkçe)
Nuri CANDAN, Nilda ERSOY 46-51
TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ VERİM, MEYVE VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Ahmet TURHAN, Vedat ŞENİZ 52-59
ASSESSMENT OF THE SEEDLING REACTIONS OF SOME BARLEY CULTIVARS TO Drechslera teres f. maculata PDF (Türkçe)
Halil TAŞKOPARAN, Aziz KARAKAYA 60-62
Autographa gamma (L.) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)'NIN ÜÇ DEĞİŞİK BESİNDE GELİŞİMİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA PDF (Türkçe)
Hüseyin ÇETİN, Avni UĞUR 63-67
ÜÇ FARKLI HERBİSİTİN İKİ FARKLI TEKSTÜRE SAHİP TOPRAKTA MİKROBİYAL NİTRİFİKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Emel KARAASLAN, Kemal GÜR 68-74


ISSN: 2458-8377