Vol 22, No 44

Table of Contents

Research Papers

YAZ SEZONUNDA YETİŞTİRİLEN BROKKOLİDE (Brassica oleracea L. var. italica) BAZI ORGANİK MADDELERİN BİTKİ GELİŞİMİ, VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Zarife KARKAYA, Mustafa PAKSOY 1-6
APARTMAN TİPİ KAFESTE UYGULANAN ASKILI AYDINLATMA SİSTEMİNİN KAHVERENGİ YUMURTACI HİB-RİTLERİN PERFORMANS, YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİ VE STRES DÜZEYİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
İskender YILDIRIM, Sinan Sefa PARLAT, Ali AYGÜN, Ramazan YETİŞİR 7-11
DENİZLİ İL MERKEZİNDE BELİRLENEN AFİT (HEMIPTERA: APHIDIDAE) TÜRLERİ PDF (Türkçe)
Ayşe ÇIRAKLI, Gazi GÖRÜR, Mustafa IŞIK 12-18
SİYAH ALACA İNEKLERDE DIŞ GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİYLE SÜT VERİM ÖLÇÜTLERİ ARASINDAKİ FENO-TİPİK KORELASYONLAR PDF (Türkçe)
Erdal YAYLAK 19-25
KONYA MERİNOSU KOYUNLARDA BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN GEBELİK SÜRESİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Mehmet GÖKMEN, Vahdettin SARIYEL, İsmail KESKİN, Birol DAĞ 26-29
SULAMA POMPAJ TESİSLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ PDF (Türkçe)
Sedat ÇALIŞIR, Haydar HACISEFEROĞULLARI 30-32
TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ DOMATES BİTKİSİNDE BAZI BÜYÜME UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
İlknur Kutlar YAYLALI, Nizamettin ÇİFTÇİ 33-47
BOR UYGULAMASININ BAZI HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ – I1,2 (VERİM, VERİM UNSURLARI VE FENOLOJİK GÖZLEMLER) PDF (Türkçe)
Hakan GÜNLÜ, Özden ÖZTÜRK 48-55
BOR UYGULAMASININ BAZI HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ – II1,2 (KALİTE ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ BOR KONSANTRASYONLARI) PDF (Türkçe)
Hakan GÜNLÜ, Özden ÖZTÜRK 56-63
VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAN TOPLANAN BAZI KAVUN GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Önder TÜRKMEN, Suat ŞENSOY, Çenkaş ERDİNÇ 64-70
SOME PHYSICAL PROPERTIES AND NUTRITIONAL COMPOSITIONS OF COWPEA (Vigna sinensis L.) SEEDS PDF (Türkçe)
Cevat AYDIN, Mustafa PAKSOY, Ayşe ÖZER, Özlem ŞEN 71-77
LEVENE VE BARTLETT TESTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF (Türkçe)
Çoşkun KUŞ, İsmail KESKİN 78-83
EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KOLZA ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANI UYGULAMALARININ VERİM, VERİM UNSURLARI VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Müjde BEĞBAĞA, Özlem ÖZTÜRK 84-98
KONYA’DA ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİN HASAT MEKANİZASYONUNDA İŞGÜCÜ ÖZELLİKLERİ PDF (Türkçe)
Cevat AYDIN, Haydar HACISEFEROĞULLARI, Sedat ÇALIŞIR, Mehmet Hakan SONMETE 99-103
MELEZ ATDİŞİ MISIRDA FARKLI TABAN GÜBRESİ ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ, VERİM UNSURLARI VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Hayrettin ELMALI, Süleyman SOYLU 104-112
KONYA YÖRESİ TAZE EV YAPIMI YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Yusuf DURAK, Fatma KELEŞ, Ahmet UYSAL, Mustafa Onur ALADAĞ 113-117
KAPIDAĞ YARIMADASI ZEYTİNLİKLERİNİN BESLENME DURUMU PDF (Türkçe)
M.Turgut SAĞLAM, Korkmaz BELLİTÜRK, Neslihan HAZİNEDAR, Fatma DANIŞMAN 118-123
ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI (Taphrina deformans (Berk.) Tul.)’NA KARŞI FARKLI DÜZEY-LERDE DUYARLILIK GÖSTEREN ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİNİN BESİN İÇERİKLERİ İLE HASTALIĞA DUYARLI-LIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF (Türkçe)
Suat KAYMAK, Kadir UÇKUN, Nuh BOYRAZ 124-130


ISSN: 2458-8377