Vol 22, No 45

Table of Contents

Research Papers

BUĞDAY ADİ SÜRME HASTALIĞI (Tilletia foetida (Wallr.) Liro)’NIN PATOJENİTESİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Nuh BOYRAZ, Mustafa TUNCEL 1-10
KONYA SULU KOŞULLARINDA BAZI HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE ÖNEMLİ TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Özden ÖZTÜRK, Fikret AKINERDEM, Nilgün BAYRAKTAR, Rahim ADA 11-20
KONYA OVASI’NDAKİ BÜYÜK TOPRAK GRUPLARINDAN İZOLE EDİLEN ARBUSKÜLER MİKORİZA (A.M.) SPORLARININ BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI, İNFEKSİYON ETKİNLİKLERİ VE TOPRAĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF (Türkçe)
Emel KARAARSLAN, Refik UYANÖZ 21-28
TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ DOMATES MEYVESİNDE BAZI KIMYASAL KALITE UNSURLARINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
İlknur Kutlar YAYLALI, Nizamettin ÇİFTÇİ 29-39
ANIZ PARÇALAMA MAKİNELERİNDE PARÇALAMA ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI PDF (Türkçe)
Oğuz DEMİR, Kazım ÇARMAN 40-45
MİTOKONDRİYEL DNA SİTOKROM C OKSİDAZ I İLE II ARASINDAKİ İNTERGENİK BÖLGE (COI-COII İN-TERGENİK BÖLGE) BAKIMINDAN TÜRKİYE BAL ARISI POPULASYONLARININ TANIMLANMASI PDF (Türkçe)
Fulya ÖZDİL, Mehmet Ali YILDIZ 46-51
MELEZLEME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN SOYA (Glycine max (L.) Merr.) HATLARININ BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
İbrahim ÜNAL, Mustafa ÖNDER 52-57
TOPRAK BOZULMASI PDF (Türkçe)
Erdem YILMAZ, Zeki ALAGÖZ 58-65
TOKAT YÖRESİ TOPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN AZOSPIRILLUM SUŞLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ PDF (Türkçe)
Mehmet ÖĞÜT, Fatih ER, Necdet KANDEMİR 66-73
YAĞLI VE YAĞSIZ İNCE KUYRUKLU BAZI YERLİ KOYUNLARIN KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ PDF (Türkçe)
Ali KARABACAK, Saim BOZTEPE 74-81
YAĞMURLAMA SULAMADA ENERJİ TÜKETİMİ: YER ALTI SU KAYNAKLARI İLE SULAMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF (Türkçe)
Ramazan TOPAK, Duran YAVUZ, Sinan SÜHERİ 82-88
MALYA KUZULARDA CANLI AĞIRLIK VE BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN TEKRARLANMA DERECELERİ PDF (Türkçe)
Uğur ZÜLKADİR, Özcan ŞAHİN, İbrahim AYTEKİN, Saim BOZTEPE 89-93
TOPRAĞA UYGULANAN ARITMA ÇAMURU, AHIR GÜBRESI VE KARIŞIMLARININ, ÇİM BITKISININ BAZI MAKRO-MIKRO BESIN ELEMENTLERI VE VERIMI ÜZERINE ETKISI PDF (Türkçe)
Murat KÜÇÜKHEMEK, Kemal GÜR, Refik UYANÖZ 94-104
AQUAPARKLARIN (SU PARKLARININ) TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK AQUAPARKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (Türkçe)
Harun ALGÜL, Serpil ÖNDER 105-111
FARKLI YUMURTACI HİBRİTLERİN, YEM ÇEKMELİ VE ÇEKMESİZ ZORLAMALI TÜY DÖKÜMÜ PROGRAMLARINA, YUMURTA VERİM VE KALİTE PERFORMANSLARI BAKIMINDAN TEPKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Ali AYGÜN, Ramazan YETİŞİR 112-121


ISSN: 2458-8377