Vol 22, No 46

Table of Contents

Research Papers

ISSR MARKÖRLERİ KULLANARAK KONYA BÖLGESİNDEN TOPLANAN NOHUT (Cicer arietinum L.) POPÜLASYONLARI ARASINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mustafa YORGANCILAR, Emine ATALAY, Hakan BAYRAK, Erdoğan Eşref HAKKI, Mustafa ÖNDER, Mehmet BABAOĞLU 1-5
KONYA KOŞULLARINDA YAZLIK KOLZA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Özden ÖZTÜRK, Rahim ADA, Fikret AKINERDEM 6-17
PEYZAJ TASARIM SÜRECİ KAPSAMINDA KONYA KENTİ İÇİN YENİ BİR HOBİ BAHÇESİ OLUŞTURULMASI PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Ahmet Tuğrul POLAT 18-25
PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM SÜRECİNDE BİLGİSAYAR KULLANIM OLANAKLARININ ALANYA ATA-TÜRK PARKI ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ PDF (Türkçe)
Ahmet ŞAHİN, Serpil ÖNDER 26-35
ŞEKER KOCA DARISI (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum)’NIN DANE VERİM VE VERİM ÖĞE-LERİNE FARKLI AZOT DOZLARININ ETKİSİ PDF (Türkçe)
Necdet AKGÜN, Ramazan ACAR 36-42
EKMEKLİK BUĞDAYDA BOR TOKSİTESİNE DİRENÇLİLİK KAZANDIRABİLECEK GENETİK KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet HAMURCU, Sait GEZGİN, Ali TOPAL, Mehmet BABAOGLU, Erdoğan Eşref HAKKI 43-47
JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix japonica) HEMOGLOBİN POLİMORFİZMİ PDF (Türkçe)
Vahdettin SARIYEL, Mehmet Ali YIlDIZ 48-50
FARKLI PEKMEZ ÇEŞİTLERİNİN DOĞAL ŞEKER KAYNAĞI OLARAK KEK HAMURU VE KEK ÖZELLİKLERİ-NE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Nilgün ERTAŞ, Hacer ÇOKLAR 51-54
MM 106 ANAÇLI BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN ELMA KARA LEKESİ HASTALIĞI (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.)’NA KARŞI DAYANIKLILIK REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Suat KAYMAK, Mesut İŞCİ, Nuh BOYRAZ, Enver Murat DOLUNAY, Şerif ÖZONGUN 55-61
KIZILCIK (Cornus mas L.) YEŞİL UÇ ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE FARKLI IBA DOZLARI VE NEM SEVİYELERİNİN ETKİLERİ PDF (Türkçe)
İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Mehmet YILMAZ 62-67
KİRAZ (Prunus avium L.) YEŞİL UÇ ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE FARKLI IBA DOZLARI VE NEM SEVİYELERİNİN ETKİLERİ PDF (Türkçe)
İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Haydar KURT 68-72
BUĞDAY ÜRETİMİNDE AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEME VE DİREK EKİM UYGULAMALARI PDF (Türkçe)
Taner MARAKOĞLU, Kazım ÇARMAN 73-76
ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİ-NİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Muhittin ÜLKER, Ercan CEYHAN 77-89
ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİ-NİN PROTEİN VE BAZI MİNERAL ORANLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Muhittin ÜLKER, Ercan CEYHAN 90-97


ISSN: 2458-8377