Vol 21, No 42

Table of Contents

Research Papers

A NEW ANISE (Pimpinella anisum L.) PEST: Carterus dama (Rossi, 1792) (COLEOPTERA: CARABIDAE) PDF (Türkçe)
Erhan KOÇAK, Memiş KESDEK, Erol YILDIRIM 1-3
VİŞNE KURUTMADA KURUMANIN ÇEŞİTLİ MODELLERLE AÇIKLANMASI PDF (Türkçe)
Hakan Okay MENGEŞ, Can ERTEKİN 4-10
UMURBEY–ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MÜŞKÜLE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE (Vitis vinifera L.) FARKLI TERBİYE SİSTEMLERİNİN ÜZÜM VERİM VE KALİTESİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Alper DARDENİZ, Kenan KAYNAŞ, Rahim GÜMÜŞ, Mustafa NAZLIM, İLKER KIZILCIK 11-15
DÜŞEY TOHUM DİSKLİ MEKANİK HASSAS EKİM MAKİNESİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNE UYGUNLUĞU-NUN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Haydar HACISEFEROĞULLARI, Sedat ÇALIŞIR, Hakan Okyay MENGEŞ 16-24
DEĞİŞİK BOR DOZLARI VE UYGULAMA ŞEKİLLERİNİN FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN ŞEKER PANCARININ YAPRAK BOR İÇERİĞİ, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Sait GEZGİN, Mehmet HAMURCU, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN 25-35
KONYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.)’DE UYGULANAN ORGANİK VE İNORGANİK GÜBRELERİN VERİM VE UÇUCU YAĞ ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Yüksel KAN 36-42
KÜLTÜRE ALINAN ADAÇAYI(Salvia halophila Hedge)’NIN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GÜBRELERİN ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Yüksel KAN 43-48
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİNDE PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Murat TUNÇTÜRK, Kazım ŞAHİN, Tamer ERYİĞİT 49-54
EREĞLİ YÖRESİ SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ YAPISAL DURUMU VE SORUNLARI PDF (Türkçe)
Ali KARABACAK, Ramazan TOPAK 55-58
YAŞLI VE GENÇ BROİLER EBEVEYN YUMURTALARINDA KULUÇKANIN SON DÖNEMİNDE FARKLI NİSBİ NEM UYGULAMALARININ, KULUÇKA SONUÇLARI VE PERFORMANSA ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Mustafa ÜLGÜ, İskender YILDIRIM 64-71
YARI KURAK İKLİMDE KİREÇTAŞI ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARDA BAZI MAJÖR, MİNÖR VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DÜŞEY DAĞILIMI PDF (Türkçe)
Cihan UZUN, H.Hüseyin ÖZAYTEKİN 72-83
MALATYA İLİNDE YETİŞTİRİLEN HACIHALİLOĞLU ÇEŞİDİ KAYISININ KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Hakan Okay MENGEŞ, Can ERTEKİN, Haydar HACISEFEROĞULLARI, İbrahim GEZER 84-88
YAĞLI KUYRUKLU VE YAĞSIZ İNCE KUYRUKLU KOYUN IRKLARININ BESİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Ali KARABACAK, Saim BOZTEPE 89-95
KARAMAN YÖRESİ ELMA BAHÇELERİNİN MİKRO BESİN ELEMENTLERİ BAKIMINDAN BESLENME DURUMLARI PDF (Türkçe)
Mehmet ZENGİN, Fatma GÖKMEN, Sait GEZGİN 96-109
KONYA İLİ TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİNDE TAMAMLAYICI İTHALATIN ETKİSİ PDF (Türkçe)
Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ 110-119


ISSN: 2458-8377