Vol 21, No 43

Table of Contents

Research Papers

PLC KONTROLLÜ PV-BATARYA-SOLAR SULAMA POMPA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ YÜKSELTİLMESİ PDF (Türkçe)
Cemil SUNGUR 1-6
KONYA OVASI YÜZEYALTI DRENAJ SİSTEMLERİNDE TABANSUYU VE DRENAJ SULARININ SULAMADA KULLANILMA OLANAKLARI PDF (Türkçe)
İdris BAHÇİCİ, Ali Fuat TARI, Nazmi DİNÇ 7-13
KONYA-ÇUMRA OVASI YÜZEYALTI DRENAJ SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ VE BAZI TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF (Türkçe)
İdris BAHÇECİ, Ali Fuat TARI, Nazmi DİNÇ, Pınar BAHÇECİ 14-20
CHANGES IN ZEATIN LEVELS OF DEVELOPPING FIG FRUIT (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı) PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Şadiye GÖZLEKÇİ, Asuman KARADENİZ, Lami KAYNAK 21-24
YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica Lindl.) YAPRAKLARINDA KARBONHİDRATLAR VE AZOTUN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Lami KAYNAK 25-29
DÜŞÜK TENÖRLÜ FOSFAT KAYALARININ BASİT NİTROLANMASI İLE GÜBRE ÜRETİLEBİLİRLİGİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Haydar POLAT, Mehmet ÇÖTELİ, İrfan GENCER 30-36
FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ ŞEKER PANCARI VERİMİNE VE SU KULLANIM RANDIMANINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Sinan SÜHERİ, Ramazan TOPAK, Duran YAVUZ 37-45
GİLABURU (Viburnum opulus L.)'NUN YEŞİL ÇELİKLE ÇOĞALTMA İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Emel ÖZER, İsmail Hakkı KALYONCU 46-52
ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOŞULLARINDA KIŞLIK TRİTİKALE ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Nurdilek GÜLMEZOĞLU, Emel ÖZER, Seyfi TANER, Engin KINACI 53-60
BESİ SIĞIRCILIĞINDA AÇIK SİSTEM MİKRO YAPI TASARIMI PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU, Selda UZAL 61-67
BESİ SIĞIRCILIĞINDA SOSYAL GRUPLU AÇIK SİSTEM MİKRO YAPI TASARIMI PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU, Selda UZAL 68-74
SÜT SIĞIRCILIĞINDA SOSYAL GRUPLU AÇIK SİSTEM MİKRO YAPI TASARIMI PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU 75-81
KONYA KUYU SULARININ TOTAL JERM, TOTAL KOLİFORM VE PSEUDOMONAS SPP. YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Yusuf DURAK, Berna MUŞTU, Mustafa Onur ALADAĞ 82-85
FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARINA SAHİP SULAMA SUYU UYGULAMALARININ DOMATESTE SU TÜKETİMİNE VE BAZI VERİM PARAMETRELERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
İlknur Kutlar YAYLALI, Nizamettin ÇİFTÇİ 86-97
KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANI VE EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN TRİTİKALE (xTritico-secale Witt.) GENOTİPLERİNDE OT VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ-I PDF (Türkçe)
Emel ÖZER, Mevlüt MÜLAYİM 98-105
TAZE FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI GÜBRE KOMBİNASYONLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Aysun ÇAVUŞOĞLU, Abdulkadir AKÇİN 106-111
KONYA İLINDE BUĞDAY TOHUMLARIYLA TAŞINAN SÜRME (TILLETIA SPP.) HASTALIĞININ BULAŞIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Azime YILMAZ, Nuh BOYRAZ 112-119
PATOJEN OLMAYAN FUSARIUM TÜRLERİ İLE DOMATESTE FUSARIUM KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞININ BİYOLOJİK KONTROLÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Fahri YİĞİT, Kerziban ARIKAN, Yasemin Y. BALABAN 59-63


ISSN: 2458-8377