Vol 20, No 39

Table of Contents

Research Papers

ELMA KARA LEKESİ HASTALIĞI (Venturia inaequalis (CKE) WİNT.)’NA KARŞI BAZI BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN TEK BAŞLARINA VE FUNGİSİD KOMBİNASYONLARI İLE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Nuh BOYRAZ, Suat KAYMAK, Kubilay K. BAŞTAŞ 1-6
KONYA YÖRESİNDE HASAT EDİLEN BUĞDAY ÜRÜNÜNDEKİ SÜRME HASTALIĞI VE HASTALIĞA KARŞI BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN REAKSİYONLARI PDF (Türkçe)
Mustafa TUNCEL, Nuh BOYRAZ 7-15
YAZICI BÖCEKLERİN SAMSUN İLİ FINDIK BAHÇELERİNDEKİ POPULASYON DEĞİŞİMİ VE KİTLE YAKLAMA YÖNTEMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Kibar AK, Meryem UYSAL, Celal TUNCER 16-23
BİTKİ BESLEMEDE BESİN ELEMENTLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ VE BOR İLE DİĞER BESİN ELMENTLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER PDF (Türkçe)
Sait GEZGİN, Mehmet HAMURCU 24-31
MUĞLA ORTACA YÖRESİ SERA SULAMA SULARININ KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Yaşar AYRANCI 32-36
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİ İÇİN SERBEST SİSTEM BARINAK TASARIMI PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU 37-42
ENTİSOL ORDUSUNA AİT BİR ARAZİDE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Fevzi AKBAŞ, Alper DURAK 43-52
ÜZÜM VE ŞARAPTA OLASI BİR TEHLİKE: OKRATOKSİN A PDF (Türkçe)
Emin ONAN, Harun ÇOBAN 53-57
KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.) BİTKİSİNDE FARKLI TOHUMLUK MİKTARLARININ VERİM, VERİM ÖZELLİKLERİ VE UÇUCU YAĞ ORANI ÜZERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Murat TUNÇTÜRK 58-62
VAN KOŞULLARINDA BAZI PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNİN YUMRU KALİBRASYONU VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Murat TUNÇTÜRK 63-70
ORMANİÇİ MERALARDA YAŞAYAN BAZI YABAN HAYVANLARININ BESLENME ŞEKİLLERİ PDF (Türkçe)
Cahit BALABANLI, İdris OĞURLU, Yasin ÜNAL, Halil SÜEL 71-76
FARKLI ZAMANLARDA HASAT EDİLEN VE SİLOLANANŞEKER PANCARINDA SİLOLAMA SÜRESİNİN VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Rahim ADA, Fikret AKINERDEM 77-83
KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK HİBRİT MISIR ÇEŞİTLERİNİN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Ahmet GÜNEŞ, Ramazan ACAR 84-92
BAZI BEZELYE (Pisum sativum L.) HATLARINDA KARYOTİP ANALİZİ PDF (Türkçe)
Nilgün KIVRAK, Ahmet TAMKOÇ 105-113
SİYAH-ALA CA İNEKLERDE EKSOJEN HORMON (GnRH-PGF2a-HCG KOMBİNASYONU) UYGULAMASI İLE ÜREMENİN DENETLENMESİ PDF (Türkçe)
Ali AYGÜN, İskender YILDIRIM 114-117
DAMIZLIK KEKLİKLERDE (Alectoris chukar) RASYON PROTEİN VE AMİNO ASİT MUHTEVASININ PERFORMANS, ÜREME ÖZELLİKLERİ VE NİTROJEN BOŞALTIMINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Yusuf CUFADAR, Yılmaz BAHTİYARCA 129-136


ISSN: 2458-8377