Vol 20, No 40

Table of Contents

Research Papers

TOPRAK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR PDF (Türkçe)
Mehmet ÖZULU, H.Hüseyin ÖZAYTEKİN, Refik UYANÖZ 1-8
GC/MS STUDY OF ESSENTIAL OIL FROM HELICHRYSUM CHASMOLYCICUM P.H.DAVIS PDF (Türkçe)
Gülcan ÖZKAN, Musa ÖZCAN 9-11
KONYA İLİNDE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN ORTAĞI OLAN İŞLETMELERDE SÜT SIĞIRCILIĞI FAALİYETİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF (Türkçe)
Zeki BAYRAMOĞLU, Mithat DİREK 12-20
KONYA İLİ EREĞLİ İLÇESİ TARIM ARAZİLERİ İÇİN KAPİTALİZASYON ORANININ TESPİTİ PDF (Türkçe)
Zühal KARAKAYACI, Cennet OĞUZ 21-26
BOR BİRİKTİREN GYPSOPHILA L. CİNSİ BİTKİLERİN MOLEKÜLER GENETİK YÖNTEMLERLE KARAKTERİZASYONU PDF (Türkçe)
Erdoğan Eşref HAKKI, Ayşegül ÜNLÜ, Zeynep ÖZBEK, Sait GEZGİN, Mehmet BABAOĞLU 27-31
PHYSICAL PROPERTIES AND NUTRIENT CONTENTS OF THREE EDIBLE SUMMER SQUASH (CUCURBITA PEPO L.) VARIETIES SEEDS PDF (Türkçe)
Cevat AYDIN, Mustafa PAKSOY 32-36
BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TUZA TOLERANSLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
M.Mücella MÜFTÜOĞLU, Alper DARDENİZ, Ali SUNGUR, Hamit ALTAY 37-42
KONYA İLİ MERKEZ İLÇELERİNDEKİ SIĞIR BESİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ PDF (Türkçe)
Arzu KAN, Mithat DİREK 43-52
KARAPINAR İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN EKOTURİZM KULLANIMLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Ahmet Tuğrul POLAT, Serpil ÖNDER 53-64
KİMYON(Cuminum cyminum L.) TOHUMLARINA YAPILAN FARKLI KİMYASAL UYGULAMALARIN VERİM VE BAZI KARAKTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Ümit POLAT, Yüksel KAN 65-72
KONYA İLİNDE FASULYE TARIMINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF (Türkçe)
Muhittin ÜLKER, Ercan CEYLAN 73-82
COMBINING ABILITIES FOR GRAIN YIELD AND LEAF CHARACTERS IN PEA PARENTS AND CROSSES PDF (Türkçe)
Ercan CEYLAN 83-89
KEBERE ( Capparis ovata Desf. var. canescens (Coss.) Heywood)’NİN DOĞAL OLARAK YETİŞTİĞİ LOKASYONLARIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE BUNLARIN TOMURCUK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Yüksel KAN, Ayşen AKAY, Mustafa KAN, Asuman KAN 90-93
FARKLI DOZLARDA UYGULANAN AZOT VE ÇİNKONUN REZENE (Foenicilum vulgare Mill. var. dulce)’DE VERİM VE VERİM ÖGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Nilüfer YILDIRIM, Yüksel KAN 94-101
MISIR MAKARNASI KALİTESİNE BAZI KATKILARIN VE HAMUR ÖN PİŞİRME METOTLARININ ETKİSİ PDF (Türkçe)
Nilgün ERTAŞ 102-106
BEŞ BUĞDAY ÇEŞİDİNİN TOPRAK ÜSTÜ AĞIRLIKLARININ BÜYÜME EĞRİLERİ YOLUYLA KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF (Türkçe)
Ufuk KARADAVUT, Seyit Ali KAYIŞ 107-110
TÜRKİYE’DE YABANİ OLARAK YETİŞEN BAZI SUMAK (Rhus coriaria L.) MEYVELERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Ahmet ÜNVER, Mehmet Musa ÖZCAN 111-116
THE INVESTIGATION OF SOME MICROBIOLOGIC CHARACTHERISTICS OF BRANDED AND NON-BRANDED SAUSAGES CONSUMED IN KONYA, TURKEY PDF (Türkçe)
Birol ÖZKALP, Mustafa Onur ALADAĞ, Battal ÇELİK 117-120
KENTSEL ARITMA ÇAMURU VE AZOT UYGULAMALARININ KİREÇLİ TOPRAKLARDA BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Cafer TÜRKMEN, Sevinç ARÇAK 121-130
KONYA İLİ BESİ SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YAPISAL ANALİZİ PDF (Türkçe)
Selda UZAL, Nuh UĞURLU 131-139


ISSN: 2458-8377