Vol 17, No 31

Table of Contents

Research Papers

PENTACHLORONİTROBENZEN (PCNB) UYGULANMIŞ SERALARDAKİ DOMATESLERDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENLERİNİN TESPİTİ VE HASTALIĞIN YAYGINLIĞI PDF (Türkçe)
Fahri YİĞİT 1-4
AZOSPİRİLLUM BRASİLENSE VE İKİ RHİZOBİUM TÜRÜNÜN BAZI YAYGIN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNDE NODULASYONA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Mehmet ÖĞÜT, Mustafa KILIÇ, A.Reşit BROHİ 5-12
ÇUMRA ZİRAAT MESLEK LİSESİNDE (KONYA) YETİŞTİRİLEN ESMER İNEKLERİN SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERE AİT TEKRARLANMA DERECELERİÇUMRA ZİRAAT MESLEK LİSESİNDE (KONYA) YETİŞTİRİLEN ESMER İNEKLERİN SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERE AİT TEKRARLANMA PDF (Türkçe)
Birol DAĞ, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, Saim BOZTEPE 13-17
ÇANAKALE İLİNİN TURİZM POTANSİYELİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PDF (Türkçe)
Abdullah KELKİT 18-23
BEYŞEHİR YÖRESİ TARIM TOPRAKLARININ VERİMLİLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet ZENGİN, Ümmühan ÇETİN, İlknur ERSOY, H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 24-30
BUĞDAY BİTKİSİNİN BESİN ELEMENTİ KAPSAMI İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ REGRESYON İLİŞKİLER PDF (Türkçe)
Mehmet ZENGİN, Cevdet ŞEKER 31-35
KONYA OVASINDA SU KAYNAKLARI KULLANIMI PDF (Türkçe)
Nizamettin ÇİFTÇİ, İLknur KUTLU, Mehmet ŞAHİN, A.Melih YILMAZ 36-40
BAZI KİL TİPLERİNİN BOR ADSORPSİYON KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet HAMURCU, H.Hüseyin ÖZAYTEKİN, Fariz D. MİKAİLSOY, Sait GEZGİN 41-47
KULUÇKANIN SON 4 GÜNLÜK EVRESİNDE UYGULANAN FARKLI SICAKLIK DERECELERİNİN BAZI ORGAN AGIRLIKLARI İLE BROYLER PERFORMANSINA ETKİLERİ PDF (Türkçe)
İskender YILDIRIM, Ramazan YETİŞİR 48-52
KONYA’DA ŞEKER PANCARI HASADI İLE TOPRAK TAŞINIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Mehmet GEZGİN, Refik UYANGÖZ, Ümmühan ÇETİN 53-55
PLASTİK SERALARDA BAZI ÖNEMLİ DOMATES HASTALIKLARI (Alternaria solani, Botrytis cinerea ve Phytophthora infestans )’NA KARŞI İLAÇLAMA PROGRAMI UYGULAMASI PDF (Türkçe)
Fahri YİĞİT, Nuh BOYRAZ 56-61
VEGETATİF OLARAK ÜRETİLEN BİTKİLERDE MUTASYON ISLAHI PDF (Türkçe)
Harun ÇOBAN 62-67
BEZELYEDE F1 VE F2 GENERASYONLARINDA TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF (Türkçe)
Ercan CEYHAN, Mevlüt MÜLAYİM 68-73


ISSN: 2458-8377