Vol 16, No 30

Table of Contents

Research Papers

RASYON PROTEİN SEVİYESİNİN JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Alp Önder YILDIZ, Sinan S. PARLAT, Yusuf CUFADAR 1-4
SELÇUKLU-97 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE KIŞLIK VE YAZLIK EKİMDE FARKLI AZOT DOZLARI İLE SULAMA SEVİYELERİNİN VERİM, BAZI VERİM UNSURLARI VE KALİTE FAKTÖRLERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Celal YILDIZ, Ali TOPAL 5-13
FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE UYGULANAN TUZLU VE NORMAL SULARIN PATLICAN (Solanum melongena L.) BİTKİSİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE VE TOPRAK TUZLULUĞUNA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Ahmet ÖZTÜRK 14-20
KONYA İLİNDE FASULYE ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF (Türkçe)
Mithat DİREK, Zeki BAYRAMOĞLU, Mustafa PAKSOY 21-27
GÖRSEL KİRLİLİK VE KONYA KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Nurgül KONAKLI 28-37
DÜŞÜK PROTEİN İÇERİKLİ RASYONLARA PREBİYOTİK VEYA ANTİBİYOTİK KATKISININ JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Sinan S. PARLAT, Alp Önder YILDIZ, Oktay YAZGAN, Yılmaz BAHTİYARCA 38-42
KONYA İLİNDE ÖRTÜALTINDA YETİŞTİRİCİLİK YAPAN İŞLETMELERDE DOMATES ÜRETİMİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ VE ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ PDF (Türkçe)
Cennet OĞUZ, Hasan ARISOY 43-48
KONYA İLİNDE SÜT SIĞIRLARI İÇİN SERBEST DURAKLI BARINAK TASARIMINDA ALTERNATİF YAKLAŞIM PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU, Selda UZAL 49-55
KEBERE ( Capparis ovata Desf. var. canescens(coss) Heywood) ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE BAZI BÜYÜME DÜZENLEYİCİ MADDELERİN ETKİSİ PDF (Türkçe)
Yüksel KAN, Nirgül KIVRAK, Asuman KAN 56-58
ANKARA -GÖLBAŞI İLÇESİ ve YAKIN ÇEVRESİNDE YAYILIM GÖSTEREN ARAZİLERİN KALİTE DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE PARAMETRİK METOD YAKLAŞIMI PDF (Türkçe)
Orhan CENGİZ 59-69
BAZI MAKARNALIK BUĞDAY (T. durum Desf.) MELEZLERİNDE VERİM ÖZELLİKLERİNİN DİALLEL ANALİZİ PDF (Türkçe)
Necdet AKGÜN, Ali TOPAL 70-78
FİTİK ASİTİN BESLENME AÇISINDAN ÖNEMİ VE FİTİK ASİT MİKTARI DÜŞÜRÜLMÜŞ GIDA ÜRETİM METOTLARI PDF (Türkçe)
Nermin BİLGİÇLİ 79-83
KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİNDEKİ DERİN KUYU SULAMA POMPAJ TESİSLERİNİN YILLIK KULLANIMI PDF (Türkçe)
Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, M.Uğur YILDIZ 84-87
KONYA ÇİFTÇİSİNİN TARIM İLACI KULLANIMININ GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (Türkçe)
Himmet İNAN, Nuh BOYRAZ 88-101
KONYA KENTİ MEYDANLARININPLANLAMA VE TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Filiz AKLANOĞLU 102-111


ISSN: 2458-8377