Vol 26, No 4

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Kuru Şartlarda 5x5 Yarım Diallel Ekmeklik Buğday Melez Popülasyonunda Kombinasyon Yetenekleri ve Heterosis Değerlerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Seyfi Taner, Bayram Sade 1-10
Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Zekiye Budak Başçiftçi, Özlem Alan, Engin Kınacı, Gülcan Kınacı, İmren Kutlu, Kenan Sönmez, Yasemin Evrenosoğlu 11-18
Organik Tarımda Kullanılan Bazı Bitki Aktivatörlerinin Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Semih Kiracı, Adem Karataş 19-26
Ozmotik Koşullandırma Ve Humidifikasyon Uygulamalrının Biber Tohumlarının Ortalama Çıkış Süresi Ve Çıkış Oranı Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Mustafa Demirkaya 27-32
Kimyasal ve Biyolojik Silaj Katkıları İle Silolanmış Karabuğday Silajının Besin Değeri ve Fermantasyon Özellikleri PDF (Türkçe)
Gürkan Keleş, Serkan Ateş, Ahmet Güneş, İbrahim Halıcı 33-36
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Taze Tavuk Gübresinin Solarizasyonunun Yabancı Otlanmaya Etkileri PDF (Türkçe)
İsmail Çimen, Cumali Özaslan, Mahir Başarana, Basri Gamsız 37-41
Isparta İlinde Yoğun Olarak Elma Yetiştirilen Bölgelerin Bazı Toprak Özellikleri PDF (Türkçe)
Kadir Uçgun, Sait Gezgin 42-49
AKKARAMAN KOYUNLARDA BAZI ÜREME DAVRANIŞLARI PDF (Türkçe)
Ali Karabacak, Uğur Zülkadir, Mehmet AKÖZ 55-59

Review Papers

Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Olarak Kullanımı PDF (Türkçe)
Fadime Kıran, Özlem Osmanagaoğlu 60-67
Antalya Bölgesinde Pamuk Yetiştiriciliğinin Durumu ve Bazı Sorunlarına Genel Bir Bakış PDF (Türkçe)
Metin Durmuş Çetin, İbrahim Çelik 68-72
Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Güncel Bakış PDF (Türkçe)
Duygu Türközü, Nevin Şanlıer 73-80


ISSN: 2458-8377