Vol 24, No 4

Table of Contents

Research Papers

Ergani İlçesinde Seçilen Badem (Prunus amygdalus L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mikdat ŞİMŞEK, Hakan YILDIRIM, Kadir Uğurtan YILMAZ 1-8
Dicle İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Badem Tiplerinin Seleksiyonu Üzerinde Bir Araştırma PDF (Türkçe)
Mikdat ŞİMŞEK, Hakan YILDIRIM 9-15
Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Mısırın (Zea mays L.) Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi PDF (Türkçe)
Rafet ÇELEBİ, A.Esen ÇELEN, Şeyda Zorer ÇELEBİ, A. Korhan ŞAHAR 16-24
Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının Besi Performansı ve Karkas Ka-rakterlerine Etkisi I. Besi Performansı PDF (Türkçe)
Özcan ŞAHİN, Saim BOZTEPE 25-29
Konya ve Civarı Gıda Sektöründe Çalışan İşçilerin Boğaz ve Burun Kültürlerindeki Staphylococ-cus aureus Dağılımı PDF (Türkçe)
Yusuf DURAK, Mustafa Onur ALADAĞ, Ahmet UYSAL, Döndü AKIN 30-32
Mineral Composition and Physical Characteristics of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Originating in Romania PDF (Türkçe)
Sina COSMULESCU, Mihai BOTU, Ion TRANDAFIR 33-37
Kentsel Yeşil Yol Planlaması: Kayseri Kent Bütünü Örneği PDF (Türkçe)
Banu Öztürk KURTASLAN 38-44
Beypazarı Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi PDF (Türkçe)
Filiz AKLANOĞLU, Mükerrem ARSLAN 45-52
Ankara Kırsalında Çalışan Kadınların Antropometrik Ölçüleri ve Traktör Sürücü Oturma Yerlerine Uygunluğu PDF (Türkçe)
Derya KOÇTÜRK, Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU 53-59
Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinalarının Şeker Pancarının İç ve Dış Kalitesi ile Silo Özelliklerine Etkisi PDF (Türkçe)
K.Mehmet TUĞRUL, Ayhan KANDAL, Ahmet ÇOLAK 60-69
Konya Bölgesindeki Don Olaylarına Karşı Mistleme Sisteminin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi PDF (Türkçe)
Cemil SUNGUR, Adem Alpaslan ALTUN 70-75
Isparta Koşullarında IRSIS Bilgisayar Yazılımı ile Elmanın Sulama Zaman Planlaması PDF (Türkçe)
Yusuf UÇAR 76-81
Bitki Patojeni Funguslara Karşı Kullanılan Mikrobiyal Fungisitler PDF (Türkçe)
Mehmet AYDOĞDU, Nuh BOYRAZ 82-91


ISSN: 2458-8377