Vol 25, No 1

Table of Contents

Research Papers

Tritikale Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun (NaCl) Etkisi PDF (Türkçe)
Burhan KARA, İlknur AKGÜN, Demet ALTINDAL 1-9
Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Seydi AYDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Aysun Göçmen AKÇACIK, Ramazan AYRANCI 10-16
Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Şeker Pancarında (Beta vulgaris saccharifera L.) Verim, Kalite ve Hasat Kayıplarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Rahim ADA, Fikret AKINERDEM 17-25
Bazı Kimyasal ve Mekanik Uygulamaların Elma Fidanı Üretiminde Dallanma Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
İsmail Hakkı KALYONCU, Süleyman AKOL, Ali TURAN 26-32
Konya Ekolojik Şartlarında M9 Elma Anacına Aşılı Farklı Elma Çeşitlerinde Aşılama Yöntemleri ve Zamanlarının Aşı Başarısı Fidan Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Mehmet YILMAZ, İ.Hakkı KALYONCU 33-45
M9 Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri PDF (Türkçe)
Dursun BABAOĞLU, İsmail Hakkı KALYONCU 46-52
Elma Fidanı Üretiminde Bazı Kimyasal ve Mekanik Uygulamaların Dallanma Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Süleyman AKOL, İsmail Hakkı KALYONCU 53-59
The effects of non-ventilation environments in setters on hatching characteristics of broiler breeder eggs and progeny performance PDF (Türkçe)
Sami TİRYAKİ, İskender YILDIRIM 60-64
Use Pre-Harvest Treatments To Keeping Quality And and Long Shelf Life Of of Some Date Palm Cultivars PDF (Türkçe)
Omaima M. Hafez OMAIMA, M.A. MAKSOUD, S.ZAİED NAGWA, A.Saleh MALAKA 65-74
Sert Çekirdekli ve Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Bazı Pestisit Kalıntıları PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Öner TATLI, Ebru EVCİL, Leyla Şengül ÇOŞKUN, Senar ÖZCAN, Esra ERDOĞAN 75-83
Konya’da Halkın Tüketimine Sunulan Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Pestisit Kalıntı Düzeyleri PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Öner TATLI, Senar ÖZCAN, Ebru EVCİL, Leyla Şengül ÇOŞKUN, Esra ERDOĞAN 84-89
Aksaray Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi PDF (Türkçe)
Çapan Dede AKBULUT, Serpil ÖNDER 90-95
Muğla Yöresinde Seraların İklimsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Yaşar AYRANCI 96-105
Yaygın Olarak Ekimi Yapılan Buğday Tohumlarında Bakteriyel Yaprak Çizgi Hastalığı’nın (Xantho-monas translucens) Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar PDF (Türkçe)
Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ, Sebahat ALTIPARMAK, Nuh BOYRAZ 106-114
Konya İlinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Asma Çeşitlerinde Bakteriyel Taç Uru (Agrobacterium vitis) ’nun Tanılanması Üzerine Araştırmalar PDF (Türkçe)
Sebahat ALTIPARMAK 115-124
Konya İlinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Asma Çeşitlerinde Bakteriyel Taç Uru (Agrobacterium vitis) ’nun Tanılanması Üzerine Araştırmalar PDF (Türkçe)
Sebahat ALTIPARMAK 115-124


ISSN: 2458-8377