Vol 31, No 2

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Eskişehir Koşulları Altında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Tarımsal Performanslarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Arzu Köse 1-7
Arpa Genotiplerinin Farklı Lokasyonlardaki Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık, Berat Demir, Sümeyra Hamzaoğlu, İbrahim Kara 8-13
Biçim Zamanı ve Tohum Oranlarının Macar Fiği Tahıl Karışımlarının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Erdem Gülümser, Zeki Acar 14-21
Sıcaklık, Populasyon Yoğunluğu ve Cinsiyetler Oranının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)’un gelişmesi ve çoğalmasına etkileri PDF (Türkçe)
Fatma Nur Elma, Hüseyin Çetin 22-26
Konya Ekolojisinde Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Zeki Mut, Musa Türköz 27-36
Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Harun Özer 37-43
Şalıurfa Özelinde Yapılan Aspir Çalışmaları PDF (Türkçe)
Halil Hatipoğlu 44-53
Operational Characteristics Of Black Carrot Harvester With Vibrating Cleaning Elevator PDF
Osman Özbek, Mustafa Nevzat Örnek, Nurettin Kayahan, Haydar Hacıseferoğulları 54-58
Irrigation Performance of Ilgın Plain Irrigation Association PDF
Mehmet Akif Kalender, Ramazan Topak 59-67
Economical Analysis of Sprinkler and Drip Irrigated-Dry Bean Production PDF
Esat Yurteri, Ramazan Topak 68-75
Evaluation of some entomopathogenic fungi against the fall webworm (Hyphantria cunea Durry, Lepidoptera: Arctidae) PDF
İslam Saruhan, Şeyma Toksöz, İsmail Erper 76-81
Detection of N-Acetylglucosamine-6-Sulfatase (GNS) Gene Mutation Causing MPS IIID Genetic Disorder in Turkey Native Goats PDF
Yasemin Gedik, Orhan Kavuncu 82-85
Effects of nitrogen treatment methods on yield, nitrogen loss and nitrogen up-take efficiency of wheat cultivars PDF
Erdinc Savasli, Oguz Onder, Cemal Cekic, Hasan Müfit Kalaycı, Ramis Dayıoglu, Fatma Gokmen, Nesim Dursun, Sait Gezgin 86-91
Fertilization Biology Of Ancient Grape ‘Ekşi Kara’ (Vitis Vinifera L.) PDF
Zeki Kara, Ali Sabır, Kevser Yazar, Osman Doğan, Ahmet Khaleel 92-97

Review Papers

Küresel İklim Değişikliği ve Hayvancılık PDF (Türkçe)
Mehmet Koyuncu 98-106
Evaluation of Worms as a Source of Protein in Poultry PDF
Bülent Köse, Ergin Öztürk 107-111


ISSN: 2458-8377