Vol 31, No 3

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Otlatılan Sürülerin GPS Takip Cihazı Yardımıyla Mera Kullanım Miktarlarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Hakan Tüfekçi, Mevlüt Mülayim 1-9
In Vitro Şartlarda BBAR Uygulamalarının GF-677 ile MaxMa-14’ün Köklenmesi Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Sevda Güler, Ahmet Eşitken 10-16
Gevrekli Sulama Birliğinde Sulama Suyu İhtiyacı ve Karşılanma Oranının Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Cengiz Eliçabuk, Ramazan Topak 17-23
Patates Bitkisinde (Solanum tuberosum L.) Farklı Miktarlardaki Hümik Asit Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi PDF (Türkçe)
Nursel Çöl, Fikret Akınerdem 24-32
Hüyük İlçesi’nde Çilek Bahçelerinin Beslenme Durumları PDF (Türkçe)
Hatice Çiçekdağı, Mehmet Zengin 33-42
Baklagil Yem Bitkisi Tahıl Karışımların Ot Kalitesi Üzerinde Tohum Oranlarının Etkisi PDF (Türkçe)
Erdem Gülümser, Hanife Mut, Medine Çopur Doğrusöz, Uğur Başaran 43-51
Variable Response of Leaf Temperature, Tissue Density and Greenness of ‘Michele Palieri’ (Vitis vinifera L.) to Water Stress Under Different Rootstock Effects PDF
Ali Sabır, Zekiye Şahin, Zeki Kara 52-57
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aspir Islah Çalışmaları PDF (Türkçe)
Hasan Koç, Ahmet Güneş, Seydi Aydoğan 58-61
Fruitfulness of Ancient Grapevine Varety ‘Ekşi Kara’ (Vitis Vinifera L.) PDF
Zeki Kara, Ali Sabır, Kevser Yazar, Osman Doğan, Ali İmat Omar Omar 62-68
Effects of Magnesium Sources and Levels on Some Tissue Magnesium Concentration and Bone Mechanical Properties in Broiler PDF
Yusuf Cufadar, Rabia Göçmen, Gülşah Kanbur 69-74
İzmir'deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi PDF (Türkçe)
Görkem Öztürk, Sait Engindeniz, Önder Volkan Bayraktar 75-87
Sultan Dağları Stratiomyidae (Diptera) Familyasının Faunası PDF (Türkçe)
Turgay Üstüner 88-93
Determination of Some Physicochemical and Textural Properties of The Sucuk with Fat Content in Various Rates PDF
Dilek Ceyda Öven, Mustafa Karakaya, Kübra Ünal, Ali Samet Babaoğlu 94-100
Soya Çeşitlerinin Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Hamit Altınyüzük, Özden Öztürk 101-110
Determination of mechanization properties in Switch Grass(Panicum virgatum L.) Agriculture PDF
Cevat Filikci, Tamer Marakoğlu 111-115
Bazı Tıbbi Bitki Ekstraktlarının Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acari: Tetranychidae)’un Nimf ve Erginlerine Etkileri PDF (Türkçe)
Buket Kaya, Hüsayin Çetin 116-124
Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Tanede Metabolit Birikimi ve Su Stresi Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
İlknur Korkutal, Elman Bahar, Seçil Bayram 125-135
Breeding Erwinia amylovora Resistant F1 Hybrid Pear: Selection of Promising Hybrid Genotypes PDF
Kerem Mertoğlu, Yasemin Evrenosoglu 136-141
Fleece Yield and Same Characteristics of Karadi Sheep PDF
Mohammed Zınalabıdın, Ayhan Öztürk 142-146
Determination of Calpastatin Gene Polymorphism in Kivircik Crossbred Ewes by PCR-RFLP Method PDF
Selçuk Kaplan, Sertaç Atalay 147-150
Molecular Characterization of MSTN Gene in Holstein Friesians and Brown Swiss Cattle Breeds PDF
Marwan Fadhıl, Uğur Zülkadir 151-153
Best Alternative Models to Increase Local Product Consumption PDF
Püren Veziroğlu, Kenan Çiftçi, Ayça Nur Şahin, Bülent Miran, Ömer Faruk Emeksiz 154-161
International Competitiveness of the Turkish Olive Oil Sector PDF
Figen Çukur, Nevin Demirbaş, Evren Gölge 162-168
Assessment of Tractor and Agricultural Machine Accidents Happened in Agricultural Enterprises of Çumra Town of Konya Province PDF
Aykut Alçayır, Haydar Hacıseferoğulları 169-176

Review Papers

Araştırma Laboratuvarından Meksika Mutfağına: Ustilago maydis PDF (Türkçe)
Mehmet Aydoğdu, Nuh Boyraz 177-183
The Key to Successful Dairy Cattle: Days in Milk (DIM) PDF
Saim Boztepe, İbrahim Aytekin 184-188


ISSN: 2458-8377