Vol 32, No 1

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Şıra Özellikleri Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Elman Bahar, İlknur Korkutal, Hüseyin Öner 1-7
41 B Asma Anacına In Vivo Kolhisin Uygulamalarının Morfolojik ve Sitolojik Etkileri PDF (Türkçe)
Zeki Kara, Osman Doğan, Kevser Yazar, Ali Sabır 8-13
‘Narince’ (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Kolhisin Uygulamalarının Morfolojik ve Sitolojik Etkileri PDF (Türkçe)
Zeki Kara, Ali Sabır, Kevser Yazar, Osman Doğan, Abdulrahman Shakir Shakor Albanaa 14-19
Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Ögelerine Etkileri PDF (Türkçe)
Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma, Farzad Nofouzı 20-28
Bazı Tohum Ön Uygulamalarının İki Farklı Çörek Otu Türüne ait (Nigella sativa L. ve Nigella damascena L.) Tohumların Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Züleyha Endes 29-37
Konya Bölgesindeki Marketlerde Satılan Farklı Ticari Çiçek Ballarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Türk Gıda Kodeksi- Bal Tebliğine Uygunluğunun Araştırılması PDF (Türkçe)
Murat Çiftçi, Sinan Sefa Parlat 38-42
Aminoasit Uygulamasının Kınalı Fasulye Çeşidinin Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Ahmet Kavasoğlu, Ercan Ceyhan 43-49
Effect of different dripper discharge, spacing and lateral spacing on drip irri-gated green bean yield and quality parameters PDF
Ramazan Topak, İnas Jameel Abdulwahhab Albayati 50-54
Effect of different lateral spacings on yield and quality attributes of drip-irrigated sweet corn PDF
Ramazan Topak, Janan Oral Hashım Al-Hurmuzı 55-59
Evaluation of some fungicides against symbiotic fungus Ambrosiella hartigii associated with Anisandrus dispar Fabricius and Xylosandrus germanus Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) PDF
İsmail Erper, Rahman Kushiyev, Muharrem Türkkan, Celal Tuncer 60-66
Finite Element Analysis For Vertical Mixer-Chopper Auger Of Mixer Feeder With A Capacity Of 1.5 M3 PDF
Salih Şeflek, Haydar Hacıseferoğulları 67-72
Determination of Chemical and Physical Properties for Seeds and Oils of Some Different Oleic and Linoleic Sunflower Types PDF
Buket Aşkın 73-80
Economic Losses from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm PDF
Mustafa Ki̇bar, Ayhan Yılmaz, Ramazan Erkmen 81-86
Effects of Some Factors on Reproduction Performance of Akkaraman Sheep in Breeder Flocks in Konya Province, Turkey PDF
Mustafa Büyüktekin, Ayhan Öztürk 87-90


ISSN: 2458-8377