Vol 25, No 2

Table of Contents

Research Papers

Çiftlik Sistemleri Araştırma ve Yayım Modeli; Sütçülük Örneği PDF (Türkçe)
Kenan PEKER, Cennet OĞUZ 1-7
İç Anadolu Bölgesinde Fasulye Tohumlarında Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola Bu-laşıklılığının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Dilek KENDİ, Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ 8-16
Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum L.) Hatlarının Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi1 PDF (Türkçe)
Osman SAVUR, Ercan CEYLAN 17-23
Bezelyede Tane Verimi ile Bazı Verim Unsurlarının Korelasyon ve Path Analizi PDF (Türkçe)
Osman SAVUR, Ercan CEYLAN 24-29
Konya Şartlarında Bazı Yağlık Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Populasyonlarında Farklı Ekim Zamanlarının Verim Üzerine Etkisinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Züleyha ENDES, Fikret AKINERDEM 30-38
Bazı Üzüm Çeşidi Çekirdeklerindeki Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Aydın AKIN, Özcan Barış ÇİTİL 39-41
Müşküle Sofralık Üzüm Çeşidinde Gibberellik Asit (GA) Uygulamalarının Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi ve Yaprakta Ham Sellüloz İçeriğine Etkileri PDF (Türkçe)
Zeki KARA, Aydın AKIN 42-45
İçme Suyu Tesisi Arıtma Çamurunun Arpa Zambağı (Freesia spp.) Bitkisi Gelişimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Mesude ÜNAL, Ayten KARACA, Sema Çetin CAMCI, Aysun ÇELİK 46-56
Yeni Kumsal Toprakta Yapraktan Uygulanan Üre ve Potasyum Dihidrojen Ortofosfatın Bakla Verim ve Kalite Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Manal F. MOHAMED, Magda H. MOHAMED, H. A. HAMOUDA, M.S ZEIDAN 57-63
Erkenci Nektarın, Şeftali ve Kayısı Çeşitlerinin Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Antioksidan Kapasiteleri PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Yavuz BAGCI, M.Atilla ASKIN, Soner KAZAZ 64-69
Üzüm ve Çilekte Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ve GC-MS İle Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Ömer TATLI, Senar ÖZCAN, Ebru EVCİL, Leyla Ş. ÇOŞKUN, Esra ERDOĞAN, Gülistan KESKİN 70-80
Bazı Tropikal ve Suptropikal Meyve Türlerinde Pestisit Kalıntıları PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Öner TATLI, Senar ÖZCAN, Ebru EVCİL, Leyla Şengül COŞKUN, Esra ERDOĞAN 81-88
Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleri İle Kesim, Sıcak ve Soğuk Karkas Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Analizi İle Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, İbrahim AYTEKİN 89-92
Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi; Aksaray Kenti Örneği PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Çapan Dede AKBULUT 93-100
Konya Ovası Proje Alanı Sulama Yatırım Fonları İçin Alacaklı Şirket ve Çiftçinin Katılımı Üzerine Bir Araştırma PDF (Türkçe)
Muhittin ÇELEBİ, Coşkun SAĞLAM 101-105
Geçmişten Günümüze Patates Siğil Hastalığının Mücadele Uygulamaları PDF (Türkçe)
Emel ÇAKIR, Fikret DEMİRCİ 106-113


ISSN: 2458-8377