Vol 32, No 2

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Azot Dozlarının ve Bakteri Aşılamasının Tane Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Ayşe Özsoy Altunkaynak, Ercan Ceyhan 91-98
Doğadan Toplanan Poa L. Genotiplerinde Morfolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Rabiya Koyuncu, Mehmet Ali Avcı 99-107
Pamukta Ekim Zamanının Adana Şartlarında Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Recep Dinç, Fikret Akınerdem 108-117
Farklı Yörelerden Toplanan Sarı Çiçekli Gökbaş’ta (Centaurea balsamita Lam.)Bazı Bitkisel Özellikleri ve Protein Oranının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Özlem Gül, Mevlüt Mülayim 118-122
Farklı Katkı Maddeleri İlavesiyle Peletlenen Hasat Atığı Boş Fındıkların Kaba Yem Değerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Uğur Özcan, Ünal Kılıç 123-132
Biopestisit Bacilius Subtilis Qst 713 ile Azotobacter Uygulamalarının Muhafaza Sürecinde Sofralık Üzüm Kalitesine Etkileri PDF (Türkçe)
Zeki Kara, Ferhan Küçükbasmacı Sabır, Ali Sabır, Kevser Yazar, Ece Günal 133-141
Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Dönemi Vücut Ölçülerine Ait Or-talamalardan Canlı Ağırlık, Canlı Ağırlık Artışı ve Yem Tüketiminin Tahmini PDF (Türkçe)
Özcan Şahin, Saim Boztepe, İsmail Keskin 142-145
Asit Reaksiyonlu Bir Toprağın Islahına Tavuk Gübresi, Odun Külü ve Kireç Uygulamalarının Etkisi PDF (Türkçe)
Ramazan Çalış, Cevdet Şeker 146-151
Mycoflora on Maize Cobs Infected by Ustilago maydis (DC) Corda PDF
Mehmet Aydoğdu, Nuh Boyraz 152-157
Effects of Dietary Oregano Essential Oil Supplementation on Performance and Eggshell Quality in Laying Hens PDF
Yusuf Cufadar 158-161
The effects of different plant densities and nitrogen levels on certain macro and micro element contents of okra PDF
Funda Yoldaş, Safak Ceylan, Omer L. Elmacı, Ibrahim Duman, Eftal Duzyaman, Murat Özge 162-169
Determining the Diversity of Bread Wheat Variteties on Yield and Quality Traits at Rainfed and Irrigated Conditions PDF
Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık, Berat Demir, Sümeyra Hamzaoğlu, Seyfi Taner 170-173
The effect of in-ovo injection of Lactobacilla Rhamnosus on hatching traits and growth parameters of quails PDF
Abbas Fadhıl Abdulqader, Ali Aygün, Abdoulaziz Hamissou Maman, Osman Olgun 174-178
An Approach to Comparing Different Land Evaluation Methods with NDVI PDF
Mert Dedeoğlu, Hasan Hüseyin Özaytekin, Levent Başayiğit 179-185
Effects of Different Manganase Sources and Levels in the Diets on the Performance, Reproductive Characteristics and Some Blood Parameters of Breeder Japanese Quail PDF
Seyit Ahmet Gökmen, Yılmaz Bahtiyarca 186-196
The Impact of a Centrıfuge Pump in the Fuel Consumptıon of Agrıcultural Tractors wıth Dıfferent Nomınal Capacıtıes Drıven wıth 540 and 540e PTO Shafts PDF
Oktay Çiftçi, Sedat Çalışır 197-205

Review Papers

Hayvan Kesiminde Başvurulan Bayıltma Uygulamaları ve Mekanik Kesim Metotları PDF (Türkçe)
Ayşe Altunboy, Cemalettin Sarıçoban 206-211
The Potential of Medicinal and Aromatic Plants in the Central Anatolian Steppe Rangeland and the Actions to Be Taken For These Plants PDF
Nur Koç, Ramazan Acar, Sadiye Ayse Çelik 212-220


ISSN: 2458-8377