Vol 25, No 3

Table of Contents

Research Papers

Orta Anadolu Koşullarında Yaygın Olarak Yetiştirilen Melez Mısır Çeşitlerinin Bor Toksitesine Duyarlılığı PDF (Türkçe)
Çetin PALA, Sait GEZGİN 1-8
Çeşitli Organik Atıkların Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Ümmihan ÇETİN, Kemal GÜR 9-16
Konya Yöresinde Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Kökünde Etkili Rhizobiumların Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Ümmihan Çetin KARACA, Refik UYANGÖZ 17-24
Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Fungal Kaynaklı Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalıklarının Tespiti PDF (Türkçe)
Hakan HEKİMHAN, Nuh BOYRAZ 25-34
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerindeki Fusarium culmorum Kökboğazı Çürüklüğü Mücadelesinde Avirülent Fusarium oxysporum'un Biyoetkililiğinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Hakan HEKİMHAN, Nuh BOYRAZ 35-41
Farklı Tuz Uygulamalarının Bezelyede (Pisum sativum L.) Bağıl Su İçeriği, Klorofil ve Bitki Gelişimine Etkisi PDF (Türkçe)
Ramazan ACAR, Mustafa YORGANCILAR, Emine ATALAY, Cennet YAMAN 42-46
Farklı Bitki Sıklıklarının Karabuğday’da( Fagopyrum esculentum Moench.) Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi PDF (Türkçe)
Ramazan ACAR, Ahmet GÜNEŞ, İlker TOPAL, Nurberdi GUMMADOV 47-51
Anadolu Merinosu Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının Besi Performansı ve Karkas Karakterlerine Etkisi II. Kesim ve Karkas Karakterleri PDF (Türkçe)
Özcan ŞAHİN, Saim BOZTEPE 52-56
Broyler Ebeveynlerinde Yumurta Verim Özellikleri PDF (Türkçe)
Beyhan YETER, Ömer CAMCI 57-60
Örtüaltında ve Organik Olarak Yetiştirilen Bazı Muz Çeşitlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Antioksidan İçerikleri PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Yavuz BAĞCI 61-66
Altın Çilek (Physalis peruviana L.), Pepino (Solanum muricatum Ait.) ve Passiflora (Passiflora edulis Sims) Tropikal Meyvelerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Aktiviteleri PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Yavuz BAĞCI 67-72
Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen ‘Camarosa’ Çilek Çeşidinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Kapasiteleri PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY 73-78
LC-MS/MS ve GC-MS’ le Bazı Sebze Türlerinde Pestisit Kalıntılarının Tespiti PDF (Türkçe)
Nilda ERSOY, Öner TATLI, Senar ÖZCAN, Ebru EVCİL, Leyla Şengül COŞKUN, Esra ERDOĞAN 79-85
Orta Anadolu’da Karaman Karadağ Andezitik Materyali Üzerinde Oluşan Toprakların Mineralojik Yönden Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN, Saim KARAKAPLAN 86-95
Kaymak Tabakası Oluşumuna Fiziko-Kimyasal Faktörlerin Etkileri PDF (Türkçe)
Levent BAL, Cevdet ŞEKER, İlknur Ersöy GÜMÜŞ 96-103
İki Dingilli Tarım Arabasının Statik ve Dinamik Durumda Frenleme Etkinliğinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mustafa Nevzat ÖRNEK, Fikret DEMİR 104-109
Japon Bahçe Sanatı Dönemleri ve Japon Bahçelerinde Sembolizm PDF (Türkçe)
Ahmet Tuğrul POLAT, Banu Öztürk KURTASLAN 110-123
Modern Tavuk Kümesi Ekipmanları PDF (Türkçe)
Erol ÖZER, Süleyman DERE 124-130


ISSN: 2458-8377