Vol 25, No 4

Table of Contents

Research Papers

Domates seralarında Kurşuni Küf hastalığının Biyolojik ve Kimyasal Kontrolünde Borun Arttırıcı Etkisi PDF (Türkçe)
Fahri YIGIT, Omür BAYSAL, Yasemin Y. OZKAN 1-5
Trichoderma harzianum T22 Irkının Farklı pH ve Tuz Konsantrasyonlarına Adaptasyonu ve Domateste Fu-sarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici ’in Biyolojik Kontrolünde Kullanılması PDF (Türkçe)
Fahri YİĞİT 6-10
Kahramanmaraş’ta Sebze Bitkilerinde Cicadellidae (Hemiptera) Türleri PDF (Türkçe)
Tülin OZSISLI 11-14
Neem Azal T.S ve Neemix 4.5 preratlarının Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae)’ye Etkilerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN 15-20
Farklı Sıcaklık ve Orantılı Nemin Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae)’in Nimf Dönemle-rinin Gelişme Süresi, Ölüm Oranı ve Av Tüketimine Etkisinin Belirlenmesi
Ertan YANIK 21-26
Farklı Sıcaklık ve Orantılı Nemin Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae)’in Nimf Dönemle-rinin Gelişme Süresi, Ölüm Oranı ve Av Tüketimine Etkisinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Ertan YANIK 21-26
Domates Güvesi, Tuta absoluta (Meyrick)’nın Konya İlinde Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerdeki Varlığı ve Populasyon Değişimi PDF (Türkçe)
Levent ÜNLÜ 27-29
Canlı Ekmek Mayasının Taze Fasulyede Meloidogyne incognita Zararını Kontrol ve Verim ile Kalite Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Mahmoud M. Ahmed YOUSSEF, Wafaa M.A.. El–NAGDI 30-33
Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Verim ve Ta-rımsal Özellikleri Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Özlem ALAN, Kenan SÖNMEZ, Zekiye BUDAK, İmren KUTLU, Nazife Gözde AYTER 34-41
Türkiye’de Lavanta Üretim Merkezi Olan Isparta İli Kuyucak Yöresi Lavantalarının (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.) Uçucu Yağ Özellikleri PDF (Türkçe)
Nimet KARA, Hasan BAYDAR 42-46
Konya İlinde Buğday Tarımının Genel Durumu ve Karşılaşılan Problemler PDF (Türkçe)
Hayati AKMAN, Ali TOPAL 47-57
Astragalus schizopterus’da In vitro Rejenerasyon Sisteminin Araştırılması PDF (Türkçe)
Mustafa YORGANCILAR, Refik ERKOYUNCU 58-66
Konya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Asuman KAN 67-71
İzmir İlinde Bazı Arkeolojik Sit Alanlarına Antropolojik Baskılar Üzerine Bir Çalışma PDF (Türkçe)
Bahriye GÜLGÜN, Bahar Türkyılmaz TAHTA, Mustafa Tolga ESETLİLİ, İpek Altuğ TURAN, Erdem AKTAŞ 72-78
Açık Alan Heykellerinin Çevre İle İlişkisinin Konya Atatürk Anıtı Örneğinde İrdelenmesi PDF (Türkçe)
Banu Öztürk KURTASLAN, Talha HATİPOĞLU 79-90
Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Yonca, Korunga, Fiğ ve Çayır’ın Üretim Maliyeti PDF (Türkçe)
Hediye KUMBASAROĞLU, Vedat DAĞDEMİR 91-102
Kirlenmiş Arazilerin Islah Edilmesinde Fitoremidasyon Tekniği PDF (Türkçe)
Hüseyin KALKAN, Şule ORMAN, Mustafa KAPLAN 103-108
Buğday Kök Sistemi, Genetiği ve Kök Özelliklerini Değerlendirme Metodolojisi: Derleme PDF (Türkçe)
Hayati AKMAN, Mike GIROUX, Phil BRUCKNER, Ali TOPAL 109-116


ISSN: 2458-8377