Vol 26, No 1

Table of Contents

Research Papers

Manisa, Soma İlçesi Yeşil Alanlarında Kullanılan Tasarım Bitkilerinin Belirlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünden Yararlanma Olanakları Başlıksız (Türkçe)
Füsun ERDURAN, İlknur GÜNAL 1-10
Türkiye'de Yetiştirilen Holstein Sığırlarında DGAT1 Geni 8. Ekson Bölgesinde K232A Varyasyonu PDF (Türkçe)
Fulya ÖZDİL, Fatma İLHAN 11-14
Orta Anadolu Bölgesinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri PDF (Türkçe)
Sinem VARANKAYA, Ercan CEYLAN 15-26
Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Sinem VARANKAYA, Ercan CEYLAN 27-33
Hatay İli Ekolojik Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.) Savi) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Farklı Bitki Sıklıklarının Etkileri PDF (Türkçe)
Haluk SERT, Ercan CEYLAN 34-43
Kalsiyum Nitrat ve Borik Asidin Yapraktan Uygulanışının Şalgamda (Brassıca rapa L.) Büyüme, Verim ve Besin Elementleri İçeriğine Etkisi PDF (Türkçe)
H.A. HAMOUDA, S.H.A. SHAABAN, M.S.S. El-BASYOUNY 44-51
Tuzdan Etkilenmiş Toprakların Kochia indica İle Biyolojik Islahı PDF (Türkçe)
O.M. İBRAHİM, M. M. TAWFIK, Elham A. BADR, Magda H. MOHAMED 52-59
İç Anadolu’da Rüzgâr Erozyonundan Etkilenen Tarım ve Mera Topraklarının Verimlilik Durumları PDF (Türkçe)
Mehmet ZENGİN, İnci TOLAY, Faruk OCAKOĞLU, Sanem AÇIKALIN, Osman KIR 60-69
Buğday Tanesine Uygulanan Bazı Stabilizasyon Uygulamalarının, Tam Buğday Ununun Kalitatif Özel-liklerine ve Depolama Stabilitesine Etkisi PDF (Türkçe)
Adem ELGÜN, M.Kürşat DEMİR, Nermin BILGİÇLİ, Selman TÜRKER, Nilgün ERTAŞ 70-76
Nisin Üreticisi Lactococcus lactis subsp. lactis LL27 Suşunun Beyaz Peynirde Listeria monocytogenes’in Gelişiminin Engellenmesi Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Kübra KASAROĞLU, Nefise AKÇELİK, Pınar ŞANLIBABA, Mustafa AKÇELİK 77-83
Mantarın (Agaricus Bisporus) Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Kuruma Davranışının Mo-dellenmesi PDF (Türkçe)
Ramazan Çağatay ARICI, Hakan Okyay MENGEŞ 84-91
Stanley Çeşidi Eriğin Bazı Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mehmet Hakan SONMETE 92-96
İyi Tarım Uygulamalarının Tarımsal Mekanizasyon Açısından Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Kerim EKMEKCi, Ali İhsan ACAR, Yeşim Benal YURTLU, Mehmet HASDEMİR 97-103


ISSN: 2458-8377