Author Details

SADE, Bayram

  • Vol 26, No 4 - Research Papers
    Kuru Şartlarda 5x5 Yarım Diallel Ekmeklik Buğday Melez Popülasyonunda Kombinasyon Yetenekleri ve Heterosis Değerlerinin İncelenmesi
    Abstract  PDF (Türkçe)