Author Details

TAHMAZ, Hande

 • Vol 27: Özel Sayı - Research Papers
  BAZI SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Abstract
 • Vol 27: Özel Sayı - Research Papers
  BEYAZ ŞARAPLARDAKİ TYROSOL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Abstract
 • Vol 27: Özel Sayı - Research Papers
  OLGUNLAŞTIRMA VE TİROZİN İLAVESİNİN BAZI BEYAZ ŞARAPLARDA TYROSOL OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ
  Abstract