Author Details

Sağlam, Ramazan

  • Vol 27, No 2 - Research Papers
    Şanlıurfa İlinde Süne İlaçlamasında Kullanılan Tarla Pülverizatörlerinin Mevcut Durumunun Saptanması
    Abstract  PDF (Türkçe)