Evaluation of Agricultural Machinery Presence and Usage Activities in Konya Districts by Geographical Information Systems.

Ali İhsan Yıldırım, Mustafa Konak

Abstract


The negative effects of global climate change continue to be an element of pressure on agricultural production in Turkey as in many other countries. In a changing climate, the necessity of more efficient and sustainable agricul-tural production in the world is paramount to feed an increasing population. Currently agricultural machines, which minimally disturb the soil, produce less waste and consume less energy, are being used. The most important factor in this process is the change and transformation in agricultural machinery used in agricultural production.

In the province of Konya, production is still carried out with traditional agricultural machinery. The size of the land and the density of agricultural production are not taken into consideration in the purchase and use of agricultural machinery.

In this study, the impact area of the agricultural machines/machinery groups in the districts of Konya will be calculated, compared with the size of the cultivated areas and their efficiency will be evaluated. At the same time, by using Geographical Information Systems (GIS), the presence of agricultural machinery and the impact areas of machine groups in the districts of Konya will be mapped.

This study, which is conducted for the first time in Konya province, will provide a guide in determining which agricultural machinery/machinery groups are overbought, used below capacity, or insufficient in Konya dis-tricts.While there is a surplus in almost every machine group, the largest number of machines is in the soil tillage and seed bed preparation machine group (64,733 units), the largest impact area belongs to the plantcare and fertilizer machine group (611,808,657  da year -1), and the most surplus is seen in the soil tillage and seed bed preparation machinery group (62,707 units in excess). In the case of harvesting machines, their number is found to be inadequate (335 units of shortage).

Keywords


Agricultural Machinery Area of Impact, Geographical Information System, Agricultural Machinery Impact Radius, Planted Area Radius, Agricultural Machinery Business Suc-cess.

Full Text:

PDF

References


Ada R, Erdem FA (2010). Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Şeker Pancarında (Beta vulgaris sac-charifera L.) Verim, Kalite ve Hasat Kayıplarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.

Anonymous (2016). Küresel Sektör Eğilimleri ve Öncelikli Hedef Pazarlar Analizi Raporu, Tarım Makineleri Sektörü, Konya.

Anonymous (2017). TUİK Veri Tabanları, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr: [Access date: 07.01.2019].

Anonymous (2019a). MGM, İllere Ait Mevsim Nor-malleri, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=H&m=KONYA: [Access date: 09.04.2019].

Anonymous (2019b). TP Geçmiş Dönem Akaryakıt Fiyatları, https://www.tppd.com.tr/tr/gecmis-akaryakit fiyatlari?id=42&county =513 & Start Date= 01.01.2018&EndDate=31.12.2018: [Access date: 21.01.2019].

Arıoğlu H, Çalışkan ME, Onaran H (2006). Türkiyede Patates Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Niğde.

Bozdemir M (2017). Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi: Konya İli Ör-neği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 348.

Evcim ÜH (2008). Türkiye Traktör Parkı (2007), Türk Traktör ve Zir. Mak. A.Ş., (Yayımlanmamış Araştırma Raporu; 185 s.). Ankara.

İleri MS (2018) Türkiye Tarım Makinaları Sektörü Sektör Raporu, Ankara.

Kuşçu S (2008). Tarımda Çalışılabilir Gün Sayılarının Meteorolojik Parametrelerle İncelenmesi, Yüksek Lisas Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri En-stitüsü, Ankara.

Özden M, Soğancı A (1996). Türkiye Tarım Alet ve Makinaları İşletme Değerleri Rehberi (2), 2, Başba-kanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 92, Ankara, p. 114.

Özgüven M, Türker U, Beyaz A (2010). Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu, GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (2), 89-100.

Özmerzi A, Yaldız O, Kürklü A, Ertekin C, Külcü R (2004). Tarım Makinaları İçin Mühendislik El Kitabı, İstanbul, p. 614.

Sade B, Soylu S, Doğançukuru H (2007). Alternatif Ürün Olarak Silaj ve Tane Mısır Yetiştiriciliğinin Konya Tarımındaki Yeri ve Gelişim Seyri, Kon-ya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, Konya, 425-437.

Yavuzcan G, Vatandaş M (1986). Tarımsal Mekanizasyonda Verimliğe Etki Eden Faktörler, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.

Yıldız C, Öztürk İ, Erkmen Y (2007). Erzurum İli Tarım Alet ve Makinaları Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ, Trabzon.

Yılmaz D, Yıldırım M (2016). Süleyman Demirel Ün-iversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Türkiye’de Biçerdöver Müteahhitliginin Durumunun İncelen-mesi: İç Anadolu Bölgesi Örnegi 95-103.
DOI: http://dx.doi.org/10.15316/SJAFS.2019.166

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.