Determination of Fuel Properties of Some Alcohols (Bioethanol, Butanol), Biodiesel and Diesel Mixtures Obtained from Anchovy (Engraulis encrasicolus) Oil

Abdullah Karaboğa, Hakan Okyay Mengeş

Abstract


In this study, some alcohols (bioethanol, butanol) are mixed with different amounts in volume (M100, B100, M75B20E5, M70B20E10, M65B20E15, M75B205, M70B2010 and M65B2015) some physical and chemical fuel properties of diesel, biodiesel and obtained alcohol + biodiesel + diesel blend fuels (Density, Kinematic viscosity, Flash point, Water content, Copper strip corrosion, Cloud point, Pour point, Cold filter block point (SFTN), The thermal value) was determined.According to the results of the research, it was observed that the physical and chemical fuel properties of biodiesel and blended fuels were within the standard fuel properties. The cetane number of M65B20E15 fuels was 12% lower than the diesel standard (TS 3082 EN 590). In addition, when cold flow properties were examined, it was determined that ethanol and butanol added to fuels contributed positively.


Keywords


Anchovy Oil, Biodiesel, Mixture Ratios, Fuel Properties

Full Text:

PDF

References


Akay, M. E., 2007. Dizel - Elektrik Lokomotiflerde Biyodizel Uygulaması. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, sayfa 20-25, Samsun.

Altun, Ş. ve Öner, C., 2008, Hayvansal İç Yağlardan Transesterifikasyon Reaskiyonu ile Biyodizel Üre-tilmesi, Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları, 2008.

Anonymous, 2012, Yenilenebilir enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve önemi, 522EE0421, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.

Anonymous, 2018, Food And Agriculture Organiza-tion, Dünyada Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştirici-liğinin Durumu, http://www.fao.org/3/CA0191TR/ca0191tr.pdf

Anonymous,2019, İRENA,2019, “Installed Capacity Trend”, https://www.irena.org/bioenergy, 2019

Balcı, A.B, 2009., Menengiç Yağından Elde Edilen Biyodizelin ve Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009, Konya

Gürü, M., Koca, A., Can, Ö., Çınar, C., Şahin, F., 2010. “Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with mg based additi-ve in a diesel engine”, Renewable Energy, Cilt 35, No 3, 637-643, 2010.

Karahan, Ş., 2005. Biyodizel Kalitesi ve Biyodizel Kalitesinin Dizel Motorlara Etkileri. Türkiye’de Biyodizel Üretimindeki Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı, TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi, Enerji Enstitüsü, 02 Aralık, Ankara

Koç, A., Yağlı, H., Koç, Y., Uğurlu, İ., 2018. “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel De-ğerlendirmesi”, Mühendis ve Makine, cilt 59, Sayı 692, s. 86-114, 2018.

Kumar, R. ve Saravanan, S., 2016, Use of higher alco-hol biofuels in diesel engine: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviesw 60 (2016) 84-115

Öğüt, H. ve Oğuz, H., 2006, Üçüncü milenyum yakıtı: biyodizel, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Konya, p.

Sekmen, Y., Şen, S., 2016. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 31, No 1, 19-27, 2016

Sezer, İ., Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 37,1,61-68,2017

TOB, 2019, Su ürünleri istatistikleri, Türkiye Cumhu-riyeti Tarım ve Orman Bakalnlığı, 2019

Tüik, 2017, Türkiye İstatistik Kurumu, 2019

Yahuza I and Dandakouta H., 2015, A performance rewiew of ethanol-diesel blended fuel samples in compression-ignition engine, Journal of Chemical ENgineering Procces Technology, 6 (5), 256-261

Yahyaee, R., Ghobadian, B., Najafi, G., 2013. “Waste fish oil biodiesel as a source of renewable fuel in Iran”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt 17, 312-319, 2013.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2019.178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.