The Incidence Rate of White Rot (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) Disease in Sunflower Cultivation Areas in Konya and Aksaray Provinces and its Pathogenic Potential

Raziye Koçak, Nuh Boyraz

Abstract


This study was conducted between June-September 2017-2018 in sunflower cultivation areas of Konya and Aksaray to determine the incidence rate of white rot disease and its pathogenic potential and  to identify  the disease agent Sclerotinia spp., Surveys were carried out 11,750 decares in total from Karatay, Altınekin, Cihanbeyli, Karapınar, Kadınhanı and Çumra districts of Konya province and 3000 decares in total from Centre of Aksaray (Hırkatol and Topakkaya village) and Eskil districts of Aksaray province. In the study, it was determined that the isolates obtained from diseased plants belong to Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Although the disease was not seen in the first year in Konya, the disease rate in Altınekin district was determined as 9.38% in the second year. As a result of the survey studies, the disease rate in the Center of Aksaray in 2017 and 2018, respectively, was 2.83% and 3.97%; in Eskil, while no disease was occurred in the first year, it was determined at a rate of 4.16% in 2018. In the pathogenicity tests carried out with sunflower seedlings using approximately 20% of the isolates, it was found that the disease severity of the isolates varied between 56% and 66% and the difference between the disease severity and scale values of the isolates was statistically significant (P <0.05). Aksaray / Hırkatol was found to be the most virulent isolate in the pathogenicity test.

Keywords


Sunflower, White rot, Sclerotinia sclerotiorum, Konya, Aksaray

Full Text:

PDF

References


Anonymous (2016). 2016 Sunflower Report. Republic of Turkey, Ministry of Customs and Trade, General Directo-rate of Cooperatives (Access date: 04.02.2017).

Anonymous (2017). Turkish Statistical Institute (TUIK) crop production statistics.

Benlioğlu S, Yıldız A, Döken T (2004). Studies to determine the causal agents of soil-borne fungal diseases of strawberries in Aydın and control them by soil disinfesta-tion. Journal Phytopathology 152: 509-513.

Bora T, Karaca I (1970). Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ege Üniversitesi. Bornova, P:39.

Çetinkaya N, Yıldız M (1988). Bazı ayçiçeği çeşit ve hatlarının Sclerotinia türlerine reaksiyonları üzerinde çalışmalar. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas, 151-158.

Çınar A, Biçici M (1982). Çukurova’da ayçiçeği parsellerinde görülen tabla çürüklüğü ile kök boğazı ve gövde yanıklıgı hastalıklarının etiyolojisi ve önemi. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri (12-15 Ekim, 1982), Adana, 68-79.

Demirci E, Kordalı Ş (1998). Pasinler ovasında ayçiçeğinde rastlanan funguslar. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, Ankara, 314-317.

Dhingra OD, Sinclair JB (1995). Basic plant pathology met-hods. Second Edition, Lewis Publishers, CRC Press, USA, 400-450.

Dorrance AE, Lipps PE (2002). Sclerotinia white mold of soybean, (online) Available at http://ohioline.osu.edu/act-fact/0045.html.

Ekins MG, Aitken EAB, Goulter KC (2005). Identification of Sclerotinia species. Australasian Plant Pathology, 34: 549-555.

Gulya TJ, Rashid KY, Masirevic SM (1997). Sunflower diseases. In: Schneiter, A. A. (Ed.). Sunflower technology and production. Madison: American Society of Ag-ronomy. p. 263-379.

Huang HC, Chang C, Kozub GC (1998). Effect of Tempera-ture During Sclerotial Formation, Sclerotial Dryness, and Relative Humidity on Myceliogenic Germination of Scle-rotia of Sclerotinia sclerotiorum. Can. J. Bot, 76, 3, 494-499.

Irany H, Ershad D, Alizadeh A (2001). The effect of soil depth, moisture and temperature on sclerotium germination of Sclerotinia sclerotiorum and its pathogenicity. Iranian J. Plant Pathol. 37: 185–195.

James C (1971). A manual of Assessment Keys for Plant Diseases. Canada Dep. Agric. Pupl. 1458.

Khan SN (2007). Macrophomina phaseolina as causal agent for charcoal rot of sunflower. Mycopathologia 5: 111–118.

Kırbağ S, Turan N (2006). Malatya’da Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fungal Etmenler. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 8 (2), 159-164.

Kohn LM, Carbone I, Anderson JB (1990). Mycelial interac-tions in Sclerotinia sclerotiorum. Exp Mycol 14:255-267.

Koike ST, Gordon TR, Daugovish O, Ajwa H, Bolda M, Subbarao K (2013). Recent Developments on Strawberry Plant Collapse Problem in California Caused by Fusarium and Macrophomina. Proceedings of the 2011 North American Strawberry Symposium. Page 76-83. İnternati-onal Journal of Fruit Science Volume 13, Issue 1-2,2013.

Kotan R, Dikbaş N, Bostan H (2009). Biological control of post harvest disease caused by Aspergillus flavus on stored lemon fruits. African Journal of Biotechnology, 8 (2): 209-214.

Lamey A, Knodel J, Endres G, Gregoire T, Ashley R (2000). Sunflower disease and midge survey. NDSU, Extension Service, Fargo, ND. http://www.ag.ndsu.nodak.edu. Ac-cessed on September 10, 2014.

Lazar A, Lupu EA, Leonte C (2011). Researches on resistance some sunflower hybrids to the artificial infection with Sclerotinia sclerotiorum. Seria Agron. 54:

Lucas JA (1998). Plant Pathology and Plant Pathogens (3rd ed.). Blackwell Science, Oxford, pp. 274.

Marciano P, Dileena P, Magro P (1983). Oxalic acid, cell wall degrading enzymes and pH in pathogenesis and their significance in the virulence of two Sclerotinia sclerotio-rum isolates on sunflower. Physiol. Plant Pathol. 22: 339-345.

Maširević S, Jasnic S (2006). Root, stem and head rot of sunflower. Biljni Lekar (Plant Doctor) 34: 336–343.

Matheron ME, Porchas M (2000). Comparison of New Fun-gucides to Mana- ge Sclerotinia Leaf Drop of Lettuce in 2000. (online) Available at http://ag.arizona.edu/pubs/crops/az.177.

Minkevich II., Kosorukova LA (1987). Climate and weather effects on sunflower mycoses along the lower Volga and their forecasting. Mikologiya I Fitopatologiya, 21: 365-369.

Morton JG, Hall R (1989). Factors determining the efficacy of chemical control of white mold in white bean. Can. J. Plant Pathol. 11:297-302.

Nelson B, Duval D, Wu H (1988). An in vitro tecnique for large-scale production of sclerotia of Sclerotinia scleroti-orum. Phytopathology, 78: 1470-1472.

Onan E, Çimen M, Karcılıoğlu A (1992). Fungal diseases of sunflovver in Aegean Region of Türkiye. J. Turk. Phyto-path, 21: 101-107.

Onaran A, Yanar Y (2009). Türkiye'de Sclerotinia sclerotio-rum (Lib.) De Bary Üzerinde Yapılan Çalışmalar. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2 (2), 75-80.

Öztürk Ö, Akınerdem F, Bayraktar N, Ada R (2008). Konya Sulu Koşullarında Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (45), 11-20.

Rashid KY (2003). Diseases of sunflower. In: Diseases of Field Crops in Canada, eds., K.L. Bailey, B.D. Gossen, R.K. Gugel, and R.A.A. Morrall. The Canadian Pyhto-pathology Society, Ottawa, Ontario, Canada, pp. 169–176.

Saharan GS, Mehta N (2008). Sclerotinia Diseases of Crop Plants: Biology, Ecology and Disease Management, Vol. LXII. Springer-Verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Singleton LL, Mihail JD, Rush CM (1992). Methods For Research on Soilborne Sons Inc. USA.433p.

Tekçe A (2015). Türkiye’de Ayçiçek tohumu ve Ayçiçek yağı üretimi, arz talep dengesi. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı, 3 Eylül 2015, İstanbul s. 57.

Townsend GK, Heuberger JW (1943). Methods for Estimating Losses Caused by Diseases in Fungicide Experiments. Plant Dis. Reptr., 27, 340-343.

Tozlu E (2003). Pasinler Ovası’nda Ayçiçeğinde Gövde Çürüklüğü Hastalığını Oluşturan Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary ve Sclerotinia minor Jagger’ın Yayılışı, Tanılanması, Patojeniteleri Ve Biyolojik Kontrolü. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 117, Erzurum.

Tozlu E, Demirci E (2008). Erzurum-Pasinler Ovası’nda ayçiçeğinde Sclerotinia sclerotiorum ve S. minor tarafın-dan oluşturulan gövde çürüklüğü hastalığının yaygınlığı, etmenlerin tanılanması ve bazı ayçiçeği çeşitlerinin hastalık etmenlerine reaksiyonu. Bitki Koruma Bülteni, 48:4, 19-33.

Yavuz N (2016). Farklı sulama aralığı ve kısıtlı sulamanın, ayçiçeği verim ve kalitesi üzerine etkisi. Selçuk Üniversi-tesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi.

Yıldız A, Benlioğlu S, Benlioğlu K, Boz Ö (2010). Use of different plastics for soil solarization in strawberry growth and time- temperature relationships for the control of Macrophomina phaseolina and weeds. Phytoparasitica, 38: 463-47.

Yücer MM (1980). Trakya bölgesinde ayciceklerinde görülen hastalıkların oranı, fungal etmenleri ve etmenlerin pato-jenitesi üzerinde araştırmalar. İstanbul Böl. Zir. Müc. Araş. Enst. Md. Eserleri Serisi, 14, Ankara, 96 s.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2021.235

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.