Metil Jasmonat ve Deniz Yosunu (Ascophyllum nodosum) Ekstraktı ile Ozmotik Koşullandırma Uygulamalarının Düşük Sıcaklıta Biber Tohumlarının Çimlenme ve Ortalama Çimlenme Süresi Üzerine Etkileri

Mustafa Demirkaya

Abstract


Bu çalışma Demre Sivri ve Yalova Çarliston çeşidi biber (Capsicum annuum L.) tohumlarında bazı ön uygulamaların düşük sıcaklık stresine karşı etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deniz yosunu ekstraktının 1:500 oranındaki çözeltisi ve 0.5 mm ve 1.0 mM dozundaki metil jasmonat (MeJA)  çözeltisi ile ozmotik koşullandırma (OK) uygulamaları tohumlara 20°C ve 1, 2 ve 3 gün süre ile yapılmıştır. Uygulamalardan sonra tohumlar 15 ve 20°C’de çimlendirme testlerine alınmıştır. MeJA ve deniz yosunu ile OK uygulamaları, Demre Sivri ve Yalova Çarliston çeşitlerinde 20°C’de çimlenme oranını arttırmış, ortalama çimlenme süresini kısaltmıştır. Biber tohumlarında 20°C’de en yüksek çimlenme oranın Demre Sivri çeşidinde %96.5 ve Yalova Çarliston çeşidinde %92.5 ile 1 gün Deniz yosunu ekstraktı ile OK uygulamaları verirken, kontrol tohumlarının çimlenme oranları sırası ile %84.0  ve %85.5 olmuştur. Biber tohumlarında 15°C’de en yüksek çimlenme oranın Demre Sivri çeşidinde %93 ile 1gün 0.5 Mm MeJA ile OK uygulamasından elde edilirken, Yalova Çarliston çeşidinde ise  %90.5 ile 1 gün Deniz yosunu ekstraktı ile OK uygulamalarımdan elde edilmiş, kontrol tohumlarının çimlenme oranları sırası ile %79.5 ve %80.0 olmuştur.Bu çalışma ile biber tohumlarında ekim öncesi düşük sıcaklıklarda (15ve 20  ºC’de) deniz yosunu ekstraktı  ve  metil jasmonat (MeJA)  ile OK uygulamalarının Demre Sivri ve Yalova Çarliston çeşitlerine ait biber tohumlarında çimlenme oranı ve ortalama çimlenme süresi üzerine olumlu etki yaptığı ortaya konmuştur.


Keywords


Biber tohumu, Düşük Sıcaklık Stresi, Deniz Yosunu Eksraktı, MeJA, Çimlenme Oranı, Ortalama Çimlenme Süresi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anonim, 2007. International Rules for Seed Testing. Edition 2007. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.

Bailly, C., Benamar, A., Corbineau, F and Côme, D. 2000. Antioxidant Systems in Sunflower (Helianthus annuus L.) Seeds as Affected by Priming. Seed Sci. Res. 10: 35-42.

Bray, C.M., Davidson, P.A., Ashraf, M. and Taylor, R.M., 1989. Biochemical Changes During Osmopriming of Leek Seeds. Ann. Bot. 63: 185-193.

Cayuela, E., Perez-Alfocea, F., Caro, M. and Bolarin, M.C. 1996. Priming of Seeds with NaCl Induces Physiological Changes in Tomato Plants Grown under Salt Stress. Physiol. Plant. 96: 231-236.

Coşkun, G., Demirkaya, M. ve Gülşen, O. (2014). Çerezlik Kabak Tohumlarında Çimlenme Oranlarının Tespiti ve Metil Jasmonat ile Ön Uygulamaların Çimlenme Üzerine Etkileri. 10. sebze Tarımı sempozyumu. Tekirdağ 2- 4 Eylül 2014. Özet. s. 548

Demir, İ., Güçlü, Ö., Demir, K. ve Özçoban, M. Biberde Termodormansiyi Kırmak Amacıyla Tohum Uygulamalarından Yararlanma Olanakları. Türkiye 3, Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999. Ankara. 515-518.

Demirkaya, M., 2010. Deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) Ekstraktı Uygulamalarının Biber ve Soğan Tohumlarının Canlılığı ve Gücüne Etkileri Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(3):217-224(2010) http://fbe.erciyes.edu.tr ISSN.1012-2354.

Demirkaya, M. 2012. Deniz Yosunu (Ascophyllum nodosum) Ekstraktı Uygulamalarının Domates Tohumlarının Canlılığı ve Gücüne Etkileri. Alatarım 11(1) 2012 s. 13-18.

Demirkaya, M. 2013. Relationships Between Antioxidant Enzymes and Physiological Variations Occur During Ageing of Pepper Seeds. Horticulture, Environment, and Biotechnology 54(2) :97-102.

Demirkaya, M. (2014). Improvement in tolerance to salt stress during tomato cultivation. Turkish Journal of Biology DOİ: 10.3906/biy-1307-62.

Ellis, R.H., Roberts, E.H., 1981. The Quantification of Aging and Survival in Orthodox Seeds. Seed Sci. & Technol. 9: 373-409.

Hegarty, T.W., 1986. Pregermination Treatments of Vegetable Seeds. Hort. Abst. 56: 5163.

ISTA. (2007). International Rules for Seed Testing. Edition 2007. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.

Karaca, A. (2013). Dışarıdan Yapılan Melatonin Uygulamaları ile Biberde Çimlenme Sırasında Üşüme Stresine Karşı Toleransın Arttırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. (Basılmamıs), 53 s.

Korkmaz, A., Tiryaki, I., Nas, M.N., Ozbay, N., 2004. Inclusion of Plant Growth Regulators into Priming Solution Improves Low Temperature Germination and Emergence of Water melon Seeds. Can. J. Plant Sci., 84(4):1161-1165.

Sivritepe, H.Ö. 1992. Genetic Deterioration and Repair in Pea (Pisum sativum L.) Seeds During Storage. PhD Thesis University of Bath, England. 227 p.

Sivritepe, H.Ö., 2000. Deniz Yosunu Ekstraktı (Ascophyllum nodosum) ile Yapılan Ozmotik Koşullandırma Uygulamalarının Biber Tohumlarında Canlılık Üzerine Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Eylül 2000, Isparta, 482-486.

Sivritepe, H.Ö., Sivritepe, N., Eriş, A. and Turhan, E. 2005. The Effects of NaCl Pre-treatments on Salt Tolerance of Melons Grown under Long-term Salinity. Sci. Hort. 106: 568-581.

Sivritepe, H. Ö. Ve Demirkaya, M. 2012. Does humidification technique accomplish physiological enhancement better than priming in onion seeds? Acta Horticulturae. 960: 237-244.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.