Isparta İlinde Yoğun Olarak Elma Yetiştirilen Bölgelerin Bazı Toprak Özellikleri

Kadir Uçgun, Sait Gezgin

Abstract


Yapılan bu çalışma ile Isparta ilinde yoğun olarak elma yetiştiriciliği yapılan bölgelerin bazı toprak özelliklerinin elma yetiştiriciliği için uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla bölgelerin üretim miktarlarına göre 150 bahçe belirlenerek iki farklı derinlikten toprak örnekleri alınmıştır. Alınan topraklarda tekstür, EC, pH, kireç, organik madde, alınabilir Fe, Cu, Mn, Zn ve B miktarları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bölgelere ve toprak derinliğine göre değişmiştir. Genel olarak Isparta ilinde elma yetiştirilen alanların yaklaşık %50’si kil ve killi tın bünyede, tamamı tuzsuz ve hafif alkalin özellikte ve kireç miktarı %25’den az bulunmuştur. Yüzey topraklarının yeterli sınırın altındaki organik madde içeriği %60 olurken bu değer alt toprak katmanlarında %90’a ulaşmıştır. Mikro element içeriği yönünden değerlendirildiğinde Fe, toprakların %60’ında yeterli düzeyin altında bulunurken Cu tüm topraklarda fazla, Mn ise yetersiz olmuştur. Zn ve B üst toprakların %70’inde yeterli seviyede tespit edilirken alt toprakların %80’inde yetersiz bulunmuştur.

Keywords


Isparta, Elma, Toprak özellikleri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aitken, R.L., Jeffrey, A. J. and Compton, B. L. 1987. Evaluation of selected extract ants for boron in some Queensland soils. Aust. J. Soil Res., 25: 265-273.

Anonim, 2008a. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Besleme Laboratuvarı kayıtları. Isparta.

Anonim, 2008b. Bitkisel üretim istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr [Ziyaret tarihi: 2 Şubat 2009].

Anonim, 2010. Bitkisel üretim istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr [Ziyaret tarihi: 10 Mayıs 2011].

Anonymous, 2006. Fertilizing apples. Spectrum Analytic Inc., Washington, 1-23.

Anonymous, 2011. FAO, http://www.fao.org [Ziyaret tarihi: 20 Eylül 2011].

Aktaş, M. ve Ateş, M., 1998. Bitkilerde beslenme bozuklukları, nedenleri ve tanınmaları. Engin yayınevi, Ankara. 247 s.

Barden, J.A. and Neilsen G.H., 2003. Selecting the orchard site, site preparation and orchard planning and establishment. Apples: Botany, Production and Uses (Ed. Ferree, D.C., Warrington, I.J.). Cambridge, MA, USA:CABI Publishing. 237-266.

Demiralay, İ., 1993. Toprak fiziksel analizleri. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:143. Erzurum.

Follet, R.H., 1969. Zn, Fe, Mn and Cu in Colorado soils. PhD. Dissertation, Colo. State Univ.

Gupta, U.C., 1995. Yield response to boron and factors affecting its uptake by crops. agriculture and agri-food Canada. Crops and Livestock Research Centre, P.O. Box 1210, Charlottetown, P.E.I., C1A 7M8, Canada.

Güçdemir, İ.H., 2006. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. Baskı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 231. Ankara.

Jackson, M. L. 1962. Soil chemical analysis. Prentice-Hall, Inc., 183. New York.

Herrera, E.A., 2001. Fertilization programs for apple orchards, Guide H-319. Extension Horticulturist College of Agriculture and Home Economic, New Mexico State University.

Hızalan, E. ve Ünal, H., 1965. Topraklarda önemli kimyasal analizler. A.Ü. Zir. Fak. Yay. No:278, Yrd. Ders Kitabı No:97. A.Ü. Basımevi. Ankara.

Hoying, S., Fargione, M. and Iungerman, K., 2004. Diagnosing apple tree nutritional status: leaf analysis interpretation and defiency symptoms. New York Fruit Quarterly, 12(11): 6-19.

Kacar, B., 1995. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri III. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, no: 3. Ankara.

Kacar, B. ve İnal, A., 2008. Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 891 s.

Keren, R., Bingham, F.T. and Rhoades, J.D., 1985. Plant uptake of B as affected by B distribution between liquid and solid phases in soil. Soil Sci. Soc. Am. J., 49:297.

Lindsay, W.L. and Norvell, W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for Zn, Fe, Mn and Cu. Soil Amer. J., 42 (3): 421-428.

Mitra, S.K., 2003. Apple, temperate fruits (Ed. Mitra, S.K., Bose, T.K., Rathore, D.S.). Horticulture and Allied Publishers, 27/3, Chakraberia Lane, Calcutta 700 020, India, 1-122.

Sarısu, H.C., 2011. Çevresel faktörler (Ed. Akgül, H., Kaçal, E., Öztürk, F.P., Özongun, Ş., Atasay, A., Öztürk, G.). Elma kültürü. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayın No: 37, Isparta, 89-112 s.

Sillanpaeae, M., 1990. Micronutrient assessment at the country level: an international study. FAO soils bulletin no:63. Land and Water Development Div., Rome, 214 p.

Smith, H.G. and Weldon, M.D., 1941. A comparison of some methods for the determination of soil organic matter. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 5:177-182.

Stiles, W.C., 2004a. Soil analysis and interpretation. New York Fruit Quarterly, 12(1), 28-30.

Stiles, W.C., 2004b. Micronutrient management in apple orchards. New York Fruit Quarterly, 12(1): 5-8.

Omafra, S., 2004. Fertilizing apple trees. Excerpts from publication 360. Fruit production recommendations. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Ontario.

Özbek, N., 1981. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi. Tarım ve Orman Bakanlığı. Ankara, 280 s.

Tagliavini, M. and Rombola, A.D., 2001. Iron deficiency and chlorosis in orchard and vineyard ecosystems-a review. European Journal of Agronomy, 15: 71-92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.