BAZI ERKENCİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN SABİT HAVALANDIRMA AÇIKLIĞINA SAHİP PLASTİK ÖRTÜ VE KUŞ NET ALTINDA ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Serpil TANGOLAR

Abstract


Bu çalışma 2012-2013 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağında yürütülmüştür. Çalışmada farklı örtü tiplerinin Yalova İncisi, Early Cardinal ve Ergin Çekirdeksizi üzüm çeşitlerinde erkencilik, verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Denemede tünel taban alanının %25’i kadar sabit havalandırma açıklığına sahip plastik ve delikli plastik ile örtülü tüneller ile Kuş net altında yetişen asmalar açıkta yetişen asmalarla karşılaştırılmıştır. En erken olgunlaşma plastik ve delikli plastik örtüde yetiştirilen asmalardan elde edilmiştir. Her üç çeşitte de açıkta yetiştirilen asmalara göre,  olgunlaşmanın Plastik altında 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla Early Cardinal çeşidinde 16 ve 8 gün; Yalova İncisi’ nde 14 ve 6 gün; Ergin Çekirdeksizi’ nde ise 14 ve 8 gün daha önce gerçekleştiği saptanmıştır. Üzüm verimi çeşitler düzeyinde uygulamalara ve yıllara göre değişmiştir. Genel olarak verimin örtüaltında nispeten daha yüksek olduğu görülmüştür. Salkım ağırlıklarının örtü altında yetişen asmalarda açıktakilere göre yalnızca Yalova İncisi’ nde her iki yılda daha fazla olduğu belirlenmiş; diğer çeşitlerde farklılığın önemli olmadığı belirlenmiştir. Salkım ve tane özelliklerinde de genel olarak açıkta yetiştirilen asmalarla, örtüaltındakiler arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Sonuçta % 25 oranında sabit havalandırma açıklığı ile kullanılan plastik ve delikli plastik örtü altında, çeşitlere ve yıllara göre değişmekle birlikte yeterli miktar ve kalitede erkenci üzüm elde edilebileceği belirlenmiştir.   


Keywords


Asma; Üzüm; Örtü tipleri; Erkencilik; Kalite

References


Ağaoğlu, Y.S., 1977. Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Plastik Örtülerden Yararlanma İmkanları. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 660, Derlemeler: 15.

Avenant, J.H., 1997. The Influence of Overhead Plastic Coveringon Advanced Ripening of Table Grapes in The Nothern Summer Rainfall Area. Deciduous Fruit Grower. 47(6): 218-225.

Aytaç, Y., 1980. Çukurova Eşik Alanlarında Yetiştirilecek Erkenci Üzüm Çeşitleri. Tarsus Bölge Topraksu Araş. Enst. Yayınları No. 94.51 s.

Baytorun, N., 1995. Seralar. Çukurova Üni. Zir. Fak. Yayınları 29. Adana 402 s.

Ergenoğlu, F., Tangolar, S. ve Gök, S., 1999a. Perlette ve Uslu Üzüm Çeşitlerinin Adana Ekolojisinde Plastik Örtüaltında Yetiştirilmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 999-1003 s.

Ergenoğlu, F., Tangolar, S., Orhan, E., Gök, S. ve Büyüktaş, N., 1999b. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Zamanlarda Plastik Örtüaltına Alınmasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry. 23(4): 899-908.

Gök Tangolar, S., Tangolar, S., Bilir, H.. Ozdemir, G., Sabir, A. and Cevik, B., 2007. The Effects of Different Irrigation Levels on Yield and Quality of Some Early Grape Cultivars Grown in Greenhouse. Asian Journal of Plant Sciences. 6(4): 643-647.

Kamiloglu, O., Polat, A..A. and Durgac, C., 2011. Comparison of Open Yield and Protected Cultivation of Five Early Table Grape Cultivars under Mediterranean Conditions. Turk J Agric For.. 35(2011): 491-499.

Lavee, S., 1988. Quality of Grapevine fruit in Protected Culture-Parameters and Problems. Applied Agricultural Research 3: 288-292.

Manzo, P., 1976. Copertura Con Materie Plastiche. Per Anticipare La Maturazione Dell’uva ‘Cardinal’ E Per Ritardore La Raccolta Dell’uva ‘Italia’ Vignevini 13:11-12.

Öneş, A., 1986. Sera Yapım Tekniği. Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınları 970. Ankara. 123s.

Özkan. B.. Uzun. H.İ.. Elidemir. A.Y.. Bayir. A. Ve Karadeniz C.F.. 2005. Örtüaltı ve Açıkta Üzüm Üretiminin Ekonomik Analizi. Akdeniz Üni. Zir. Fak. Dergisi, 18(1): 77-85.

Öztürk, H., Işık, H., Kader, S. ve Gökçay, E., 2001. Ege Bölgesinde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine İlişkin Bioklimatik Araştırmalar. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Yayın No: 86. Manisa.

Polat, İ. ve Uzun, H. İ., 2005. Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik, Verim ve Kalite Faktörleri Üzerine Budama Zamanlarının Etkisi. VI. Bağcılık Sempozyumu. 50-56 s.

Polat, İ. ve Uzun, H.İ., 2007. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Plastik Sera ve Açık Arazide Yetiştiriciliğinde Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül. Erzurum. Cilt 2. 319-323.

Tangolar, S., 2011. Plastik Serada Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Verim. Tarım Türk Dergisi. 32 (6): 49-52.

Tangolar, S., Çevik, B., Gök Tangolar. S., Özdemir, G. ve Bilir, H., 2002. Plastik Örtüaltında Yetiştirilen Perlette Üzüm Çeşidinde Farklı Su Düzeylerinin Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 183-190 s.

Uzun, H., 1993. Effects of Plastic Covering on Ripening of Some Table Grape Cultivars. Doga. 17:111-118.

Uzun, H.İ. ve İlter, E., 1993. Cardinal ve Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Plastik Örtüyle Erkencilik Sağlanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üni. Zir. Fak. Dergisi. 30(3): 89-96.

Uzun, H.İ. ve Özbaş, O., 1995. Antalya Koşullarında Erkencilik Sağlamak Amacıyla Perlette ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinin Plastik Örtü Altında Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 452-457 s.

Uzun, H.İ., 1988. Sofralık Üzümlerde Erkenciliği Etkileyen Faktörler. Ege Üni. Zir. Fak. Dergisi. 25(2): 277-284.

Uzun, H.İ., Özkan, B. ve Yalçın Elidemir, A., 2003. Serada Sık Dikim Asma Yetiştiriciliğinin Erkencilik. Verim ve Kaliteye Etkisi. TOGTAG-2230. Sonuç Raporu.

Yağcıoğlu, A. 1999. Sera Mekanizasyonu. Ege Üni. Zir. Fak. Ofset Basımevi. Bornova. İzmir. 287 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.