Vol 27

Özel Sayı

Table of Contents

Research Papers

KENDİ KÖKÜNDE VE 110 R ÜZERİNDE SAKSI KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN ITALIA (V. vinifera L.) SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KISINTILI SULAMANIN VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ
Ali SABIR, Ferhan SABIR, Kevser YAZAR, Zeki KARA
KONYA VE KARAMAN İLLERİNİN YÖRESEL ASMA (Vitis vinifera subsp. sativa) GENETİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Ali SABIR, Kevser YAZAR, Zeki KARA
ORTA TOROSLAR'IN YABANİ ASMA (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel.) GENETİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Ali SABIR
ONGALI GÖZ AŞISIYLA 5BB ANACI ÜZERİNE AŞILANAN FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN KURAK ŞARTLAR ALTINDAKİ AŞI TUTUM ORANI VE GELİŞİM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
Alper DARDENİZ, Meryem KARADAĞ, Murat DURMUŞ, Mehmet Ali GÜNDOĞDU, Ramazan EREN
AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇ KOMBİNASYONLARININ AŞI ODASI RANDIMANI İLE KALLUS GELİŞİM DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tezcan ALÇO, Alper DARDENİZ, Mehmet SAĞLAM, Cengiz ÖZER, Bekir AÇIKBAŞ
YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE AĞLAMA SUYU ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Alper DARDENİZ, Cafer TÜRKMEN, Nuray Mücella MÜFTÜOĞLU, Arda AKÇAL, Yasin EĞİLMEZGİL
SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE YILLIK DALLARIN ODUNLAŞMA DÜZEYİ İLE GÖZ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
Mehmet ÖNDER, Alper DARDENİZ
KARA DİMRİT ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI SEVİYEDE ŞARJ (ÜRÜN YÜKÜ) VE YAPRAK GÜBRESİ UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ
Aydın AKIN, Esra TOPUZ
MERZİFON KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI (I. AŞAMA)
Bülent KÖSE, Hüseyin ÇELİK
FARKLI ASMA ANAÇLARI İLE AŞILI RED GLOBE ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Burçak İŞÇİ, Ahmet Altındişli, Ege Kacar, Yıldız DİLLİ, Oğuzhan Soltekin, Serkan ÖNDER, Akay ÜNAL, Yüksel SAVAŞ
BURSA YÖRESİNDE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN ÜZÜM PEKMEZİNİN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gökçen YILDIZ, Vildan UYLAŞER, Cihat TÜRKBEN
BOĞAZKERE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU- 11
Hüseyin KARATAŞ
ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU- 1
Hüseyin KARATAŞ
FARKLI ANAÇLAR ÜZERİNE AŞILI PERLETTE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE, FARKLI ÖRTÜ TİPLERİNİN VERİM VE KALİTE İLE ERKENCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Serpil TANGOLAR
BAZI ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN EĞİRDİR/ISPARTA KOŞULLARINDAKİ FENOLOJİLERİNİN BAZI İKLİMSEL PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİ
Seçkin GARGIN
TÜRKİYE VE DÜNYA KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Arif Atak, Allan Ross FERGUSON, Raffaele TESTOLIN
BAZI ERKENCİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN SABİT HAVALANDIRMA AÇIKLIĞINA SAHİP PLASTİK ÖRTÜ VE KUŞ NET ALTINDA ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Serpil TANGOLAR
RİZE İLİNDEN SELEKTE EDİLEN KOKULU ÜZÜM (Vitis labrusca L.) TİPLERİNİN GÖZ VERİMLİLİKLERİNİN SAPTANMASI
Hüseyin ÇELİK, Bülent KÖSE, Seda ATEŞ, Besim KARABULUT
BAĞCILIKTA FARKLI TAÇ YÜKSEKLİĞİNİN VERİM, YAPRAK ALANI VE GÜNEŞLENME ÜZERİNE ETKİLERİ
Akay ÜNAl, Fadime ATEŞ, zen MERKEN, Nejat YILMAZ, Adem YAĞCI
İÇ ANADOLUVEORTA KARADENİZ BÖLGELERİNDE İKLİM VERİLERİNE GÖRE YETİŞTİRİLEN ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BÖLGEYE UYUMLULUK DERECESİNİN BELİRLENMESİ
Fadime ATEŞ, Hülya UYSAL
IN VITRO KOŞULLARDA KURAKLIK STRESİ ALTINDAKİ KOBER 5 BB ASMA ANACINDA BAZI FİZİKSEL VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ
Zehra BABALIK, Filiz HALLAÇ TÜRK, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
BAZI KIRMIZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ANTİOKSİDAN ÖZELLİK GÖSTEREN BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ
Filiz HALLAÇ TÜRK
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE ALTERNATİF ÇEŞİTLER VE KURU ÜZÜM KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ali GÜLER, Ahmet CANDEMİR
ALPHONSE LAVALLÉE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI
Mehmet Ali KİRACI
EGE BÖLGESİNDEKİ SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM BAĞLARINDA ALTERNARİA SPP. VE ASPERGİLLUS SPP. YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
Nurdan BAYRAM SAVAŞ, Berrin ÖZGEN
EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV)’nin YAYGINLIK DURUMU
Serkan ÖNDER
ALPHONSE LAVALLÉE/KOBER 5 BB ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI MALÇ MATERYALLERİ ve SULAMA PROGRAMLARININ FİDAN RANDIMANI ve KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Cenk KUCUKYUMUK
BEYAZ ŞARAPLARDAKİ TYROSOL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Ayca ALSAN, Hande TAHMAZ
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI DOZDA GİBBERELLİK ASİT (GA3) VE GÜBRE UYGULAMALARININ VERİM VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Özen MERKEN
BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN DONA DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Mustafa ÇELİK
İYONİZE RADYASYON UYGULAMALARIYLA ELDE EDİLMİŞ ÜZÜM GENOTİPLERİNDE STOMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Birhan KUNTER, Gözde ÇAKMAK, Nurhan KESKİN, Dilek DEĞİRMENCİ KARATAŞ, Burak KUNTER
ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN MEVCUT DURUMU
Yüksel SAVAŞ
Malç Tekstili (Tyvek) Uygulamasının Trakya İlkeren Çeşidinde Verim ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkisi
Ahmet Semih YAŞASIN
ŞARKÖY KOŞULLARINDA ALPHONSE LAVALLÉE ÜZÜM ÇEŞİDİ İÇİN UYGUN SULAMA PROGRAMININ BELİRLENMESİ
Arzu Gündüz, Zafer Coşkun
ÖZBEKİSTAN ÇEKİRDEKSİZİ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GİBBERELLİK ASİT (GA3) UYGULAMASININ VERİM VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Serdar YILDIZ, METİN KESGİN, Mustafa Sacit İNAN
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yabani Asma (Vitis vinifera ssp. silvestris) ve Kültür Asması (Vitis vinifera ssp. sativa) Genotipleri Arasında Genetik Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi
Dilek Değirmenci Karataş
BAZI SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Hande TAHMAZ, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Damla YÜKSEL, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE BAĞCILIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Aysel YESİLYURT ER, Bekir Engürülü
OLGUNLAŞTIRMA VE TİROZİN İLAVESİNİN BAZI BEYAZ ŞARAPLARDA TYROSOL OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ
Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Duygu SOLAKOĞLU, Hande TAHMAZ
1103 P Asma Anacına Aşılanmış Bornova Misketi, Merlot ve Narince Şaraplık Üzüm Çeşitlerine Ait Çeliklerde Kallus Gelişim Düzeyi, Sürme, Köklenme İle Fidanlığa Dikilebilecek Aşılı Çelik Değerlerinin Belirlenmesi
Turcan TEKER, Oğuzhan SOLTEKİN, Adnan ERDEM
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ İLE YAPRAKTAKİ MAKRO BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ
Mahmut TEPECİK, Neriman Tuba BARLAS, Mehmet Eşref İrget, Fadime ATEŞ, Bülent Ateş
BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE MİKORİZA UYGULAMALARININ ETKİLERİ
Mustafa ÇELİK
BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİ UYGULAMALARININ GÜZ GÜLÜ VE TEKİRDAĞ MİSKETİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEKİ ETKİLERİ
Onur Ergönül
MARDİN - ELMABAHÇE KÖYÜ (TİZYAN) ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TANITILMASI VE AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Işık GÜLER, Birhan KUNTER, Sevil CANTÜRK, Nurhan KESKİN
GÜLÜZÜMÜ (Vitis vinifera L.) ÇEŞİDİNİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Sevil CANTÜRK, Birhan KUNTER, Nurhan KESKİN
TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA PESTİSİT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Yusuf YANAR, RÜSTEM CANGİ
41 B VE 1103 P ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANAN YENİ TESCİLLENMİŞ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞIDA BAŞARI ORANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Oğuzhan SOLTEKİN
Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde, Erkencilik Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Etkisi
İlknur Polat, Hüseyin Namal, Muzaffer Alican
TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA NİTRAT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
HALİL ERDEM, RÜSTEM CANGİ
AFYONKARAHİSAR YÖRESİNDE BAZI YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN YAPILAN ŞARAPLARIN, KİMYASAL, DUYUSAL KALİTE ÖZELLİKLERİ, RENK DEĞERLERİ VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
Bilge AKDENİZ, Ahmet Altındişli, Hatice Kalkan Yıldırım
MARMARA (TEKİRDAĞ) BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN CARDINAL ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU
tamer uysal
BAZI AŞILI TÜPLÜ ASMA ANAÇ-KALEM KOMBİNASYONLARINDA MİKRONİZE KALSİT (HG) UYGULAMALARININ FİDANIN VEGETATİF GELİŞMESİNE ETKİLERİ
Zeki KARA
FARKLI IBA DOZLARININ 110 R VE RAMSEY ANAÇLARINA AŞILI BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMANI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Adem Yağcı
GEMEREK (SİVAS) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*
Adem Yağcı
AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI GÖLGELEME ORANLARININ FİDAN RANDIMAN VE KALİTESİNE ETKİLERİ*
Adem Yağcı
Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Diyarbakır Ekolojisindeki Fenolojik Özellikleri İle Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi
Gültekin Özdemir
TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA BAKIR KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Rüstem CANGİ
KKTC Bağcılığı: Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ali Göksu
Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde 2012 Kış Soğuklarının Yol Açtığı Zararlar
neval topcu
AŞI ÖNCESİ AMERİKAN ASMA ANAÇLARINDA ÖN BEKLETME UYGULAMASININ FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ
Seda SUCU
ASMA FİDANI ÜRETİLEN İŞLETMELERDE FİDAN ÜRETİMİ VE SULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Mehmet İlhan BEKİŞLİ
'ÖKÜZGÖZÜ' ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI, SALİSİLİK ASİT VE SO2UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE KAYIPLARINA ETKİLERİ
Zeki KARA
FARKLI TOPRAK İŞLEME VE YAPRAK ALANI/ÜRÜN MİKTARLARININ SYRAH ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİZYOLOJİSİ, MORFOLOJİSİ VE ÜZÜM BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
Elman Bahar
Organik Preparat Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis v inifera L.) Üzüm Yetiştiriciliğinde Verim ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi
Bülent YAĞMUR
Hakkâri Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri
Adnan Doğan, Cüneyt Özbek, Cüneyt Uyak
ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ahmet Candemir, Ali Güler, Oğuzhan Soltekin, Turcan Teker
BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN DİYARBAKIR KOŞULLARINDAKİ KALİTE ÖZELLİKLERI İLE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gültekin Özdemir, Murat Kaya
GAZİANTEP İLİ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇ KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Kürşat Alp ASLAN
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÖLGELEME VE ÖRTÜ ALTI UYGULAMALARININ HASADI GECİKTİRME VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ
METİN KESGİN, Mustafa Sacit İNAN, Adem YAĞCI
EGE, MARMARA VE AKDENİZ BÖLGELERİ BAĞCILIK İŞLETMELERİNDE ÜRETİCİLERİN YENİLİKLERİ BENİMSEME VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
Selçuk Karabat
MANİSA KOŞULLARINDA BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ÇARDAK TERBİYE SİSTEMİNDE PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
Selçuk Karabat
HOROZ KARASI VE PAFI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE PRİMER VE SEKONDER TOMURCUK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Önder KAMİLOĞLU
BAĞCILIKTA METİL JASMONAT (MeJA), JASMONİK ASİT (JA) VE SALİSİLİK ASİTİN (SA) AŞIDA KALLUS OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ
İlknur KORKUTAL
FARKLI TOPRAK İŞLEME VE YAPRAK ALANI/ÜRÜN MİKTARLARININ SYRAH ÜZÜM ÇEŞİDİNİN FİZYOLOJİSİ, MORFOLOJİSİ VE ÜZÜM BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
Elman Bahar

Review Papers

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı
Cüneyt Uyak, Adnan DOĞAN, Ahmet KAZANKAYA
TÜRKİYE BAĞ ALANI VE ÜZÜM ÜRETİMİNİN GELİŞİMİ VE YAPISAL ANALİZİ
Mehmet Ali KİRACI
Asma Yapraklarındaki Fenolik Bileşenler ve Mantar Kökenli Hastalıklar ile İlişkilerinin Belirlenmesi Çalışmaları
Arif Atak, Zekiye Göksel
ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNDE OKRATOKSİN-A ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
Ali GÜLER
BOTRYOSPHAERIA KANGRENİ: TÜRKİYE BAĞLARI İÇİN YENİ BİR HASTALIK
Davut Soner AKGÜL
ASMALARDA KÜLLEME (UNCINULA NECATOR) VE MİLDİYÖ (PLASMOPARA VITICOLA) HASTALIKLARINA DAYANIKLILIĞININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ VE HASTALIKLARA DAYANIKLILIK İLE İLİŞKİLİ GENETİK HARİTALAMA ÇALIŞMALARI
Arif Atak, Murat AKKURT
ASMA GEN BANKALARI VE VERİ TABANLARI
İbrahim UZUN
TÜRKİYE VE DÜNYADA SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE İHRACAT PROFİLİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
Nuray SİVRİTEPE, Taner Murat Parlak
ŞANLIURFA İLİ BAĞ ALANLARININ MEVCUT DURUMU VE SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet İlhan BEKİŞLİ
Afyonkarahisar Yöresinde Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinin Üzüm Kalite Kriterleri İle Çeşit Ve Lokasyon Yönünden İncelenmesi
Bilge AKDENİZ, Ahmet Altındişli
HASTALIKLARA DAYANIKLILIĞIN ARTTIRILMASINDA BİTKİ SAVUNMA MEKANİZMALARININ ÖNEMİ
Arzu GÖÇMEZ, Davut Soner AKGÜL


ISSN: 2458-8377