EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV)’nin YAYGINLIK DURUMU

Serkan ÖNDER

Abstract


Bu çalışma 2011-2012 yılları arasında Ege Bölgesi bağlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 17 farklı asma çeşidinden Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV)’ye benzer simptomlar gösteren toplam 423 yaprak ve sürgün örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler GFLV’nin tanısı amacıyla serolojik bir tanı yöntemi olan DAS-ELISA yöntemi ile test edilmiştir. Yapılan DAS-ELISA testi sonuçlarına göre testlenen 423 örnekten 88’i GFLV ile enfekteli olarak tespit edilmiştir. Bölge genelinde GFLV’nin yaygınlık oranı ise % 20,80 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Ege Bölgesi bağlarında yetiştiricilik yapılan alanlar ve bu alanlarda yetiştirilen çeşitlerin dağılım oranları dikkate alınarak gerçekleştirilen ilk çalışma özelliğini taşımaktadır.


Keywords


Asma; DAS-ELISA; Grapevine Fanleaf Nepovirus; Ege Bölgesi

References


Akbaş, B. and Erdiller, G. 1993. Researches on Grapevine Virus Diseases and Determination of Their Incidences in Ankara, Türkiye. Journal of Turkish Phytopath. Soc. V. 22(2-3): 47-54.

Akdoğan, N. 1956. Kısa Boğum (Degeneressans Infecteus). Sakarya Ziraat Mücadele Enstitüsü Halk Broşürleri No:5 İstanbul. 6. S.

Akdoğan, N. 1958. Kısa Boğum “Bulaşık Soysuzlaşma”. Ziraat Vekaleti T.E.S.C. 102.

Akdoğan, N. 1965. Bağlarda Bulaşık Soysuzlaşma (Kısa Boğum) ve Korunma Çareleri. Yenilik Basımevi, İstanbul 8 s.

Anonymous, 1999. Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999.

Anonymous, 2011. Aveilable in: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

Azeri, T., 1983. Ülkemiz Bağcılığında Virüs Sorunu ve Virüssüz Bağ Üretim Proğramı. Yıllık 1 (1):61-69.

Azeri, T., ve Çiçek, Y. 1995. İntrodüksiyon ve Klon Seleksiyonuyla Elde Edilmiş Bazı Bağ Çeşitleri ve Anaçlarındaki Virüs ve Virüs Benzeri hastalıkların Saptanmasına Yönelik Araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. Adana. 26-29 Eylül 1995, s. 374-377.

Azeri, T. and Fidan, Ü. 1988. Virus and Virus-Like Diseases Effecting Grapevine and Growing Virus-Free Grapes in the Aegean Coast. Proc. Of the V. Congress of Turk. Phyt. Soc. Oct. 1988, Antalya, Türkiye.

Bora, T. ve Karaca, İ. 1970. Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ege Üniversitesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No: 167, E.Ü. Mat., Bornova-İzmir, 8s.

Clark, M.F. and Adams, A.N., 1977. Characteristics of the Microplate Methods of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Detection of Plant Viruses. I. Gen. Virol. 34: 475-438.

Çığşar, İ. 2002. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Nevşehir İllerinde Bağlarda Zararlı Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması ve İki Yeni Nepovirusün Karakterizasyonu. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 111 s.

Çığşar, İ., G.P. Martelli and Digiaro, M. 2002. Sanitary Status of Grapevines in South-eastern and Central Anatolia (Turkey). OEPP/EPPO Bulletin 32: 471-475.

Çığşar, İ. ve Yılmaz, M.A. 1998. Güneydoğu Anadolu Bağlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri. Ankara, 21-25 Eylül 1998, s. 154-157.

Çığşar, İ. ve Yılmaz, M.A. 2000. Detection of Grapevine Viruses by Serological Methods in South-east Anatolia. In: Proceedings 13 the Meeting of ICVG, p.143. ICVG. Adelaide (AU).

Digiaro, M., G.P. Martelli ve V. Savino, 2000. Phloem-limited viruses of the grapevine in the Mediterranean and Near East. Proc. 13th Meeting of ICGV, Adelaide, 12-17 March 2000, 75-76.

Erdiller, G. 1982. Kısa Boğum Hastalık Etmeninin Morfolojik ve Serolojik Özellikleri ve Standart Irklarla Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları. 834 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 496 s.

Gürsoy, Y.Z. 1988. Vein Necrosis: A New Virus Like Diseases in Turkish Vineyards. Journal of Turkish Phyt. Soc. V. 17 (1): 43-46.

Kepsutlu, İ. ve Saydam, C. 1972. Bulaşık soysuzlaşma hastalığından temiz Amerikan asma anaçlığı kurulması üzerine çalışmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma Eserleri Serisi, Teknik Bülten No:19, İzmir.

Köklü, G. 1999. Trakya Bölgesi Bağlarında Asma Yaprak Kıvrılma Virüs Hastalığının Karakterizasyonu ve Surveyi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 142 s.

Martelli, G.P. 1987. Virus and Virus-like Diseases of Grapevine in Turkey. A Report to the Government of Turkey. Published by FAO: Rome 1987.

Martelli, G.P., and Boudon-Padieu, E. 2006. Directory of Infectious Diseases of Grapevines and Viroses and Virus-like Diseases of the Grapevine: Bibliographic Report 1998-2004, No:55 P.279, Chiam.

Önder, S., 2011. Bağlarımızı Tehdit Eden Önemli Bir Virüs Hastalığı: Grapevine Fanleaf Nepovirüs (GFLV). I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu Bildirileri, S: 158-164. 17-19 Şubat 2011 Sarıgöl / Manisa.

Özaslan, M. 1995. Adana, Tarsus, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman Bölgelerinde Yetiştirilen Bağlarda Zararlı Virüs Hastalıklarının Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü., Doktora Tezi., 102 s.

Özaslan, M., Baloğlu. S. ve Yılmaz, M.A. 1991. Kahramanmaraş Bölgesi’nde Lokal Olarak Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Virüs Hastalıkları. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. Bildiriler, (401-406 S), Türkiye Fitopatoloji Derneği.

Özaslan, M., Baloğlu. S. ve Yılmaz, M.A. 1993. Virus Diseases of Grapevine in South-eastern Anotolian Region in Türkiye. 11.Th Proc. Of. Icvg. Montreux, Switzerland. No:62 Ep. P. 122.

Tarla, G. 2005. Adana ve Mersin İllerinde Asma Kısa Boğum Virüs Hastalığının Bağlarda ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 80 s.

Tekinel, N., Dolar, M.S., Nas, Z., Bilgin, N., Salih, H. ve Salcan, Y. 1971. Investigations of fanleaf disease in the Mediterranean vineyards. Plant Protection Bulletin 11, 225-247.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.