1103 P Asma Anacına Aşılanmış Bornova Misketi, Merlot ve Narince Şaraplık Üzüm Çeşitlerine Ait Çeliklerde Kallus Gelişim Düzeyi, Sürme, Köklenme İle Fidanlığa Dikilebilecek Aşılı Çelik Değerlerinin Belirlenmesi

Turcan TEKER, Oğuzhan SOLTEKİN, Adnan ERDEM

Abstract


Bu araştırma 2013 yılında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğünün fidan üretim koşullarında yürütülmüştür. Bu çalışmada Bornova Misketi, Merlot ve Narince üzüm çeşitlerinin kalemleri, 1103 P asma anacı üzerine omega yöntemiyle aşılanmıştır. Farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşı yerinde kallus gelişim düzeyi (0-4) ve kallus oranı (%), aşılı çeliklerde ortalama kök sayısı ( adet ), sürme oranı (%) ile aşı kaynaştırma odası randımanı (%) ve fidan randıman değerleri üzerine olan etkileri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre sürme oranı dışında incelenen parametrelerde istatistiksel olarak önemli bir etki bulunmamasına karşın, genel olarak söz konusu edilen kriterlerde olumlu değerler elde edilmiştir. Sürme oranı açısından en yüksek değer, 1103 P asma  çeliği üzerine aşılı Bornova Misketi (% 72.50), en düşük değer ise Narince üzüm çeşidinin (% 32.50) aşılı olduğu asma çeliklerinde belirlenmiştir. Kallus gelişim düzeyleri ve kaynaştırma odası randımanı değerleri tüm anaç-çeşit kombinasyonlarında yüksek düzeyde saptanmıştır. Kombinasyonların fidan randıman oranları arasında önemli fark bulunmazken, tüm kombinasyonlarda % 84.20 ve üzerinde oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. 


Keywords


1103 P; anaç; aşı odası randımanı;, omega aşı; kallus.

References


Ağaoğlu, Y. S. 2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık Cilt II (Asma Fizyolojisi –1). Kavaklıdere Eğitim Yayınları No.5.

s, Ankara.

Baydar, N.G. ve Ece M. 2005. Isparta Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının

Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9-3.

Çelik, H., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., Ağaoğlu, Y.S., Karlı, İ. A., ve Göktürk, B. N. 1998c. Hasandede Üzüm Çeşidi İçin

Ankara Koşullarında En Uygun Amerikan Asma Anacının Seçimi 4.Bağcılık Sempozyumu, S.339-344, Yalova.

Çelik, S. 2007. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt-1. Genişletilmiş 2.Baskı. Trakya Üniversitesi, Avcı Ofset 428s. Tekirdağ.

Hardie, J. W. and Cirami, M. R. 1988. Grapevine Rootstocks ( Ed: B.G. Coombe and P.R.Dry, Viticulture Volume I

Resources: 154 – 176 ). Winetitles.

Kamiloglu, Ö. ve Tangolar, S. 1995. Aşılı Asma Fidanı Üretiminin Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal

Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II, 47- 451. Adana.

Kaşka, N. ve Yılmaz, M. 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 79.

Ders Kitabı:2 (Çeviri).

Kocamaz, E., 1995. Flokseraya ve Nematoda Dayanıklı Amerikan Asma Anaçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

Çanakkale Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü. Çanakkale.

Sivritepe, N. ve Türkben, C. 2001. Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine

Etkileri. Uludağ Univ.Zir.Fak.Derg., 15;47 – 48 Bursa.

Şahin, O. A., 2004. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Anaç ve Çeşit Kombinasyonlarının Vegetatif Gelişme ve

Fidan Randımanları Üzerine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (Basılmamış

Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.