SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI DOZDA GİBBERELLİK ASİT (GA3) VE GÜBRE UYGULAMALARININ VERİM VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Özen MERKEN

Abstract


Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün Alaşehir Yeşilyurt İşletmesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı doz Gibberellik Asit (GA3) ve gübre uygulamalarının üzüm verim ve kalite değerleri üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür.

Kontrol dahil 4 farklı gübre ve yine kontrolle birlikte olmak üzere 5 farklı GA3 doz uygulaması tesadüf blokları bölünmüş parsellere göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 asma olacak şekilde deneme deseni oluşturulmuştur. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 3 yıl boyunca uygulamalar yapılarak yaş üzüm verim ve kalite değerleri alınmıştır.

Denemenin farklı vejetasyon dönemlerinde olmak üzere 0, 35, 70, 140, 210 ppm’ lik toplam dozlarda GA3 ile kontrol yanında analiz sonuçlarına göre olmak üzere tam, yarım ve bir buçuk doz gübre uygulamaları yapılmıştır.

Yaş üzümde toplam verim (kg asma-1),  pazarlanabilir verim (kg asma-1), toplam salkım sayısı (adet asma-1) ve ortalama salkım ağırlığı (g) gibi verim değerleri belirlenmiştir.

Yaş üzüm kalite değerlerinde ise tane ağırlığı (g), suda çözünür kuru madde (SÇKM) (%), titre edilebilir asitlik (g L-1) ve olgunluk indisi değerleri alınmıştır.

GA3 uygulama doz artışları ile bağlantılı olarak toplam yaş üzüm verim ve ortalama salkım ağırlık değerleri artarken; SÇKM birikimi ve olgunluk indisi azalmış, tane ağırlığı verileri ise kontrole nazaran yükselirken GA3 dozları arasında farklılık görülmemiştir. 


Keywords


Sultani Çekirdeksiz üzüm; Gibberellik Asit (GA3); gübre; verim; kalite

References


Anonim, 2012. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ülkeler ve Yıllar İtibarıyla Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatı [http://www.akib.org.tr]

Anonim, 2011. Türkiye İstatistik Kurumu, [www.tuik.gov.tr].

Ateş, F. ve Karabat, S. 2006. Sofralık Üzüm Üretiminde Yaşanan Sorunlar ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Uygulamalar. Buldan Sempozyumu 23-24 Kasım 2006.

Butler, M.D. and Rush, R.E. 1994. Gibberellic acid on sizing of Thompson Seedless table grapes in Southwest Arizona. HortScience 29. 546

Çelik, S., 1982. Bitkisel Hormonların Bağcılıkta Kullanılması Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Bağcılık Semineri, Yalova.

Ilgın, C., Ateş, F., Karabat, S., Yıldız, S., Yağcı, A., 2005. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Bazı Uygulamaların Sofralık Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri, VI. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ 179-185.

Karagözoğlu, E., Köylü, M. E., Özel, T., 1981. Gibberellik Asit Uygulanmış Çekirdeksiz Üzümlerden Elde Edilen Kuru Üzümlerin Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Proje Sonuç Raporu. Manisa.

Öztürk, A., Eryüce, N., 1991. Yuvarlak çekirdeksiz üzümde GA3 ve Kimi Yaprak Gübrelerinin Yaprak Besin Maddeleri, Ürün Ve Kalite Üzerindeki Etkileri Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Uzun, İ. ve Ceyhan, E., 1995. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gibberellik Asit Ve Bilezik Alma Uygulamalarının Bazı Salkım Ve Tane Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 8: 52-64. Antalya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.