TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA PESTİSİT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yusuf YANAR, RÜSTEM CANGİ

Abstract


Bu araştırmada, Tokat ilinin değişik bölgelerinde (Tokat Merkez,  Erbaa, Niksar, Pazar, Zile, Turhal) yetiştirilen salamuralık asma yapraklarında (Narince üzüm çeşidi) pestisit kalıntı miktarları araştırılmıştır. Rezidü analizleri LC-MS/MS Waters marka Acquity UPLC-TQD(MS/MS) sistemi ve Perkin Elmer marka Clarus 500 MS sistemleri ile gerçekleştirilmiştir. Pestisit analizleri, üretici bağlarından alınan taze (16), salamura yapılmış yapraklarda (21) ve 11 ticari firmaya ait yaprak örneklerinde belirlenmiştir. Kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilmiştir. Toplanan yaprak örneklerinde 11 fungusit ve 12 insektisit etken maddeye rastlanmıştır.  Yaprak örneklerinin % 50,0’ de pestisit kalıntı miktarları Maksimum Rezidü Limitileri değerlerinin üzerinde çıkmıştır. Örneklerde Triadimenol, Azoxystrobin ve Metalaxyl kalıntısına daha fazla rastlanmıştır. Asma yaprağı üreticilerinin sistemik pestisit kullanmamaları tavsiye edilmiştir. Ticari firmaların  üreticilerden aldıkları yapraklarda kalıntı analizi yaptırmaları ayrıca önerilmiştir.


Keywords


Tokat, Narince, salamuralık asma yaprağı, pestisit kalıntısı

References


Anonymous 2005. Erbaa İlçe Tarım Müdürlüğü Envanter Kayıtları basılmamış.

Anonymous, 2012a. http://manisaolay.com/haber-150-Muthis-bir-proje!.html (erişim 05 01 2012)

Anonymous, 2012a. ZMO “Asma Yaprağında Kalıntı ve Kodeks Değerlerinin Belirlenmesi Ne Dair 28.3.2012 tarihli Rapor “ www.zmo.org.tr/resimler/ekler/ cc934605469e78f_ek.doc?tipi, 6 6 2012

Anonymous, 2012b. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_yonetmelik/pestisit _maksimum_kalinti_limitleri_yonetmelik.html

Batta, Y., Zatar, N. Ve Sama’neh, S., 2005. Quantitative Determination of Chlorphyfiros And Penconazole Residues İn Grapes Using Gas Chromotography/mass. Jour. Of food Tech., 3 (3):284-289

Battaloğlu, R. 2009. Niğde İlinden Alınan Pekmez Toprağı Örneklerşnde Pestisit Kalıntıları Ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Aranması. 1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 30 ekim 2009. Ürgüp.

Cangi, R., Kaya, C., Kılıç, D. ve Yıldız, M., 2005. Tokat Yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi, Hasat ve İşlemede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6. Ulusal Bağ. Sempozyumu, Bildiri kitabı (2005), Cilt:2, 632-640, Tekirdağ, 19-23 Eylül 2005.

Cangi, R,. A., Yağcı, D., Kılıç, 2012. Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları, 1. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu, 21-23 Nisan 2012 Iğdır

Ertürk, A., 2009. “Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Yapıncak Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Salamura Öncesi Ve Sonrası Fungisit Kalıntı Miktarı” Namık Kemal Üniversitesi. Fen Bil. Ens. Bitki Kor. ABD. 29 s.

Kaya, Ü., Erkan, M., Altındişli, Ö., Altınçağ, R. ve Duru, A.U. 2000. Ege bölgesinde Üretilen Çekirdeksiz Kuru üzümlerde pestisit ve Kurşun Kalıntı Düzeyleri Üzerine Araştırmalar. TAGEM/BS/98/08/05/05. Bornova Zirai mücadele Arş. Ens. Müd. Basılmamış)

Kılıç, D., Cangi, R. ve Kaya, C., 2007. Tokat’ta Üzümün Değerlendirilmesi ve Üzümden Elde Edilen Ürünler 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi(2007), Cilt 2: 345-348, Erzurum, 4-7 Eylül 2007

Lehotay, S. J, 2005. Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe Approach for Determining Pesticide Residues. Methods in Biotech. Vol. 19, 239-261 pp.

Pire, R., 2001. Kuru Üzümlerdeki Bazı Pestisit Kalıntılarının GC/ECD ve GC/MS Teknikleri İle Analizi. E.Ü. Fen Bil. Ens. Gıda Müh. ABD Yük Lis Tezi, 179 S.

Spiro, P. 2006. Baktat Gıda, Almanya Gıda kalite Yetkilisi, Yazılı görüşme.

Şen, K., 2005. Durultma Maddelerinin Şaraptaki Bazı Pestisitlerin Ortamdan Uzaklaştırılmasına Etkileri, Çukurova Üniv. Fen Bil. Ens. Gıda Müh., Yüksek Lisans tezi, 58 s.

Vasilieva G. K., Galiulin R. V., Sukhoparova V. P., Galiulina R. A., Bernat I., Shaly A., Kaluz S. ve Ragala P., 1991. Ecotoxicological Evaluation of the Fungiside Ridomil in Vineyards. Agrokhimiya, 4: 100-106.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.