KENDİ KÖKÜNDE VE 110 R ÜZERİNDE SAKSI KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN ITALIA (V. vinifera L.) SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KISINTILI SULAMANIN VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ

Ali SABIR, Ferhan SABIR, Kevser YAZAR, Zeki KARA

Abstract


Dünya su kaynaklarının %80'den fazlasının tarımsal sulama suyu olarak kullanıldığı bildirilmektedir. Su kaynaklarının giderek azaldığı gerçeğine rağmen, çoğunlukla sulamalar kaynakların korunması ve kullanımının sürdürülebilirliğine dair genel prensipler dikkate alınmaksızın uygulanmaktadır. Bu nedenle, araştırıcıların öncelikli çalışma konusunun, tarımsal üretimde daha az su kullanarak verim ve kalitede önemli kayıplar vermeksizin sürdürülebilir sulama yöntemleri ile ilgili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, kendi kökleri üzerinde ya da 110 R anacı kullanılarak saksı ortamında yetiştirilen Italia (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde tam sulama (TS) ve kısıntılı sulama (KS) uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Cam sera içerisinde yürütülen çalışmada üç yaşındaki asmalar  eşit miktarlarda karıştırılan torf ve perlit içeren 40 litre hacimli saksılarda bireysel olarak yetiştirilmiştir. Asmalara yetiştiricilik süresince TS (Tam sulama, tarla kapasitesindeki su miktarı) ve KS (tarla kapasitesine erişinceye kadar verilen su miktarının %40'si) uygulamaları yapılmıştır. Yetiştirme ortamındaki nemin kontrolünde, asma gövdelerinden yaklaşık 12 cm uzaklığa yerleştirilen irrometrelerden faydalanılmıştır. Farklı sulama miktarları, asmada verim ve tane kompozisyonu, üzüm kalitesi ve şıra özelliklerini önemli oranda farklı etkilemiştir. Salkım ve tane ağırlıkları ile şıranın asit içeriği TS asmalarında daha yüksek olmuştur. Genel olarak, TS asmalarının verimi KS uygulananlardan bir miktar daha yüksek bulunmakla birlikte, KS uygulamanın verim ve kalitede şiddetli düşüşlere neden olmadığı söylenebilir.


Keywords


Bağcılık, sulama, kısıntılı sulama

References


Balo, B., Misik, S., Szilagyi, Z., 2005. Frost hardiness of irrigated and fertiged 'Chardonnay' Grapevines Prooceedings of the Sventh International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology Acta Horticulturae, 689: 167-175.

Edwards, E.J., Clingeleffer, P.R., 2013. Interseasonal effects of regulated deficit irrigation on growth, yield, water use, berry composition and wine attributes of Cabernet Sauvignon grapevines. Australian Journal of Grape and Wine Research, 19: 261-276.

Ergenoğlu, F., Tangolar, S., 2000. Bağcılık İçin Pratik Bilgiler, TÜBİTAK Matbaa, 33 s. Ankara.

Escalona, J.M., Flexas, J., Bota, J., Medrano, H., 2003. Distribution of leaf photosynthesis and transpiration within grapevine canopies under different drought conditions. Vitis (42): 57-64.

Esteban, M.A., Villanueva, M.J., Lissarraque, J.R., 2002. Relationships between different berry components in Tempranillo (Vitis vinifera L) grapes from irrigated and non-irrigated vines during ripening. Journal of the Science of Food and Agriculture, 82: 1136-1146.

Fereres, E., Soriano, M.A., 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental Botany, 58(2): 147-159.

Geerts, S., Raes, D., 2009. Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agricultural Water Management 96: 1275-1284.

Girona, J., Gelly, M., Mata, M., Arbones, A., Rufat, J., Marsal, J., 2005. Peach tree response to single and combined deficit irrigation regimes in deep soils. Agriculture and Water Management, 72: 97–108.

Pudney, S., McCarthy, M.G., 2004. Water use efficiency of field grown Chardonnay Grapevines subjected to partial rootzone drying and deficit irrigation. In IVth IS on Irrigation of Hort. Crops. R.L. Snyder (Ed.). Acta Horticulturae, 664: 567-573.

Reynolds, A. G., Wesley, D. L., Tomek, L., Hakimi, J., Savigny, C., 2007. Influence of irrigation on vine performance, fruit composition, and wine quality of Chardonnay in a cool, humid climate. American Journal of Enology and Viticulture, 58 (2): 217-228.

Rühl, E., Alleweldt, G., 1984. Improving Grape Quality by Irrigation. Univ. Hohenheim. Stuttgart. Germany.

Sabir, A., 2010. Rootstock usage for viticulture under drought conditions like konya basin; research priorities and directions. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, 2: 1365-1372, 26-28 Oct., Konya, Turkey.

Sabir, A., Kara, Z., 2010. Silica gel application to control water runoff from rootzone microenvironment’s climate of grapevine rootstocks grown under drought condition. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, 2: 1365-1372, 26-28 Oct., Konya, Turkey.

Salon, J.L., Mendez, J.V., Chirivella C., Castel, J.R., 2004. Response of Vitis vinifera cv. ‘Bobal’ and ‘Tempranillo’ to deficit irrigation. Acta Horticulturae, 640: 91–98.

Satisha, J., Prakash, G.S., Venugopalan, R., 2006. Statistical modeling of the effect of physio-biochemical parameters on water use efficiency of grape varieties, rootstocks and their stionic combinations under moisture stress conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 261-271.

Shikhamany, S. D. and K. Srinivas. 1999. Growth, yield and water use of Thompson Seedless grapes under basin and drip irrigation. Indian Journal of Horticulture. 56 (2): 117-123.

Sivilotti, P., Bonetto, C., Paladin, M. and Peterlunger, E.,(2005. Effect of soil moisture availability on Merlot: from leaf water potential to grape composition. American Journal of Enology and Viticulture 56: 9–18.

Srinivas, K., S. D. Shikhamany and N. N. Reddy. 1999. Yield and water use of Anabe-Shahi grape vines under drip and basin irrigation. Indian Journal of Agricultural Sciences 69 (1): 21-23.

Srinivas, K., Shikhamany, S. D., Reddy, N. N., 1999. Yield and water use of Anabe-Shahi grape vines under drip and basin irrigation. Indian Journal of Agricultural Sciences, 69 (1): 21-23.

Williams, L.E., Grimes, D.W., Phene, C.J., 2009. The Effects of Applied Water at Various Fractions of Measured Evapotranspiration on Reproductive Growth and Water Productivity of Thompson Seedless Grapevines. Irrigation Science, DOI 10.1007/s00271-009-0173-0.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.