Bazı Tohum Ön Uygulamalarının İki Farklı Çörek Otu Türüne ait (Nigella sativa L. ve Nigella damascena L.) Tohumların Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri

Züleyha Endes

Abstract


Bu araştırma çörek otunun çimlenmesi üzerine bazı tohum ön uygulamaları ve sürelerinin etkilerini belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi Çumra        Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu merkez laboratuarında 2017 yılında      yürütülmüştür. Araştırmada adi çörek otu (Nigella sativa L.) ve Şam çörek otu (Nigella damascena L.)  türleri materyal olarak kullanılmıştır. Tohumlar GA3 (50, 100, 150 ppm) ile 4, 8 ve 12 saat süre ile muamele edilmiş, normal şartlar altında pamuk arasında çimlendirilmiştir. Çıkış denemeleri steril kum       kullanılarak yürütülmüştür. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma sonucunda çimlenme yüzdesi bakımında ön uygulama/saat arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmazken, çimlenme gün süresi ve çıkış yüzdesi arasındaki farklılık istatistiki olarak  %5, çıkış gün süresi arasındaki istatistiki farklılık %1      seviyesinde önemli bulunmuştur. Çimlenme yüzdesi, çimlenme gün sayısı, çıkış yüzdesi, çıkış gün sayısı bakımından, çeşitler arasındaki farklılık      istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Çimlenme yüzdesi bakımından      kontrolden elde edilen sonuçlar farklı sürelerde ve dozlarda GA3  uygulanan tohumlardan daha yüksek bulunmuş, en yüksek çimlenme oranı  % 58.00 ile N. sativa çeşidinde tespit edilmiştir. En hızlı çimlenme süresi  6.877 gün ile 150 ppm/4saat GA3 uygulamasından elde edilmiştir. En hızlı çimlenme ve çıkış süresi sırasıyla 7.138 ve 9.33 gün ile N. damascena çeşidinden tespit edilmiştir. En yüksek çıkış oranı %  61.33  ile 100 ppm/12saat GA3 uygulamasından elde edilmiş, en yüksek  çıkış  % 45.60 ile N. damascena çeşidinde tespit edilmiştir. En hızlı çıkış süresi 8.82 gün ile 100 ppm/8saat GA3 uygulamasından elde       edilmiştir.


Keywords


Tohum ön uygulaması, Çörek otu, Çimlenme, Çıkış

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Agradi E, Fico G, Cillo F, Francisci C, Tomè F (2001). Estrogenic activity of phenolic compounds from Nigella damascena evaluated using a recombinant yeast screen. Planta Med, 67: 553-555.

Ali A (2011). Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Yağlık Ve Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Tohumlarının Stres Sıcaklıklarında Çimlenme Ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri A.B.D. Yüksek Lisans Tezi Basılmamış.

Ali BH, Blunden G (2003). Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa. Phytother. Res, 7: 299– 305.

Aljabre SHM, Randhawa MA, Akhtar N, Alakloby OM, Alqurashi AM, Aldossary A (2005). Antidermatophyte activity of ether extract of Nigella sativa and its active principle, thymoquinone. J. Ethnopharmacol, 101: 116-119.

Balouchı H, Dehkordı SA, Dehnavı MM, Behzadı B (2015). Effect of priming types n germination of Nigella sativa under osmotic stress. South Western Journal of Vol.6 , No.1, Horticulture, Biology and Environment pp. 1-20.

Bradford KJ (1986). Manipulation of seed water relation via osmotic priming to

improve germination under stress conditions. Hort. Sci, 21:1105-1112.

Çetinbaş M, Koyuncu F (2005). Soğukta Nemli Katlama Ve Tohum Kabuğunun Kuş Kirazı (Prunus Avium L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 417-423.

Dauksas E, Venskutonis PR, Sıvık B (2002). Comparison of oil from Nigella damascena seed recovered by pressing, conventional solvent extraction and carbon dioxide extraction. Food Chem. Toxicol,; 67(3):1021-1024.

El-Dakhakhny M, Barakat M, El-Halim M, Aly SM (2000). Effects of Nigella sativa oil gastric secretion and ethanol-induced ulcer in rats. J. Ethnopharmacol, 72: 299–304.

Emekliler HY (2005). Tarla bitkilerinde büyüme düzenleyici maddeler ve kullanımı. Ders notları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Anabilim Da-lı,Ankara.

Eser B, Saygılı H, Gökçük A, İlker E (2005). Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi, Tohum tek-nolojisi ve araştırma merkezi. Cilt: 2, s.2908.

Golezanik G, Alıloo AA, Valızadem M, Moghaddam M (2008). Effects of hydro and osmopriming on seed germiation and field emergence of lentil. University of Tabriz, faculty of Agriculture. Tabriz, İran.

Gürbüz B, Gümüşçü A (1996). Farklı gibberellik asit dozları ve uygulama sürelerinin yönlü yüksük otu (Digitalis lanata Ehrh.) Tohumlarının çimlenmesine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bö-lümü. Ankara. 2(3): 17-20.

Heydecker W, Coolbear P (1977). Seed Treatments for Improved Performance-Survey Prognosis. Seed Sci. and tech. 5: 353-425.

Khan AA (1992). Preplant physiological seed conditioning. Horti Rev. 3, J. 131-181.

Kamal A, Mohammad AJ, Ahmad IZ (2010). Potential of Nigella sativa L. seed during different phases of germination on inhibition of bacterial growthE3 Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research Vol. 1(1). pp. 009-013.

Koukourikou-Petridou M, Porlingis I (1997). Presowing application of gibberellic acid on sedds used for the mung bean bioassay, promotes root formation in cuttings. Science Hogriculturae. Volume 70. 203-210.

Madakadze IC, Prithiviraj B, Madakadze RM, Stewart K, Peterson P, Coulman BE, Smith D L (2000). Effect of preplant seed conditioning treatment on the germination of switchgrass (Panicum virgatum L.). Seed Sci. & Technol. 28: 403-411.

Margout D, Kell MT, Meunier, S, Auinger D, Pelissier Y, Larroque M (2013). Morphological, microscopic and chemical comparison between Nigella sativa L. cv (black cumin) and Nigella damascena L. cv. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 165-171.

Muhyaddin T, Wiebe HJ (1989). Effect of seed treatments with polyethylene glycol (PEG) on emergence of vegetable crops. Seed Sci and Technol. Toprak Bilgisi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Erzurum. 17: 49-56.

Özdemir Ö (2006). Osmotik koşullandırma (Pirming) uygulamalarinin kivi tohumlarında (Actinidia deliciosa) çimlenme ve çıkış üzerinde etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv. Fen Bil. Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Erzurum.

Ramadan MF (2007). Nutritional value, functional properties and nutraceutical applications of black cumin (Nigella sativa L.): an overview. International Journal of Food Science and Technology, 42: 1208–1218.

Şahin B (2013). Farklı ekim zamanlarında yetiştirilen bazı tıbbi bitkilerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-titüsü, Tarla Bitkileri A.B.D. Yüksek Lisans Tezi. Basılmamış.

Şehirali S( 2002). Tohumluk ve Teknolojisi. Trakya Üniv. Tekrdağ Ziraat Fak. Yayın No: 4075/2. İstanbul. S.447.

Turner RJ (2004). Botanica. 3th. Ed., Italy: Köneman,: 605.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.