Effect of different dripper discharge, spacing and lateral spacing on drip irri-gated green bean yield and quality parameters

Ramazan Topak, İnas Jameel Abdulwahhab Albayati

Abstract


Experiments were conducted to assess the effects of different dripper discharges, dripper spacings and lateral spacings on yield and physical quality attributes of drip-irrigated green beans. Three different drip irrigation system were arranges as: DS1: dripper discharge is 2 L h‒1, dripper spacings is 33 cm and lateral spacings is 50 cm (a lateral line for each plant row); DS2: dripper discharge is 2 L h‒1, dripper spacings is 33 cm and lateral spacings is 100 cm (a lateral line for two plant rows); DS3: dripper discharge is 4 L h‒1, dripper spacings is 50 cm and lateral spacings is 100 cm (a lateral line for two plant rows). In irrigations, wetted area percentage was taken as 75%. Present findings revealed that different drip irrigation treatments did not have significant effects on yield and physical quality attributes of green beans. Therefore, it was concluded that lateral spacing in drip irrigation of greenbeans could be selected as 100 cm (a lateral line for two plant rows). This will bring at least 50% saving in lateral pipe costs of drip irrigation systems.


Keywords


Green bean; Drip irrigation; Emitter flow rate and spacing; Drip line spacing; Yield and quality

Full Text:

PDF

References


Abdel-Mawgoud, A.M.R. 2006. Growth, yield and quality of green bean (phaseolus vulgaris) in re-sponse to ırrigation and compost applications. Jour-nal of Applied Sciences Research, 2(7): 443-450.

Akçin, A. 1974. Erzurum şartlarında yetiştirilen kuru fasulye çeşitlerinde gübreleme, ekim za-manı ve sı-ra aralığının tane verimine etkisi ile bu çeşitlerin fenolojik, morfolojik ve teknolojik karakterleri üze-rine bir araştırma, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:157, Erzurum.

Büyükcangaz, H., Yazgan, S., Ayas, S., Candoğan, B.N., Ayas, F. 2008. Effects of deficit irrigation on yield and quality of unheated greenhouse grown green bean. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(2) : 155 – 159.

Çavuşoğlu, A., Akçin, A. 2007. Taze fasulye (phaseolus vulgaris l.) çeşitlerinde farklı gübre kombinasyonlarının verim ve verim unsurları üze-rine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(43): 106-111.

FAOSTAT. 2017. Crops (production). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. (Ziyaret tarihi: 08.03.2017).

Garrity PD, Watts DG, Sullivan CY, Gilley JR (1982). Moisture deficits and grain sorghum performance: evapotranspiration–yield relationships. Agronomy Journal 74: 815–820.

Gençoğlan, Ç., Altunbey, H., Gençoğlan, S. 2006. Response of green bean (P. vulgaris L.) to subsur-face drip irrigation and partial rootzone-drying irri-gation. Agricultural Water Management, 84:274-280.

Güngör, Y., Erözel, Z., Yıldırım, O. 2004. Sulama. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1540, Ankara.

Köksal, E.S., Üstün, H., İlbeyi, A. 2010. Bodur Yeşil Fasulyenin Sulama Zamanı Göstergesi Olarak Yap-rak Su Potansiyeli ve Bitki Su Stres İndeksi Sınır Değerleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi der-gisi, 24(1): 25-36.

MGM, 2017. Konya İli meteorolojik veiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=KONYA (Ziyaret Tarihi: 30.10.2017)

Önder, S., Bozkurt, S., Sayılıkan, G., Önder, D., Kara, M. 2006. Effects of water stress and mulch on green bean yield and yield components in green-house condition. Asian Journal of Plant Sciences, 5(1):127-132.

Sezen, S.M, Yazar, A., Canbolat, M., Eker, S., Celikel, G. 2005Effect of drip irrigation management on yield and quality of field grown green beans. Agricultural Water Management, 71:243-255.

Sprent, J.I. 2001. Nodulation in legumes, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.. 14-25.

TSÇMAE, 2017. Topraksu ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü, Meteorolojik kayıtlar, Konya.

TÜİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Web Sayfası, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001: [Ziyaret Tarihi: 06.03.2017].

Yıldırım, A.N., 1994. Sulama yöntemi ve sulama suyu miktarının taze fasulye verimine etkisi. Ankara üni-versitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.63

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.