Author Details

KUNTER, Burak

  • Vol 27: Özel Sayı - Research Papers
    İYONİZE RADYASYON UYGULAMALARIYLA ELDE EDİLMİŞ ÜZÜM GENOTİPLERİNDE STOMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
    Abstract