Vol 26, No 2

Table of Contents

Research Papers

Adsorban ve İyon Değiştirici Reçine Uygulamasının Üzüm Pekmezlerinin Mineral Madde İçeriğine Etkisi PDF (Türkçe)
Hacer ÇOKLAR, Mehmet AKBULUT 1-5
Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Döneminde Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Tuza Toleransının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Yusuf ARSLAN, Duran KATAR, Safure GÜLER, Asiye Seis SUBAŞI, İlhan SUBAŞI, Ali BÜLBÜL 6-11
Hibrit Mısır Çeşitlerinde (Zea mays L. indendata S.) Tane Verimi ve Diğer Verim Unsurları Üzerine Olum Gruplarının Etkileri PDF (Türkçe)
Muhammet KARAŞAHİN, Bayram SADE 12-17
Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Bitki Sıklığı ve Tane İriliği Etkileşimi PDF (Türkçe)
B.Tuba BİÇER, Özlem TONÇER 18-24
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Priming Uygulamalarının Kurak ve Normal Ortam Koşullarında Büyüme Parametreleri İle Bağıl Su İçeriği Değerleri Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Elif ÖZDEMİR, Bayram SADE, Süleyman SOYLU, Emine ATALAY 25-30
Ayaş Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarında Bazı Besin Elementlerinin Dağılımlarını Belirleyen Faktörler PDF (Türkçe)
Yakup ÇIKILI, Mustafa SAĞLAM 31-39
Konya İli Taşkent ve Hadim İlçeleri Kiraz Bahçelerinin Beslenme Durumları PDF (Türkçe)
Refik UYANGÖZ, Ümmühan KARACA, Mehmet ZENGİN 40-45
Doğal Yollarla Organik Madde Kazandırılmış Kum Ortamında Yetiştirilen Soğan (Allium cepa L.) Bitkisine Aşılanan Beş Farklı Mikoriza Sporunun İnfeksiyon Oranlarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Emel KARAARSLAN 46-54
Türkiye’de Yağlı Tohumlar Üretiminde Uygulanan Destekleme Politikalarının Ayçiçeği Ekim Alanları ve Üretici Refahı Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Arif SEMERCİ, Yalçın KAYA, İbrahim ŞAHİN, Nesrin ÇITAK 55-62
Türkiye’nin Tarım Ürünleri İhracat Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracatta Olan Etkileri PDF (Türkçe)
Osman Orkan ÖZER 63-69
Şeker Pancarı Tarımında Alternatif Toprak İşleme Yöntemleri PDF (Türkçe)
Koç Mehmet TUĞRUL 70-78
Patateste (Solanum tuberosum L.) Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Islahında Kullanılan Moleküler İşa-retleyiciler PDF (Türkçe)
Ercan ÖZKAYNAK, Zübeyir DEVRAN, Erdem KAHVECİ 79-86
Aspir Islahında Melezleme ve Kendileme Teknikleri PDF (Türkçe)
Rahim ADA 87-92


ISSN: 2458-8377