Vol 20, No 38

Table of Contents

Research Papers

MAKARNALIK BUĞDAYIN Triticum durum L.) BAZI BESİN ELEMENTLERİ KAPSAMINA FARKLI DOZLARDA BOR VE DEMİR UYGULAMALARININ ETKİSİ PDF (Türkçe)
Mehmet HAMURCU, Mustafa HARMANKAYA, Süleyman SOYLU, Fatma GÖKMEN, Sait GEZGİN 1-8
AGROEKOSİSTEMLERDE, HETEROPTERA BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE BİYOLOJİK İNDİKATÖR OLARAK ROLÜ PDF (Türkçe)
Işıl ÖZDEMİR, Oktay GÜRKAN 9-13
GİDYA VE LİNYİT UYGULAMALARININ TOPRAKTA BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Nihal TAMER, Ayten KARACA 14-22
KONYA KENTİ PEYZAJ GELİŞİM STRATEJİLERİ PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Filiz AKLANOĞLU 23-36
THE EFFECTS OF THE LEVEL AND TIMING OF NITROGEN FERTILİZATION ON THE GRAIN YIELD AND QUALITY OF IRRIGATED WINTER DURUM WHEAT PDF (Türkçe)
Süleyman SOYLU, Ramazan SADE 37-42
BAZI ORGANİK VE İNORGANİK GÜBRELERİN ŞEKER PANCARI -BUĞDAY EKİM NÖBETİNDE BUĞDAYIN VERİMİNE BAKİYE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Cevat ŞEKER, Mustafa TURHAN 43-48
DERİN KUYU POMPAJ TESİSLERİNDE TİTREŞİM HIZI VE GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Sedat ÇALIŞIR, Cevat AYDIN, Hakan O. MENGEŞ 49-54
KONYA İLİ MERKEZ İLÇELERİ BESİ SIĞIRI BARINAKLARININ İKLİMSEL ANALİZİ1 PDF (Türkçe)
Selda UZAL, Nuh UĞURLU 55-63
HEAVY METAL ACCUMULATION IN IRRIGATED SOIL WITH WASTEWATER PDF (Türkçe)
Mustafa KARAKAS, Şükrü DURSUN, Celalettin ÖZDEMİR, Mehmet Emin ARGUN 64-67
AZOT VE FOSFOR DOZLARININ HAŞHAŞTA (Papaver somniferum L.) VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI İLE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Mehmet AYTEKİN, Mustafa ÖNDER 68-75
BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ FUNGİSİDAL VE FUNGİSTATİK ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Raziye KOÇAK, Nuh BOYRAZ 76-81
BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ IN VITRO ANTİFUNGAL ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Nuh BOYRAZ, Raziye KOÇAK 82-87
YERLİ TİP HARMAN MAKİNASINDA ASPİRATÖR KANAT TİPLERİNİN AYIRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet Hakan SONMETE, Fikret DEMİR 88-97
KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA YAZLIK MERCİMEK ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYONU VE BOR TOKSİTESİNE TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Oğuzhan HAKKOYMAZ, Mustafa ÖNDER, Sait GEZGİN 98-107
KAYSERİ KENTİ AÇIK- YEŞİL ALANLARININ NİTELİK VE NİCELİK AÇISINDAN İRDELENMESİ PDF (Türkçe)
Fatma N. ÜLGER, Serpil ÖNDER 108-118
KONYA İLİNDE KAVAKLARDA BESLENEN YAPRAKBİTLERİNİN (HOMOPTERA: APHIDIDAE) PREDATÖR VE PARAZİTOİTLERİ PDF (Türkçe)
Ahmet ŞAHBAZ, Meryem UYSAL 119-125
DOMATESTE GÖRÜLEN KÜLLEME HASTALIK ETMENLERİ PDF (Türkçe)
Sirel OZAN, Salih MADEN 126-135
SAMSUN-BAFRA OVASI TOPRAKLARININ CBS YARDIMIYLA VERİMLİLİK İNDEKSLERİNİN (PI) BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Orhan DENGİZ, Hesna ÖZCAN 136-142
KONYA İLİNDE KAVAKLARDA BESLENEN YAPRAKBİTİ (HOMOPTERA:APHIDIDAE) TÜRLERİ PDF (Türkçe)
Meryem UYSAL, Ahmet ŞAHBAZ, Işıl ÖZDEMİR 143-149
F7 GENERASYONUNDAKİ BAZI BEZELYE (Pisum sativum L.) HATLARINDA KARYOTİP ANALİZİ VE EBEVEYNLERLE KARŞILAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Züleyha ENDES, Ahmet TAMKOÇ 150-158


ISSN: 2458-8377