Vol 23, No 49

Table of Contents

Research Papers

YAZLIK YEŞİL MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) GENOTİPLERİNİN ANKARA EKOLOJİK KOŞULLARINDA VERİM VE BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Çiğdem BOZDEMİR, Mustafa ÖNDER 1-9
Melia azedarach L. MEYVE METHANOL EKSTRAKTI VE NEEMAZAL T/S’NİN Tetranychus urticae Koch (ACARI-NA : TETRANYCHIDAE)’YE DALDIRMA YÖNTEMİYLE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Aydemir BARIŞ, Sultan ÇOBANOĞLU 10-17
VALENSİYA PORTAKALLARDA HASAT SONRASI Penicillium digitatum Sacc. VE Botrytis cinerea Pers.’NIN NE-DEN OLDUĞU ÇÜRÜKLÜKLERE KARŞI IMAZALIL VE THIABENDAZOLE’UN BİYOLOJİK ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Davut Soner AKGÜL, Hülya ÖZGÖNEN, Ali ERKILIÇ 18-23
YAZLIK KOLZADA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM İLE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Ozden OZTÜRK, Rahim ADA 24-29
AÇIK VE KAPALI AĞILLARDA BESİYE ALINAN AKKARAMAN VE ANADOLU MERİNOSU KUZULARIN BESİ PERİYODU BÜYÜME EĞRİLERİNİN TANIMLANMASINDA BAZI MODELLERİN KULLANIMI PDF (Türkçe)
İbrahim AYTEKİN, Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İsmal KESKİN, Saim BOZTEPE 30-35
PATATESİN (Solanum tuberosum) İNCE TABAKA KURUTMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Gülay MENGEŞ, Haydar HACISEFEROĞULLARI 36-43
KONYA BÖLGESİNDE DÖKÜM SANAYİNİN DURUMU PDF (Türkçe)
Ümit KAVAKLI, Haydar HACISEFEROĞULLARI 44-49
SERA KOŞULLARINDA ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARININ Freesia spp’NİN ÇİÇEKLENME ÖZELLİKLE-RİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Aysun ÇELİK, Mesude ÜNAL, Turgut KUTLU 50-54
MM106 ANACI YEŞİL ÇELİKLERİNİN PERLİT VE HİDROPONİK ORTAMLARINDA KÖKLENDİRİLMESİ ÜZE-RİNE FARKLI UYGULAMALARIN ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Ferman KÜÇÜKBASMACI SABIR, Mücahit Taha ÖZKAYA 55-59
KONYA’DA YETİŞTİRİLEN BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNDE MEKANİK HASAT PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Sedat YOKUŞ, Cevat AYDIN 60-66
FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Ercan CEYLAN, Mustafa ÖNDER, Ali KARAMAN 67-73
KISINTILI - DAMLA SULAMANIN MISIR VERİMİNE VE SU KULLANIMINA ETKİSİ PDF (Türkçe)
Ramazan TOPAK, Sinan SÜHERİ, Bilal ACAR 74-80
ŞEKER PANCARI SİLOLARINDA GÖRÜLEN FUNGAL KAYNAKLI KÖK ÇÜRÜMELERİ VE ÇÜRÜMELERİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Barış SÜREL, Nuh BOYRAZ 81-87
KONYA KARATAY ÇENGİLTİ KÖYÜ ARAZİLERİNİN TUZLULUK-SODYUMLULUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Süreyya ÇAÇIK, Ahmet Melih YILMAZ 88-96
TÜRKİYE’DEKİ TESCİLLİ NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİ VE BAZI NOHUT GENOTİPLERİNDE DEMİR ALIM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Emine ATALAY, Mehmet BABAOĞLU 97-103
TÜRKİYE’DEKİ TESCİLLİ NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİ VE BAZI NOHUT GENOTİPLERİNDE DEMİR ALIM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Emine ATALAY, Mehmet BABAOĞLU 97-103


ISSN: 2458-8377