Vol 18, No 33

Table of Contents

Research Papers

BİR PARSELDE OPTİMUM BOY/EN ORANININ BELİRLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM PDF (Türkçe)
Yaşar AYRANCI 1-7
KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ SULU TARIM ARAZİLERİNDE KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ TESPİTİ PDF (Türkçe)
Cennet OĞUZ, Zühal ÜNAL 8-16
KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE PDF (Türkçe)
Tahsin SARI, Mustafa PAKSOY 17-22
AZOT, FOSFOR, POTASYUM VE ÇİNKO EKSİKLİKLERİNİN MISIR BİTKİSİNİN KÖK VE GÖVDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Gamze BAYRAM, Mevlüt TÜRK, Emine BUDAKLI, Necmettin ÇELİK 23-27
BROİLER KULUÇKALIK YUMURTALARINDA ÇIKIŞ DÖNEMİNDE UYGULANAN FARKLI KABİN SICAKLIKLARININ FARKLI AĞIRLIKTAKİ YUMURTALARIN KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİLERİ PDF (Türkçe)
İskender YILDIRIM, Ali AYGÜN 28-32
TRİTİCALE’DE MELEZ GÜCÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Köksal YAĞDI, Nazan ÇÖPLÜ 33-38
YIELD LOSSES DUE TO DIURAPHIS NOXIA (KURD.) (HOMOPTERA: APHIDIDAE) DAMAGE ON CANARYGRASS IN KONYA PROVINCE OF TURKEY PDF (Türkçe)
Meryem UYSAL, Tevfik TURANLI 39-43
DIFFERENCES in PLASMA CONCENTRATIONS of LH and FSH in ANOESTRUOUS EWES TREATED with GnRH or a GnRH ANALOGUE PDF (Türkçe)
Hüseyin Baki ÇİFTÇİ 44-48
ATEŞ YANIKLIĞI (Erwinia amylovora (BURR.) WINSLOW et al.) ’NIN PROHEXADIONE-Ca (BAS 125 10 W) VEBENZOTHIADIAZOLE+METALAXYL (BION MX 44 WG)İLE SAVAŞIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR PDF (Türkçe)
Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ, Salih MADEN 49-58
KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ YAŞLI NEHİR TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN TOPRAKLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMU PDF (Türkçe)
Levent BAŞAYİĞİT, Erhan AKÇA, Suat ŞENOL, selim KAPUR, Ural DİNÇ 59-67
TURİZM VE REKREASYON STRATEJİLERİ İÇİN SWOT ANALİZİ, GÖRSEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ, TURİZM TESİSLERİNİN BEĞENİLİRLİĞİ VE TURİZM TESİSLERİ DURUM ANALİZİ UYGULAMASI: BEYŞEHİR İLÇESİ ÖRNEĞİ PDF (Türkçe)
Sertaç GÜNGÖR, Mükerrem ARSLAN 68-72
SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ TASARIMINDA MEVSİMSEL ETKİLER PDF (Türkçe)
Nuh UĞURLU, Selda UZAL 73-79
KONYA İLİ KARAPINAR İLÇESİ’NİN EKOTURİZM YÖNÜNDEN GÖRSEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ PDF (Türkçe)
Serpil ÖNDER, Ahmet Tuğrul POLAT 80-86
TÜRKİYE’DE EKİMİ YAPILAN BAZI ŞEKERPANCARI TOHUMLARINDAKİ FUNGAL FLORANIN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ, Nuh BOYRAZ, Salih MADEN 87-89
TARHANADA SİNDİRİLEBİLİR PROTEİN VE KÜL MİKTARI ÜZERİNE MAYA, MALT UNU VE FİTAZ KATKILARININ ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Nermin BİLGİÇLİ, Selman TÜRKER 90-97


ISSN: 2458-8377