Vol 19, No 35

Table of Contents

Research Papers

ISPARTA KOŞULLARINDA FASULYENİN (Phaseolus vulgaris L.) SU TÜKETİMİ PDF (Türkçe)
Yusuf UÇAR, Abdullah KADAYIFÇI, H.İbrahim YILMAZ, Nevruz YARDIMCI 1-7
KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK SORGUM-SUDAN OTU MELEZİNİN II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Ahmet GÜNEŞ, Ramazan ACAR 8-15
ARBORETUM KAVRAMI VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPUS ALANI İÇİN ARBORETUM OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Nurgül KONAKLI, Serpil ÖNDER 16-29
VAKUMLU TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI İLE ŞEKER PANCARI EKİMİNDE SIRA ÜZERİ BİTKİ DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜ VE TARLA ÇIKIŞ ORANLARI ÜZERİNE EKİM MESAFELERİNİN VE İLERLEME HIZLARININ ETKİSİ PDF (Türkçe)
Haydar HACISEFEROĞULLARI 30-40
SOME PHYSICAL PROPERTIES OF MASH BEAN (Phaseolus aureus L.)SEEDS CULTIVATED IN TURKEY PDF (Türkçe)
M.Uğur YILDIZ 41-45
DEĞİŞİK ORGANİK GÜBRELER VE LEONARDİTİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE MISIR BİTKİSİNİN (Zea mays L.) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Cevdet ŞEKER, İlknur ERSOY 46-50
BİTKİLERİN HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINDA KONUKÇU ENZİMLERİN ROLÜ PDF (Türkçe)
Nuh BOYRAZ, Selçuk DELEN 51-59
BAZI GÜBRELERİN TRICHODERMA HARZIANUM’ UN MİSEL GELİŞİMİ VE SPOR ÜRETİMİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Çigdem KÜÇÜK, Merih KIVANÇ, Engin KINACI, Gülcan KINACI 60-65
BOR UYGULAMASINININ NOHUT (Cicer arietinum L. ) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Hakan BAYRAK, Mustafa ÖNDER, Sait GEZGİN 66-74
KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMIŞ TARIM ALANLARINDA BUĞDAY, FASULYE VE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ, KÜÇÜKKÖY ÖRNEĞİ PDF (Türkçe)
Zeki BAYRAMOĞLU, Cennet OĞUZ 75-83
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BAZI MEYVE SUYU VE KONSANTRESİNDE PATULİN MİKTARININ HPLC İLE BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet AKBULUT 84-86
SARIMSAK DİŞLERİNİN VAKUMLA TUTULMASINA ETKİLİ BAZI PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
H.Güran ÜNAL, Kamil SAÇILIK 87-92
BİTKİ GELİŞİMİNDE FOSFAT ÇÖZÜCÜ BAKTERİLERİN ÖNEMİ PDF (Türkçe)
Ramazan ÇAKMAKÇI 93-108
BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE BORUN ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO VE SAKSI ŞARTLARINDA ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Mustafa YORGANCILAR, Mehmet BABAOĞLU 109-114
İKİ FARKLI YÖNTEMLE KEMİKSİZLEŞTİRİLMİŞ PİLİÇ ETLERİNDEN ÜRETİLEN SOSİSLERİN BAZI KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ PDF (Türkçe)
Cemalettin SARIÇOBAN, Mustafa KARAKAYA 115-121
FARKLI EKİM DERİNLİKLERİ İLE SIRALAR ARASI MESAFELERİN TOPRAK SIRT YÜKSEKLİĞİ VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞI ÜZERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Tamer MARAKOĞLU, Mustafa KONAK 122-124


ISSN: 2458-8377